Kwietniowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pieniadze.tabelka.01.400x267Oprocentowanie w pierwszym okresie 3-, 4- i 10-letnich obligacji oszczędnościowych zostało dostosowane do obniżki stóp procentowych, jakie nastąpiło w marcu br. Zachowane zostały wysokości mnożnika i marż obowiązujące w kolejnych latach oszczędzania. Oprocentowanie obligacji 2-letnich nie uległo zmianie. Jednocześnie obniżona została opłata za wcześniejsze wycofanie oszczędności dla obligacji 2-, 3- i 4-letnich.

Warunki emisji obligacji Skarbu Państwa w kwietniu br.

Oprocentowanie 2-letnich papierów skarbowych wynosi 2,00% w skali roku. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,10% dla 3-latek, 2,30% dla 4-latek oraz 2,50% dla 10-latek. W przypadku papierów o oprocentowaniu zmiennym także mnożnik i marże zostały utrzymane na tym samym poziomie.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest raz na 6 miesięcy w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze i mnożnik w wysokości 1,00. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%.

Po obniżce stóp procentowych przez RPP w marcu o 0,5% nastąpił również spadek oprocentowania lokat bankowych i rentowności obligacji na rynku hurtowym. Tym samym ponownie wzrosła różnica w oprocentowaniu obligacji oszczędnościowych i hurtowych. Zdecydowaliśmy się na częściowe zmniejszenie tej różnicy i obniżyliśmy oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym o 0,3% dla obligacji 3- i 4-letnich oraz o 0,5% dla obligacji 10-letnich. Oprocentowanie obligacji 2-letnich pozostało na niezmienionym poziomie 2,00% i jest to oprocentowanie wyraźnie wyższe zarówno od podstawowej stopy Narodowego Banku Polskiego (1,50%), jak i rentowności analogicznych obligacji skarbowych obracanych na rynku hurtowym (ok. 1,6%). Również pozostałe rodzaje obligacji oszczędnościowych oferują znacznie lepszą zyskowność od obligacji handlowanych na rynku hurtowym.

Wraz ze spadkiem stóp procentowych skorygowaliśmy również na bardziej korzystną dla nabywców opłatę za przedterminowy wykup obligacji 2-, 3- i 4-letnich. Począwszy od kwietnia nabywcy tych obligacji będą mogli wycofać oszczędności ponosząc koszt w wysokości 70 groszy za każdą obligację (zamiast 1 zł dotychczasowej opłaty) – komentuje Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

150328.obligacje.01.1080

Od 26 marca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

 

Jak można nabyć obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210, w godzinach od 8 do 20, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy, oraz przez Internet w serwisie: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl lub poprzez konto Inteligo. Zakupu można także dokonać w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Instytucją uprawnioną do dystrybucji obligacji skarbowych, czyli agentem sprzedaży, jest PKO Bank Polski.

Ministerstwo Finansów
PKO Bank Polski