Koronawirus w Polsce: premier zapowiada zwolnienie z ZUS i postojowe za listopad dla najbardziej dotkniętych branż

Koronawirus w Polsce: premier zapowiada zwolnienie z ZUS i postojowe za listopad dla najbardziej dotkniętych branż
Fot. Krystian Maj / KPRM
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wprowadzenie zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, postojowego oraz mikropożyczek w wysokości 5 tys. zł za listopad dla branż najbardziej dotkniętych przez pandemię koronawirusa zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Gdyby istniała taka potrzeba, wsparcie ma być kontynuowane w kolejnych miesiącach.

„Wszystkie przedsiębiorstwa, które zostaną dotknięte i zostają dotknięte tym rygorem, obostrzeniami, które wdrożyliśmy, chcemy by również zostały objęte programem wsparcia” – powiedział.

Jeżeli będzie konieczne przedłużenie obostrzeń, to również na grudzień, styczeń, na kolejne miesiąca dokonamy odpowiednich decyzji, w odpowiednim czasie, by wsparcie było dostępne dla wszystkich przedsiębiorców.

Czytaj także: Konfederacja Lewiatan: spóźniona pomoc dla zagrożonych branż >>>

Premier zapowiedział we wtorek wypłatę świadczenia postojowego, zwolnienie ze składek ZUS za listopad oraz bezzwrotne dotacje w wys. 5.000 zł dla branż dotkniętych jesiennym lockdownem.

Kto dostanie wsparcie?

Warunkiem uzyskania wsparcia będzie 40-proc. spadek przychodów rok do roku.

Pomoc rządu obejmuje także zwolnienie przedsiębiorców z opłaty targowej za 2021 r., przy czym państwo będzie refinansować samorządom ubytki z tytułu tej opłaty.

Koszty nowej pomocy to 1,8-2 mld zł.

Długoterminowe pożyczki dla firm

Premier poinformował, że rząd uruchomi także długoterminowe pożyczki dla firm, nie podając szczegółów.

Morawiecki powiedział, że nie jest brane pod uwagę czasowe zniesienie handlu w niedzielę.

Możliwość dopłat do czynszów dla firm

Rząd będzie dalej analizować możliwość dopłat do czynszów dla firm dotkniętych lockdownem, jest to jedna z najpilniejszych kwestii – powiedział prasowej wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin.

„Partycypowanie przez budżet państwa w czynszach albo wręcz ustawowe obniżenie czynszów, to jest jeden z najczęściej wysuwanych przez środowiska biznesowe (…) postulat. To nie jest sprawa prosta, nie tylko ze względów finansowych, ale też ze względu na międzynarodowe uwarunkowania prawne. Te sprawy przez cały czas analizujemy. (…) Jedne z najpilniejszych tematów konsultacji, które odbędą się jeszcze w tym tygodniu, będą dotyczyć ewentualnych ułatwień w dopłatach za czynsz” – powiedział Gowin.

Czytaj także: Gastronomia znów na kwarantannie, zadłużenie branży rośnie >>>

Wsparcie dla przedsiębiorców będzie ukierunkowane, rząd ma środki na działania pomocowe – poinformował minister finansów Tadeusz Kościński.

„Obecnie potrzebujemy zmienić naszą strategię i przechodzimy na nowe warunki, zasady, gdzie potrzebna jest chirurgiczna precyzja, gdzie pomoc kierowana jest dokładnie tam, gdzie potrzeba. Zadaniem MF jest zabezpieczenie odpowiednich funduszy dla rządu. (…) Musimy to zrobić bezpiecznie i odpowiedzialnie. Mamy pieniądze na dalsze wspieranie gospodarki i również zwróciliśmy się do Sejmu w sierpniu o nowelizację budżetu na 2020 r. Proponowany deficyt w nowelizacji budżetu na ten rok to 109 mld zł – to pozwoli na zbudowanie odpowiedniej poduszki finansowej” – powiedział Kościński.

Minister finansów: nie ma potrzeby kolejnej nowelizacji budżetu

Dodał, że procedowana w parlamencie nowelizacja budżetu na 2020 r. jest wystarczająca i nie jest spodziewana kolejna.

Wicepremier Gowin powiedział, że pomoc rządu zostanie implementowana do porządku prawnego poprzez złożony w Sejmie poselski projekt ustawy.

Grupa posłów PiS złożyła w Sejmie projekt ustawy o pomocy branżom poszkodowanym w jesiennym lockdownie, a projekt zakłada m.in. dodatkowe świadczenie postojowe dla branż gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej.

„Zmniejszone zostaną obciążenia regulacyjne ponoszone przez przedsiębiorców, co ułatwi im przetrwanie trudnego okresu pandemii i ograniczy ryzyko zwalniania pracowników. Przykładowo szacuje się, że ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r. skorzysta ok. 173 tys. przedsiębiorców, co pozwoli im zaoszczędzić łącznie prawie 530 mln zł” – napisano.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Ponadto posłowie proponują wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, które obejmie ok. 146 tys. przedsiębiorców, co powinno przełożyć się na bezpośrednie wsparcie finansowe w łącznej kwocie ok. 305 mln zł.

Przedsiębiorcy zwolnieni będą też z opłaty targowej, co z kolei przyczyni się do obniżenia kosztów działalności ponoszonych przez przedsiębiorców dokonujących sprzedaży np. na targowiskach i bazarach.

„Szacuje się, że oszczędności dla przedsiębiorców z tytułu powyższego rozwiązania wyniosą ok. 137 mln zł (jednocześnie projekt przewiduje rekompensatę tej kwoty dla gmin, tytułem zwrotu ich utraconych dochodów z tego tytułu)” – napisano.

W uzasadnieniu napisano, że uzyskanie postojowego jest możliwe w przypadku odnotowania w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40 proc. przychodu z działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.

W przypadku zwolnienia ze składek ZUS należy wykazać, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews