Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: Programy COSME i HORYZONT 2020 ruszyły!

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zbp.03.400.289Już dziś przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie w ramach dwóch unijnych programów ramowych przewidzianych na lata 2014 - 2020 - zapowiedział podczas konferencji prasowej Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. Równocześnie wciąż aktywne są środki z trzech programów ramowych uruchomionych w poprzedniej perspektywie, na lata 2007-2013.

Dla przedsiębiorców to okres tyleż korzystny, co pracowity; rozliczanie realizowanych dotychczas projektów i równoległe aplikowanie o nowe instrumenty wsparcia dokonywane musi być równolegle. Na ten fakt zwróciła uwagę Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Ilona Antoniszyn – Klik:

– Zamykamy okres finansowania 2007-2013 Teraz przedsiębiorcy są bardzo obciążeni – z jednej strony rozliczeniami, z drugiej – działaniami o charakterze inwestycyjnym. Wydaje się, że gospodarka zawsze potrzebuje pieniędzy, zawsze potrzebuje wsparcia. Mam nadzieję, że Państwa zainteresują te dwie jaskółki w postaci dwóch instrumentów zwrotnych.

W niełatwej batalii o unijne środki przedsiębiorcy nie są pozostawieni sami sobie. Wszelkich form wsparcia – i to dla wszystkich instytucji zaangażowanych w efektwne wykorzystanie instumentów dostępnych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej – udziela działający przy Związku Bankow Polskich Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE:

– Działamy na podstawie uchwały Rady Ministrów, jesteśmy de facto ośrodkiem rządowym fukcjonującym we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Jest to rodzaj partnerstwa publiczno-prywatnego, w którym sektor publiczny i prywatny połączyły siły, żeby uzyskać większe wsparcie dla polskiej przedsiębiorczości – istotę funkcjonowania Krajowego Punktu Kontaktowego przy ZBP przypomniał Dyrektor Punktu, Arkadiusz Lewicki.

141007.kpk.01.600x432

KPK to nie tylko poradnia, ale przede wszystkim rodzaj platformy pomiędzy instytucjami finansujacymi, odpowiedzialnymi za programy unijne agendami publicznymi i samymi beneficjentami. Dyrektor Lewicki podkreśla: szczególnym wyzwaniem i szansą dla Punktu jest właśnie nowa perspektywa – i wynikająca z niej nowa filozofia udzielania wsparcia:

– Naszym celem było utworzyć punkt, gdzie zarówno rynek finansowy, potencjalni beneficjenci  jak również regulatorzy mogliby w jednym miejscu uzyskać informacje. Chodzi nie tylko o uruchomienie programów, o których dzisiaj mówimy. Ponieważ zmieniły się przepisy, w nowej perspektywie finansowej będzie można łączyć instrumenty, mamy nadzieję że będziemy usiąść przy stole z regulatorami w tym zakresie i porozmawiać, jak można uzyskać więcej, jak zwięskszyć efekt dla gospodarki łącząc instrumenty już uruchomione z tymi, które mają być dopiero uruchomione od nowego roku.

Rzecz jasna, na wsparcie ze strony Krajowego Punktu Kontaktowego mogą liczyć również beneficjenci dotychczasowych programów – o czym przypomniał podczas konferencji szef KPK:

Obsługujemy jeszcze trzy programy uruchomione w poprzedniej perspektywie. Dlaczego warto o nich wspomnieć? Instrumenty uruchomione w ramach tamtych programów są aktywne w niektórych przypadkach nawet do roku 2020. Wszystko zależy od tego, jak szybko pośrednicy finansowi – mamy ich 13 bezpośrednich, a 18 instytucji finansowych zaangażowanych jest pośrednio.

Owi pośrednicy finansowi w programach ramowych wywodzą się ze wszystkich segmentów rynku finansowego; są wśród nich banki, instytucje poręczeniowe, pożyczkowe a także leasingowe.

Dlaczego przedsiębiorcom opłaci się korzystać z programów ramowych UE? Dyrektor Lewicki wymienia trzy podstawowe elementy, szczególnie atrakcyjne dla polskich firm:

Najważniejsze cechy, o których warto przedsiębiorcom przypominać: bezpłatność, brak pomocy publicznej i status gwaracji, a nie poręczenia. Często się tego nie rozróżnia, a powinno – z punktu widzenia zabezpieczenia tak kredytodawcy jak i całego systemu gwarancja jest narzedziem bez porównania silniejszym.

Co nas czeka jeszcze w tym roku?  Sektor produkcyjny powinien zainteresować się, dostępnym już dziś, programem HORYZONT 2020, przewidującym wsparcie w celu uzyskania wiodącej pozycji w przemyśle. Własnie nastawienie na produkcję wyróżnia HORYZONT 2020 na tle  poprzednich programów ramowych tego typu. W tym wydaniu gruntowny nacisk położono na przemysł, według filozofii od pomysłu do przemysłu – przypomina Arkadiusz Lewicki.

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie w trzech kategoriach:

  • InnovFin Large Projects – przewiduje finansowanie projektów realizowanych przez duże firmy oraz instytucje badawczo-naukowe. Kwota wsparcia przwwidziana w tej kategorii wynosi od 25 do 300 milionów euro i finansowana jest ze środków Europejskiego Banku Centralnego,
  • InnovFin MidCap Growth Finance – dla dużych i średnich firm, zatrudniających do 3 tysięcy osób – kwota wsparcia od 7,5 milionów do 25 milionów euro finansowana przez EBI,
  • InnovFin SME Guarantee –  dla najmniejszych projektów realizowanych wyłącznie przez sektor MSP – kwota wsparcia wynosi od 25 tysięcy do 7,5 milionów euro i jest finansowana przez Feuropejski Fundusz Inwestycyjny.

Z kolei dla rynkowych debiutantów i najmniejszych graczy przewidziane zostały środki w programie COSME na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MSP. Na pośredników finansowych już czeka ponad półtora miliarda euro, dostępnych jako instrumenty dłużne (gwarancje i regwarancje) i instrumenty kapitałowe (finansowanie inwestorskie).

Od nowego roku startuje ponadto Program Kreatywna Europa, obejmujący działalność o charakterze twórczym i artystycznym. Wbrew pozorom, na wsparcie z tego tytułu liczyć będą mogli nie tylko ludzie sztuki sensu sticto, ale także sektor autorski, konstruktorski, architektoniczny, czy wreszcie sektor IT. Ostatnim z nowych instrumentów UE jest Program Innowacji Społecznych EaSI – na rzecz ekonomii społecznej, wspierający inicjatywy takie jak spółdzielczość czy samozatrudnienie. Nowe programy to kolejne miliardy euro wsparcia dla biznesu:

W samych tylko instrumentach dłużnych dysponujemy kwotą ponad 5 miliardów – przypomniał Arkadiusz Lewicki.

Koordynator Sieci EEN w Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu dr Michał Polański przypomniał również inne niż finansowe formy wsparcia dla polskich przedsiębiorców. Przykładem może być inicjatywa pod hasłem „Szkoła dla Eksportera”, wspierajaca polskie firmy w ekspansji międzynarodowej. W latach 2008-2013 z instrumentu tego skorzystało ponad 50 tysiecy polskich przedsiębiorców

Karol Jerzy Mórawski