Krajowy Rejestr Zadłużonych: potrzebne są zmiany w projekcie?

Krajowy Rejestr Zadłużonych: potrzebne są zmiany w projekcie?
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych sugeruje, że dostęp do niego będzie poprzez stronę internetową. Zdaniem Konfederacji Lewiatan to rozwiązanie niefunkcjonalne i nieefektywne. Dane zawarte w rejestrze powinny być udostępniane bezpośrednio w formie teletransmisji biurom informacji gospodarczej.

#KrajowyRejestrZadłużonych będzie zawierał informacje dotyczące zadłużenia, w tym związane z upadłością, które będą istotne dla biur informacji gospodarczej #BIG #długi #KonfederacjaLewiatan @LewiatanTweets

Możliwość otrzymywania danych w trybie online poprzez połączenie systemu, w którym prowadzony jest KRZ z systemem BIG znacznie zwiększy liczbę pobrań danych z rejestru.

Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego

– Aby zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, zakres informacji powinien obejmować również wszczęte postępowania egzekucyjne oraz te uznane za bezskuteczne. Tymczasem projekt przewiduje m.in. ujawnienie informacji o osobach fizycznych, prawnych, jednostkach organizacyjnych ze zdolnością prawną niebędących osobami prawnymi, których dotyczą postępowania egzekucyjne umorzone ze względu na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Uważamy, iż zakres wskazany w ustawie jest zbyt wąski. Poszerzenie go w sposób przez nas wskazany pomogłoby przeciwdziałać zjawisku zatorów płatniczych i pozytywnie wpłynąć na obszar transakcji – mówi Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Jakie informacje będzie zawierać Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie zawierał informacje dotyczące zadłużenia, w tym związane z upadłością, które będą istotne dla biur informacji gospodarczej (BIG). Z kolei informacje płynące z biur informacji gospodarczych są istotne dla przedsiębiorców. Dlatego też tak ważny jest sprawny dostęp BIG-ów do danych z rejestru.

Źródło: Konfederacja Lewiatan