Krajowy Ranking „Wyróżniające się banki spółdzielcze” – Jak dobre są banki?

Krajowy Ranking „Wyróżniające się banki spółdzielcze” – Jak dobre są banki?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki spółdzielcze mają dobrą płynność, w większości też dobre współczynniki kapitałowe. Nieco gorzej jest z jakością aktywów, co znacząco przekłada się na ich efektywność.

Rok 2015 był trudny dla całego sektora bankowego. Złożyły się na to przede wszystkim niskie stopy procentowe zmniejszające wyniki odsetkowe, ale także nakładane na banki nowe obciążenia. W przypadku sektora banków spółdzielczych zmniejszenie wyników odsetkowych o ponad 5% było szczególnie dotkliwe, bo trudne do zrekompensowania wzrostem opłat za inne usługi. W bankach rosły należności od przedsiębiorstw i przedsiębiorców indywidualnych, przekraczając poziom 50% należności od sektora niefinansowego. Zmalały należności w sektorze finansowym.

{module BanerB1}

Część banków spółdzielczych w praktyce zmniejsza zaangażowanie wobec gospodarstw domowych, które przejmują banki komercyjne. Dodatkowo zostały dotknięte kosztami upadłości SBRzR w Wołominie, trudnościami banku w Lesznowoli i pogorszeniem sytuacji finansowej kilku innych instytucji. Równocześnie poprawiła się jakość portfeli kredytowych, co pozwoliło rozwiązać część rezerw. Trzeba jednak mieć świadomość, że poziom rezerw w dużym stopniu wynika z pomniejszania podstawy ich tworzenia poprzez stosowanie różnego rodzaju zabezpieczeń. W tej sytuacji sektor banków spółdzielczych po III kwartałach 2015 r. osiągnął wynik finansowy o 13,5% niższy niż rok wcześniej. Równocześnie wzrósł współczynnik wypłacalności całego sektora do poziomu 16%.

Należy zwrócić uwagę, że wyniki banków różnicują się według kryterium wielkości sumy bilansowej, co pokazuje nasz ranking.

Zasady rankingu

Podobnie jak w poprzednich latach zaprosiliśmy banki do udziału w naszym Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”. Nie wszystkie się zgłosiły. Sądzimy, że instytucje uczestniczące w rankingu chcą konkurować, bo mają poczucie, że są dobre. I chcą to sprawdzić.

{module BanerB2}

Ocenę banków przeprowadził zespół pod kierunkiem Wiesława Żółtkowskiego, dokonał klasyfikacji przesłanych przez banki ankiet w dwóch kategoriach: „Największe banki” oraz „Najefektywniejsze banki”.

W kategorii pierwszej – „Największe banki” – porównano dane finansowe w zakresie wartości: sumy bilansowej, funduszy własnych, kredytów, depozytów i wyniku finansowego. Miejsce zajęte przez bank w każdej z tych podkategorii oznacza też liczbę uzyskanych punktów. Suma punktów decyduje o klasyfikacji końcowej, przy czym im mniejsza ich liczba, tym wyższa pozycja ratingowa.

{sms-dostep g1}

Na takich samych zasadach jak przed rokiem sklasyfikowano banki w kategorii najefektywniejszych. Dla porównania banków o zbliżonej wielkości podzielono je na cztery grupy według wartości sumy bilansowej:

 • grupa I – banki o sumie bilansowej powyżej 500 mln zł,
 • grupa II – banki o sumie bilansowej od 200 do 500 mln zł,
 • grupa III – banki o sumie bilansowej od 100 do 200 mln zł,
 • grupa IV – banki o sumie bilansowej poniżej 100 mln zł.

Dla określenia efektywności działania przyjęto trzy bardzo proste miary: wartość sumy bilansowej na jednego zatrudnionego, wartość wyniku finansowego na jednego zatrudnionego i wartość zwrotu z aktywów (ROA). Dla każdej z tych podkategorii obliczono wartości średnie w danej grupie, a następnie wskaźnik jako iloczyn wartości miary każdego banku podzielony przez wartość średnią dla grupy. Suma wartości trzech wskaźników stanowi o miejscu banku w ratingu. Oznacza to, że im wskaźnik większy, tym wyższe miejsce w ratingu.

Nasi ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI