Kwartalnik Rynkowy BSR – Rynek akcji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

adamiak.mariusz.01.150x227Prognozujemy wzrost indeksu WIG w nadchodzącym kwartale do 47-48 tys. pkt, a w całym roku do 50 tys. pkt.

Naszym centralnym założeniem jest to, że gospodarki polska i europejska osiągnęły dno cyklu koniunkturalnego i stopniowo będą przyspieszać w kolejnych kwartałach. Ożywienie odbędzie się w warunkach umiarkowanej inflacji, dzięki czemu stopy procentowe pozostaną na niskim poziomie. Scenariusz stopniowego ożywienia gospodarczego w połączeniu z wciąż łagodną polityką monetarną stwarza korzystne  warunki dla rynków akcji. Powinny one skorzystać z realokacji  środków z aktywów z bezpiecznych na rzecz ryzykownych.

Największe ryzyko dla naszego scenariusza pochodzi ze sfery polityki, w szczególności europejskiej. Zmęczenie społeczeństw kryzysem wzmacnia partie populistyczne, co utrudnia wprowadzanie niezbędnych reform.

Mariusz Adamiak, CFA
Biuro Strategii Rynkowych
PKO BP SA