Krajowy Ranking „Wyróżniające się banki spółdzielcze”: Pierwsza Liga Spółdzielcza

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku w kategorii "Najwieksze banki" oraz Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, Bank Spółdzielczy w Nadarzynie, Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym i Bank Spółdzielczy w Połczynie-Zdroju w kategorii "Najefektywniejsze banki" zostały laureatami głównymi Krajowego Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze" - edycji 2011.

Ranking został sporządzony na podstawie badań ankietowych 576 banków działających na koniec 2010 r. w Grupie BPS, w Spółdzielczej Grupie Bankowej, w zrzeszeniu MR Banku oraz poza strukturami zrzeszeń (Krakowski Bank Spółdzielczy). Wzorem poprzednich edycji konkursu poprosiliśmy banki o podanie podstawowych danych fi nansowych (za lata 2009 i 2010), na podstawie których ustalona została klasyfi – kacja dla 100 najlepszych banków spółdzielczych w 2 kategoriach głównych i 29 podkategoriach rankingowych.

Jak ocenialiśmy banki?

Tabele z wynikami rankingu dostępne w formacie PDF.

Zespół analityczny pod kierunkiem Wiesława Żółtkowskiego – niezależnego eksperta ds. ryzyka bankowego dokonał klasyfi kacji sektora w dwóch kategoriach: I. „NAJWIĘKSZE BANKI” oraz II. „NAJEFEKTYWNIEJSZE BANKI”.

W kategorii I porównano banki według uzyskanej w 2010 r. wartości: sumy bilansowej, funduszy własnych, kredytów, depozytów, wyniku fi nansowego. Miejsce zdobyte przez bank w każdej z tych podkategorii oznacza też liczbę uzyskanych punktów. Suma punktów decydowała o klasyfi – kacji końcowej w kategorii „Największy bank”, przy czym im mniejsza ich liczba, tym wyższa pozycja rankingowa.

Na innych zasadach niż w poprzednich edycjach konkursu sklasyfi kowaliśmy banki spółdzielcze w kategorii II. Aby ocenić efektywność działania w porównywalnych warunkach, zostały one podzielone na 4 grupy w zależności od wielkości aktywów:

 • banki o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł,
 • banki o sumie bilansowej od 100 do 200 mln zł,
 • banki o sumie bilansowej od 50 do poniżej 100 mln zł,
 • banki o sumie bilansowej poniżej 50 mln zł.

Dla każdego banku obliczyliśmy wskaźnik relacji przyrostu wybranych wartości bilansowych (sumy bilansowej, funduszy własnych, wartości kredytów i wartości depozytów) do średniego przyrostu w grupie. Pominęliśmy przy tym wynik fi nansowy, aby zniwelować efekt losowego charakteru zmiany jego wartości w danym roku. W przypadku zwrotu z aktywów (ROA) i zwrotu z kapitału (ROE) wielkości właściwe dla poszczególnych banków porównaliśmy do średniej dla grupy (w 2010 r.).

Wskaźnik 1 oznacza wynik na średnim poziomie danej grupy. Im wartość jest większa od 1, tym lepsza jest sytuacja banku na tle średniej grupy. Im mniejsza od 1, tym pozycja gorsza.

Dla każdego banku zsumowaliśmy w ten sposó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI