Kupuj P.R.E.S.C.O. – rekomenduje DM Noble Securities

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

presco.150x203DM Noble Securities wydał rekomendację "Kupuj" dla P.R.E.S.C.O., a dziewięciomiesięczną cenę docelową akcji spółki oszacował na 11,1 zł przy cenie bieżącej na poziomie 8,10 zł. Analitycy domu maklerskiego uważają ostatni spadek kursu za okazję do zakupu.

Oceniają, że koszty sądownicze poniesione przez P.R.E.S.C.O., które w I kwartale br. były wyższe od prognozowanych, należy interpretować bardziej jako nakłady inwestycyjne niż koszty danego okresu. Autorzy najnowszej rekomendacji zwracają uwagę, że ostatnie wyniki kwartalne P.R.E.S.C.O. nie wpływają znacząco na długoterminowe prognozy.

Wielokrotnie wskazywaliśmy na nieliniowość wyników naszej spółki, która powoduje, że na bazie wyników jednego kwartału nie można formułować ocen dotyczących dłuższych okresów. Specyfika działalności P.R.E.S.C.O. polega na tym, że spółka zarządza nakładami na postępowania sądowo-komornicze, mając na uwadze uzyskanie optymalnej stopy zwrotu z portfeli. Powinny więc one być oceniane raczej w kategoriach nakładów inwestycyjnych. W tym kontekście warto na przykład przypomnieć, że w II kwartale 2012 r. zwiększone koszty postępowań wpłynęły na zaprezentowanie relatywnie niewielkiego wyniku netto, a mimo to cały rok zamknęliśmy rekordowymi zyskami – mówi Wojciech Andrzejewski, wiceprezes zarządu P.R.E.S.C.O.

Pełna rekomendacja: https://noblesecurities.pl/files/rekomendacje/PRESCO_Noble_Securities_0613_skr%C3%B3t.pdf

Źródło: P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.