Kredyty BOŚ Banku umożliwiły inwestycje proekologiczne na 52,4 mld zł w 30 lat

Kredyty BOŚ Banku umożliwiły inwestycje proekologiczne na 52,4 mld zł w 30 lat
By Fermina - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26882867
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W okresie trzech dziesięcioleci swojej działalności Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) udzielił kredytów na finansowanie przedsięwzięć ekologicznych w łącznej kwocie 23,2 mld zł. Dzięki nim wykonano dziesiątki tysięcy inwestycji proekologicznych o wartości 52,4 mld zł, podała instytucja.

„W okresie trzech dziesięcioleci Bank udzielił ponad 86 tys. kredytów na finansowanie przedsięwzięć ekologicznych w łącznej kwocie 23,2 mld zł. Dzięki nim wykonano dziesiątki tysięcy inwestycji proekologicznych o wartości 52,4 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Kredytowane przez BOŚ zadania pozwoliły na wygenerowanie efektów ekologicznych, z których najważniejsze to:

– redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowych – 139,8 tys. ton/rok;

– redukcja emisji zanieczyszczeń gazowych (SO2, NO2, CO2 ) – 4,5 mln ton/rok;

– produkcja energii ze źródeł odnawialnych – 3,1 mln MWh/rok;

– przepustowość oczyszczalni ścieków – 2,6 mln m3/dobę;

– długość sieci kanalizacyjnych – 9,3 tysięcy km;

– ilość unieszkodliwionych odpadów lub odzyskanych surowców wtórych – 7,1 mln ton/rok, wymieniono w materiale.

Czytaj także: BOŚ Bank chce finansować także mniejsze projekty fotowoltaiczne >>>

BOŚ Bank przypomina, że rozpoczął działalność operacyjną w 1991 r., lecz inicjatywa jego utworzenia zrodziła się już podczas obrad „Okrągłego Stołu”, w roku 1989. U podstaw powołania banku stanęła idea stworzenia komercyjnej instytucji, umiejętnie godzącej profesjonalną obsługę w zakresie czynności bankowych z proekologiczną misją, którą jest finansowanie inwestycji służących ochronie środowiska.

Nowe wyzwania przed Bankiem Ochrony Środowiska

„W najbliższych latach Bank Ochrony Środowiska czeka szereg wyzwań. Z jednej strony związanych z sytuacją w jakiej znajdzie się świat po pandemii COVID-19, a z drugiej strony z realizacją ambitnego planu uczynienia Europy pierwszym zeroemisyjnym kontynentem” – zapowiedziano w komunikacie.

Chcemy towarzyszyć klientom w realizacji ich strategii biznesowych, odpowiadających na wyzwania zielonej transformacji polskiej i europejskiej gospodarki, we wszystkich sektorach – od energetyki, paliw i przemysłu chemicznego, do transportu, budownictwa i szeroko pojętego sektora usług publicznych, w tym samorządowych.

„Oddajemy im do dyspozycji bogatą ofertę produktową, kanały dystrybucji i know how związany z finansowaniem przedsięwzięć ekologicznych. Zależy nam, aby następne 30 lat stanowiło epokę dobrej współpracy, przekładającej się na wzrost wartości realizowanych inwestycji odpowiadających na wyzwania środowiskowe” – powiedział wiceprezes Wojciech Hann, cytowany w komunikacie.

Wzmocnienie przewagi konkurencyjnej

Aspiracją BOŚ jest wzmocnienie przewagi konkurencyjnej w najbardziej perspektywicznych dla niego segmentach rynku oraz jej budowa w nowych obszarach biznesowych, podkreślono.

„Bank na bieżąco śledzi światowe trendy oraz rozwiązania zarówno w dziedzinie finansów jak i ochrony środowiska. Dąży do stania się instytucją finansową pierwszego wyboru dla klientów poszukujących korzystnych źródeł finansowania oraz liderem we wsparciu – zarówno największych korporacji, jak i sektora samorządowego, małych i średnich przedsiębiorstw i klientów indywidualnych, w znajdowaniu rozwiązań, służących pozyskiwaniu finansowania z wykorzystaniem kapitału dłużnego, ale również programów rządowych i donacyjnych związanych z zieloną transformacją. W tym celu współpracuje z NFOŚIGW, wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, instytucjami rozwoju, bankami komercyjnymi i instytucjami multilateralnymi takimi jak EBI, EFI czy EBOR” – czytamy dalej.

Nowa strategia w I poł. 2021 r.

Hann podtrzymał, że w I połowie 2021 roku BOŚ przedstawi nową strategię.

Chcemy aktywnie uczestniczyć w zielonej transformacji polskiej gospodarki.

„Mamy ambicję odpowiadać na lawinowo rosnące w tym zakresie potrzeby klientów korporacyjnych, samorządowych, z sektora MŚP i indywidualnych. Będziemy rozwijać efektywną i profesjonalną współpracę z innymi instytucjami finansowymi w Polsce, w tym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również z instytucjami rozwoju oraz zielonymi bankami z innych krajów” – podsumował wiceprezes.

Bank Ochrony Środowiska jest bankiem o polskim kapitale, w przeważającym stopniu należącym do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jednego z założycieli banku. Grupę kapitałową banku tworzą: BOŚ S.A., pełniący rolę jednostki dominującej nad jednostkami bezpośrednio zależnymi: Domem Maklerskim BOŚ S.A., BOŚ Leasing Eko Profit S.A. oraz jednostką zależną w sposób pośredni MS Wind Sp. z o.o. (podmiot zależny od BOŚ Leasing Eko Profit S.A.). W grudniu 2009 roku z inicjatywy zarządu BOŚ powstała także Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews