Kształcenie finansowe to wspólny, zbiorowy obowiązek

Kształcenie finansowe to wspólny, zbiorowy obowiązek
Marek Dietl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Edukacja finansowa to nie tylko przekazywanie wiedzy, to przede wszystkim nauka pewnego rzemiosła – tę prawdę o pragmatycznym charakterze wiedzy ekonomicznej przypomniał podczas Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl. - Istotą kształcenia ekonomicznego jest mądre łączenie wiedzy teoretycznej (knowledge) z umiejętnościami praktycznymi (know-how) – dodał prezes GPW

#MarekDietl: Swoisty podatek od marzeń regularnie płacą nieświadomi inwestorzy. Dlatego należy ludziom przekazywać know-how, robić to w sposób systematyczny i powszechnie dostępny @MiesiecznikBANK @GPW_WSExchange

Perspektywom rozwoju nowatorskich technologii w cyfrowym świecie poświęcona była debata ekspercka z udziałem prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza, Marka Dietla oraz Krzysztofa Grada, przewodniczącego Zespołu Roboczego ds. działań edukacyjnych w zakresie rynku finansowego w Ministerstwie Finansów.

Internet zmienia edukację

Cyfrowa transformacja nie oszczędza wszak sektora edukacyjnego, a konsekwencje digitalizacji mogą zaskoczyć najśmielszych futurystów. – W roku 2018 na kursy online organizowane przez Harvard University zapisało się więcej słuchaczy aniżeli miała ta uczelnia od chwili powołania w 1636 roku – podkreślił Marek Dietl. Stało się to mozliwe dzięki wynalazkowi, który pojawił się w powszechnym użytku zaledwie dwanaście lat temu, wówczas bowiem na rynek trafiły pierwsze smartfony.

Dziś kontakt ze światem za pośrednictwem tego urządzenia posiada ponad 4 mld ludzi. W tak szybko zmieniającym się świecie jedynie odpowiednie przygotowanie może uchronić obywatela od przykrych rozczarowań, z reguły będących konsekwencją emocjonalnego podejmowania ważnych decyzji finansowych bądź zakupowych. – Swoisty podatek od marzeń regularnie płacą nieświadomi inwestorzy. Dlatego należy ludziom przekazywać know-how, robić to w sposób systematyczny i powszechnie dostępny. Tylko w ten sposób da się ustrzec konsumentów przed płaceniem owego podatku – zadeklarował prezes GPW.

Dynamiczny rozwój jest również wyznacznikiem polskiego systemu edukacji po roku 1989. Prezes ZBP przypomniał o gwałtownym wzroście wskaźnika skolaryzacji Polaków, na co ogromny wpływ miał zarówno rozwój uczelni publicznych i powstanie olbrzymiej liczby prywatnych wyższych szkół, jak też istotne zaangażowanie finansowe całych rodzin w edukację młodego pokolenia.

Edukacja finansowa potrzebna już w szkole

Jednym z zauważalnych rezultatów owego pędu ku wiedzy jest fakt, iż polskie społeczeństwo pomimo ewidentnego zapóźnienia technologicznego doskonale radzi sobie z adaptacją nowinek z branży IT, czego dowodem jest powszechne wykorzystanie kart bezstykowych i bankowych aplikacji mobilnych.

Ten pozytywny obraz w dużym stopniu zakłóca słabość kształcenia finansowego. – Trzeba na poziomie szkolnym rozmawiać o oszczędzaniu, nie tylko pieniędzy – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz. Realizacja tych działań nie musi sprowadzać się wyłącznie do wprowadzenia nowego, specjalistycznego przedmiotu. – Musimy w programach nauczania na poziomie szkoły podstawowej wprowadzać elementy edukacji ekonomicznej do przedmiotów ogólnych, na przykład fizyki i matematyki. Tak realizowano te zadania w Polsce międzywojennej – wskazał prezes ZBP.

Zaapelował on też o włączenie obowiązkowego przekazu wiedzy finansowej do programu mediów publicznych. Wskazane byłoby również wprowadzenie elementów zarządzania w programach studiów inżynierskich, jako że absolwenci tych kierunków relatywnie często pełnią funkcje kierownicze w firmach.

Działania WIB

Przyjęcie konsekwentnej strategii szkoleniowej, w której uczestniczą zarówno przedstawiciele sektora edukacyjnego, samorządowcy jak i reprezentanci instytucji finansowych, zaczyna przynosić już dziś wymierne efekty. – Udało się objąć programem kształcenia od 300 do 350 tysięcy dzieci i młodzieży rocznie. Nieprzypadkowo w tym samym czasie polska ekipa zajmuje pierwsze miejsce w międzynarodowym quizie ekonomicznym, z udziałem uczestników reprezentujących 25 krajów. Polacy byli zarazem byli najliczniejszą reprezentacją narodową w tym szczególnym konkursie. To wymierny efekt starań pracowników Warszawskiego Instytutu Bankowości – przypomniał prezes ZBP. –

Edukacja finansowa to podstawa, należy ją zacząć jak najwcześniej. Niektórzy twierdzą, że odpowiednim momentem jest szkoła podstawowa, zdaniem innych kształcenie należy zaczynać już wcześniej, na etapie przedszkolnym – zauważył Krzysztof Grad. Zwrócił on uwagę na fakt, iż bez wiedzy ekonomicznej nie sposób zrozumieć podstaw funkcjonowania współczesnego państwa, podobnie jak bez umiejętności oszczędzania nie sposób w odpowiedzialny i racjonalny sposób planować budżetu domowego. – Trzeba nauczyć dzieci, by wydawać tylko tyle ile się ma – zaznaczył reprezentant resortu finansów.

Dlatego właśnie zmiany programowe podejmowane przez resort finansów zmierzają do sytuacji, w której przekazywanie wiedzy o gospodarce, pieniądzu i funkcjonowaniu na rynku realizowane będzie również w ramach takich przedmiotów szkolnych jak matematyka czy wiedza o społeczeństwie.

Istotnym wsparciem w realizacji tych działań mogą być podmioty powołane w oparciu o znowelizowaną ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Źródło: aleBank.pl