Leasing i faktoring nie zwalniają tempa w bankowości spółdzielczej

Leasing i faktoring nie zwalniają tempa w bankowości spółdzielczej
Źródło: BPS Leasing i Faktoring
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Klienci banków spółdzielczych coraz powszechniej korzystają zarówno z leasingu, jak i faktoringu i doceniają je, co z jednej strony jest zasługą szybkości działania oraz umiejętności dopasowania usług do potrzeb klientów, z drugiej ‒ coraz lepszej znajomości oferty wśród przedsiębiorców i konkurencyjnej cenie.

Jak podały organizacje branżowe, tj. Związek Polskiego Leasing (ZPL) i Polski Związek Faktorów (PZF), zrzeszone w tych związkach firmy leasingowe i faktoringowe zanotowały w  2021 roku w porównaniu z rokiem 2020 duże wzrosty wolumenów finansowania przedmiotów poprzez leasing oraz finansowania należności i zobowiązań w drodze faktoringu.

Rok 2021 to był bardzo dobry rok dla obu sektorów i zdecydowanie potwierdził rolę i znaczenie leasingu i faktoringu w finansowaniu modernizacji i tempa rozwoju polskiej gospodarki. 

Według danych ZPL w 2021 r. firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania na poziomie 88 mld zł i jest to wynik wyższy o 30,7% niż̇ w roku 2020. Największą (54,1%) grupą Klientów tej branży są mikrofirmy o obrotach do 5 mln zł oraz firmy o obrotach między 5 a 20 mln zł (19,6% Klientów), co daje łącznie aż 73,7% korzystających z leasingu, definiowanych jako mikro i małe firmy.

Z kolei PZF opublikował dane, z których wynika, że w 2021 roku obroty faktorów w porównaniu z rokiem 2020 wzrosły o 25,8% i osiągnęły wartość 362,4 mld PLN. Ponad 80% Klientów tej branży to firmy produkcyjne oraz dystrybucyjne, sprzedające swoje wyroby na dłuższe terminy płatności.

Leasing i faktoring w bankach spółdzielczych

Na tym tle jeszcze lepiej prezentują się roczne wyniki zarówno leasingu, jak i faktoringu, w sektorze bankowości spółdzielczej. Spółka BPS Leasing i Faktoring jako podmiot dedykowany do obsługi tych produktów w Zrzeszeniu BPS w ramach sieci sprzedaży Banku BPS oraz lokalnych banków spółdzielczych odnotowała w 2021 r. wzrost sprzedaży leasingu rok do roku o 51,3% i zamknęła rok kwotą finansowania leasingu w wysokości 183,8 mln PLN oraz obrotów faktoringu w wysokości 1,03 mld PLN (1 035 629 626 PLN), co oznacza wzrost o 36,3% względem roku 2020.

Warto również zauważyć, że określeni w danych statystycznych jako podstawowi Klienci z sektora małych i średnich przedsiębiorstw stanowią najważniejszą i docelową grupę klientów Banku BPS oraz wszystkich banków spółdzielczych.

Konkurencja wymusza nowoczesne rozwiązania

Tomasz Szurmak, Prezes Zarządu BPS Faktor S.A. oraz BPS Leasing S.A.

– Coraz wyraźniej dostrzegamy rosnące znaczenie leasingu i faktoringu w Zrzeszeniu BPS, co zresztą przekłada się na długofalowe strategiczne cele naszej Spółki. Postrzegamy bankowość spółdzielczą jako priorytetowy i dominujący kanał sprzedaży naszych produktów.

Oferując jednocześnie leasing i faktoring stwarzamy klientom możliwości pełnej obsługi leasingowej i faktoringowej w ramach jednego podmiotu. Obroty i wyniki Spółki w roku 2021 potwierdzają, iż przyjęta w Grupie Kapitałowej BPS strategia sprzedaży tych produktów przynosi planowane rezultaty – mówi Tomasz Szurmak, prezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring.

Konkurencja w sektorze bankowym wymusza na bankach spółdzielczych konieczność poszukiwania i wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań bazujących na wspólnych standardach i cross-sellingu specjalistycznych produktów jak leasing czy faktoring, co wpływa na pogłębienie relacji z obecnymi klientami banków spółdzielczych oraz uatrakcyjnia ich ofertę, zwiększając przy tym możliwość pozyskania nowych klientów oraz minimalizując ryzyko ich utraty na rzecz konkurencji.

Adam Surowski, Wiceprezes Zarządu BPS Faktor S.A. oraz BPS Leasing S.A

–  BPS Leasing i Faktoring poszerza systematycznie współpracę z siecią banków spółdzielczych, organizując cykliczne szkolenia i webinaria produktowe oraz wzmacniając rolę banku spółdzielczego w propagowaniu i oferowaniu przedmiotowych produktów wśród swoich klientów.

Leasing i faktoring stanowią naturalne i potrzebne uzupełnienie produktów bankowych i utrwalają oraz pogłębiają relacje klienta z danym bankiem i ze Zrzeszeniem BPS – dodaje Adam Surowski, wiceprezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring.

BPS Leasing i Faktoring jest spółką produktową Banku BPS powstałą w wyniku połączenia spółki BPS Leasing S.A. ze spółką BPS Faktor S.A. Od dnia połączenia tj. 1 grudnia 2021 r. Spółka występuje pod firmą BPS Leasing S.A. oraz używa marki BPS Leasing i Faktoring, oferując w ramach Zrzeszenia BPS zarówno produkty leasingowe jak i faktoringowe.

Dla wszystkich grup Klientów: dużych, średnich i małych firm, a także mikroprzedsiębiorców oznacza to szybszy, prostszy i bardziej kompleksowy dostęp do obu tych produktów.

Więcej informacji nt. finansowania leasingu lub faktoringu w Zrzeszeniu BPS za pośrednictwem strony: www.BPSLeasing.pl/kontakt.

Źródło: aleBank.pl