Kurier Finansowy (kwiecień – czerwiec 2014)

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kf.2014.k2.okladka.1000xKurier Finansowy (kwiecień - czerwiec 2014):

  • Odpowiedzi poszukajmy razem: Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.
  • Z Krzysztofem Pietraszkiewiczem - prezesem Związku Banków Polskich rozmawia Maciej Małek: Pracujemy dla klientów i z myślą o nich
  • Systemy emerytalne z elementami zaopatrzenia: Powstanie systemu zabezpieczenia społecznego było w sposób istotny determinowane przez wiele procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w poszczególnych krajach.
  • Moja emerytura to moja odpowiedzialność: Debata na temat przyszłości systemów emerytalnych w Polsce i na świecie jest żywa i dotyczy istotnej sprawy, jaką jest zapewnienie satysfakcjonującego poziomu emerytury.
  • Uwarunkowania makroekonomiczne bezpiecznej polityki pieniężnej: Kolejne dane z głównych, jak i peryferyjnych gospodarek Unii Europejskiej wykazują umiarkowaną poprawę. Ożywienie nabiera stopniowo tempa, a prognozy wzrostu gospodarczego podlegają rewizji w górę.

Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS