Kredyt Inkaso z nową prezeską

Kredyt Inkaso z nową prezeską
Fot. Kredyt Inkaso
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada nadzorcza Kredyt Inkaso powołała Barbarę Rudziks na stanowisko prezeski zarządu, a Macieja Szymańskiego na stanowisko wiceprezesa spółki z dniem 24 listopada.

„Maciejowi Szymańskiemu, piastującemu do tej pory stanowisko prezesa zarządu, została powierzona funkcja wiceprezesa. Zmiana ról jest motywowana potrzebą optymalnego wykorzystania doświadczeń i kompetencji w ramach zarządu na obecnym etapie rozwoju spółki” – czytamy w komunikacie.

Doświadczenie zawodowe

Barbara Rudziks jest ekspertką w zarządzaniu spółkami z branży finansowej, specjalizującą się w transformacji organizacji i doskonaleniu procesów. Z Kredyt Inkaso S.A. związana jest od kwietnia 2020 r., kiedy objęła stanowisko wiceprezesa Zarządu. Od tego czasu nieprzerwanie odpowiada za zarządzanie operacyjne spółką, w tym za zarządzanie nabytymi portfelami wierzytelności, transformację operacyjną Grupy Kapitałowej, doskonalenie procesów, wzrost efektywności i skuteczności działań operacyjnych. Wcześniej piastowała funkcje prezesa oraz wiceprezesa zarządu w spółkach z branży finansowej. Przez blisko dekadę związana była z jedną z wiodących spółek z branży zarządzania wierzytelności (BEST S.A.), gdzie pełniła rolę wiceprezesa Zarządu. Natomiast wcześniej przez 11 lat zajmowała stanowiska kierownicze w międzynarodowej instytucji bankowej (GE Money Bank S.A.). Ukończyła studia magisterskie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, podano także.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Grupa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.

Źródło: ISBnews