Kredytowe moratorium pozaustawowe dla przedsiębiorców, Bank Pekao S.A. 18 stycznia rozpocznie przyjmowanie wniosków

Kredytowe moratorium pozaustawowe dla przedsiębiorców, Bank Pekao S.A. 18 stycznia rozpocznie przyjmowanie wniosków
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Europejski Urząd Nadzoru Finansowego (EBA) 2 grudnia reaktywował moratorium pozaustawowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu w banku ‒ tym razem dotyczy ona jedynie przedsiębiorców. Wznowienie moratorium jest reakcją EBA na skutki drugiej fali pandemii i związanych z nią restrykcji wprowadzonych w wielu państwach członkowskich UE. Wnioski będą przyjmowane od 18 stycznia, a rozpatrywane najpóźniej do 31 marca ‒ czytamy w komunikacie Banku.

Wznowione moratorium zostało wypracowane pod patronatem Związku Banków Polskich przy współpracy zrzeszonych w nim banków, w związku z utrzymującym się stanem pandemii koronawirusa SARS‑CoV‑2 oraz reaktywacją wytycznych EBA z 2 grudnia 2020 roku.

Instrumenty pomocowe są dostępne dla przedsiębiorców uprawnionych do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR 2.0

Dotychczasowe moratorium pozaustawowe w rozumieniu wytycznych EBA obowiązywało do 30 września 2020 roku.

Czytaj także: Wznowienie kredytowego moratorium pozaustawowego

Kryteria dla przedsiębiorców

Instrumenty pomocowe są dostępne dla przedsiębiorców uprawnionych do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR 2.0, jednocześnie spełniających następujące kryteria:

1. W przypadku mikro i małych przedsiębiorców – opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku przez klienta nie przekracza 30 dni.

2. W zakresie średnich i dużych przedsiębiorców – posiadanie zdolności kredytowej na koniec 2019 r. i przejściowe pogorszenie sytuacji kredytobiorcy w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Wniosek należy złożyć na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem płatności raty

Ponadto, na dzień złożenia wniosku przez klienta nie złożono wobec niego wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne i nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa, a także nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne.

Czytaj także: ZBP: reaktywacja pozaustawowego moratorium kredytowego, kto będzie mógł skorzystać z pomocy?

Na jakich zasadach można zawiesić spłatę rat kredytu?

Dzięki wznowieniu moratorium, Bank Pekao S.A. na wniosek klienta może zawiesić spłatę rat kapitałowych, odsetkowych lub kapitałowo-odsetkowych i dokonać prolongaty spłaty.

Wspomniane instrumenty pomocowe nie będą oferowane w stosunku do umów kredytowych zawartych po 13 marca 2020 roku.

Maksymalny okres zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych zawsze wynosi do 3 miesięcy

Zawieszenie spłaty rat kredytu skutkuje zmianą harmonogramu spłaty kredytu, a w przypadku zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych bank nalicza odsetki za okres zawieszenia zgodnie z warunkami pierwotnej umowy kredytowej.

Zawieszenie spłat kredytu może wynieść do 3 miesięcy dla klientów, którzy skorzystali już z pierwotnego moratorium pozaustawowego oraz do 6 miesięcy dla klientów, którzy z niego dotychczas nie skorzystali.

Maksymalny okres zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych zawsze wynosi do 3 miesięcy.

Klienci mogą składać wnioski, odpowiednio o zawieszenie spłat rat albo prolongatę poprzez infolinię, bankowość elektroniczną, drogą mailową, u swojego Doradcy Klienta, bądź bezpośrednio w oddziale. 

Wniosek należy złożyć na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem płatności raty.

Czytaj także: Banki wobec problemów firm z regulowaniem zobowiązań

Źródło: Bank Pekao SA