Łatwiejszy dostęp do ksiąg wieczystych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dokument.pioro.01.400x3001 lipca 2014 r. weszły w życie przepisy ułatwiające i porządkujące dostęp do ksiąg wieczystych. Od tego dnia zarówno przeglądanie, jak i pobieranie odpisów z ksiąg wieczystych, odbywa się poprzez teleinformatyczny system Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW), który jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem: https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do. Załatwienie spraw wymagających odpisów z księgi, takich jak zaciągnięcie kredytu hipotecznego czy dokonanie czynności dotyczącej nieruchomości u notariusza, powinno stać się łatwiejsze.

W pierwszej kolejności, EKW pozwala na bezpłatne przeglądanie ksiąg wieczystych i umożliwia wgląd we wszystkie działy danej księgi. Informacje wyświetlone w EKW można wydrukować bezpośrednio z komputera. Taki wydruk ma jednak jedynie wartość informacyjną, nie posiada waloru dokumentu wydanego przez sąd.

W celu uzyskania odpisu lub wyciągu z księgi wieczystej, posiadającego moc dokumentu wydanego przez sąd, należy skorzystać z drugiej funkcjonalności EKW – złożenia wniosku o wydanie dokumentu. Wniosek taki można obecnie złożyć wyłącznie za pośrednictwem teleinformatycznego systemu EKW, złożenie wniosku w papierowej postaci nie jest możliwe.

Składając wniosek o odpis lub wyciąg należy wybrać formę odbioru dokumentu:

  • dostarczenie dokumentu w pliku PDF do samodzielnego wydruku
  • lub korespondencyjne wydanie dokumentu poprzez wysłanie na adres wnioskodawcy papierowej wersji dokumentu z pieczęciami sądu.

Co istotne, dokument w obu wersjach ma taką samą moc – moc dokumentu wydanego przez sąd.

Nowością w stosunku do poprzedniej regulacji jest możliwość wystąpienia o wyciąg z księgi wieczystej (do tej pory można było żądać jedynie odpisu zupełnego lub zwykłego księgi). Wyciąg stanowi wykaz informacji wyodrębnionych wskazanym działem lub działami księgi wieczystej. Jest przydatny, gdy wnioskodawca potrzebuje jedynie konkretnej informacji z księgi – np. informacji o wpisanej hipotece na rzecz banku.

Wniosek o wydanie dokumentu z księgi wieczystej podlega opłacie. System EKW akceptuje jedynie płatność dokonywaną online. Wysokość opłaty od wniosku różni się w zależności od rodzaju żądanego dokumentu i sposobu jego dostarczenia:

141030.ksiegi.550x

 Korzystanie z systemu teleinformatycznego EKW wymaga znajomości numeru księgi wieczystej danej nieruchomości. Jeśli znamy jedynie adres nieruchomości, numer księgi wieczystej można ustalić w wydziale geodezji Urzędu Miasta lub Gminy, w którym położona jest dana nieruchomość.

Źródło: Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds