Kurs na Amerykę – nowy produkt strukturyzowany w eurobanku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

eurobank.01.400x119Ruszają zapisy na nowy produkt strukturyzowany w eurobanku. Do 16.09.2014 można obrać "Kurs na Amerykę" i zainwestować w produkt oparty na kursie dolara do złotówki z gwarancją 100,1% zainwestowanego kapitału na koniec okresu inwestycji. Podczas okresu zapisów wpłacone środki lokowane są na lokacie promocyjnej z oprocentowaniem 4% w skali roku.

Kurs na Amerykę

To produkt strukturyzowany w formie ubezpieczenia na życie i dożycie, który został przygotowany we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. i jest oparty na kursie walut: dolara względem złotówki. Wszystkie zainwestowane w produkt strukturyzowany środki finansowe są objęte gwarancją ochrony i zwrotu kapitału na poziomie 100,1% na koniec okresu inwestycji. Minimalna kwota inwestycji wynosi 5000 złotych.

Warunki oferty

W okresie zapisów, czyli od 7.08.2014 r. do 16.09.2014 r., zainwestowane środki lokowane są na atrakcyjnie oprocentowanej lokacie (4% w skali roku). Po zakończeniu okresu zapisów odsetki z lokaty przekazywane są na konto klienta i od razu są do jego dyspozycji, a kapitał przekazywany jest na produkt strukturyzowany w formie ubezpieczenia na życie i dożycie. W ciągu 2,5 roku trwania inwestycji klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Po zakończeniu tego okresu klient otrzymuje gwarantowane świadczenie w wysokości 100,1% zainwestowanej kwoty, wraz z ewentualnie wypracowanym zyskiem – premią. Warunkiem do jej wypłaty jest utrzymanie się w okresie obserwacji kursu waluty dolar amerykański (USD) względem złotego polskiego (PLN) w przedziale od -0,1200 zł do +0,1200 zł, licząc od wartości początkowej, wyznaczonej w pierwszym dniu okresu obserwacji. Wysokość premii uzależniona jest od liczby dni roboczych w okresie obserwacji, w których kurs dolara względem złotego będzie utrzymywał się nieprzerwanie w ustalonym przedziale – im dłuższy będzie ten okres, tym wysokość premii będzie wyższa.

Premię można obliczyć zgodnie z wzorem:

140811.premia.400x

 d – liczba dni roboczych w Okresie Obserwacji, w których oficjalny kurs waluty dolar amerykański (USD) względem złotego polskiego (PLN) będzie się nieprzerwanie znajdował w ustalonym przedziale, do dnia poprzedzającego pierwszy dzień roboczy, w którym nastąpi przekroczenie ustalonego przedziału.
D – liczba wszystkich dni roboczych w Okresie Obserwacji.
Kupon – 20% kwoty zainwestowanych środków / maksymalna wartość PREMII
Okres Obserwacji – okres trwania inwestycji / 2,5 roku
Przedział: od Kursp USD/PLN – 0,1200 PLN do Kursp USD/PLN  + 0,1200 PLN.
Kursp USD/PLN – oficjalny kurs waluty dolar amerykański (USD) względem złotego polskiego (PLN) w dacie początku Okresu Obserwacji, tj. cena 1 USD wyrażona w walucie PLN.

Jako oficjalny kurs dolara amerykańskiego (USD) względem złotego polskiego (PLN) w Okresie Obserwacji przyjmuje się średni kurs NBP publikowany przez Narodowy Bank Polski o godzinie 11.00 czasu warszawskiego. Średni kurs publikowany jest na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego.

Aby osiągnąć pełną premię, kurs waluty dolar amerykański (USD) względem złotego polskiego (PLN) powinien znajdować się w ustalonym przedziale przez cały czas trwania inwestycji. Maksymalna osiągalna wartość premii wynosi 20,00%.

Jak można skorzystać z oferty

Aby skorzystać z oferty, należy posiadać konto osobiste w eurobanku oraz mieć ukończone 18 lat i nieukończone 78 lat. Okres zapisów trwa od 07.08.2014 do 16.09.2014 r. Klient ma możliwość rezygnacji z produktu strukturyzowanego zarówno w okresie zapisów jak i podczas okresu ubezpieczenia. Jednak w przypadku rozwiązania umowy w okresie ubezpieczenia tj. przed upływem 30 miesięcy (lecz po upływie 30 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia) klient musi liczyć się z ryzykiem utraty części wpłaconej składki, w wysokości nie więcej niż 8% wpłaconej składki. Likwidacja lokaty promocyjnej przed upływem okresu lokaty (wycofanie z inwestycji w trakcie okresu zapisów) spowoduje utratę całości naliczonych odsetek. Klient otrzymuje 100% zainwestowanej kwoty.

Euro Bank SA