Koronawirus: jak giełdy zapewniają stabilne funkcjonowanie rynków i ochronę inwestorów?

Koronawirus: jak giełdy zapewniają stabilne funkcjonowanie rynków i ochronę inwestorów?
Fot. stock.adobe.com / monsitj
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W obliczu kryzysu Covid-19 i nadzwyczajnych działań wprowadzanych w całej Europie, giełdy sprawnie wdrażają swoje plany ciągłości działania, zapewniające nieprzerwane działanie rynków ‒ czytamy w komunikacie FESE.

#FESE: W okresie wyższej zmienności niepewności, przy wprowadzeniu procedur nadzwyczajnych, system musi funkcjonować w sposób spójny. W związku z tym nie należy zmieniać zasad operacyjnych, jak harmonogram sesji #Koronawirus #Giełdy @FESEBrussels @GPW_WSExchange

Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE) zwraca uwagę na kilka istotnych aspektów obecnej sytuacji na rynkach giełdowych.

Co robią giełdy?

Giełdy organizują wiarygodne i przejrzyste rynki służące finansowaniu działalności przedsiębiorstw i oferowaniu wszystkim uczestnikom możliwość zawieranie transakcji.

Czytaj także: 1 mln złotych od GPW na walkę z koronawirusem

Tworzą one stabilne środowisko dla inwestorów, emitentów i uczestników rynku, umożliwiając im spełnienie ich potrzeb z jednoczesną ochroną interesów inwestorów.

‒ Od początku kryzysu Covid-19 giełdy  pod względem operacyjnym działają sprawnie, wdrażając plany zachowania ciągłości działania zgodnie z odpowiednimi regulacjami. Rynki są nadal otwarte dla wszystkich uczestników i sprawnie funkcjonują w obecnych skrajnych warunkach rynkowych.

Plany zachowania ciągłości funkcjonowania zapewniają sprawność operacyjną, również w ramach procedur „pracy z domu”, i są realizowane w ścisłej współpracy z organami nadzoru.

‒ Dla giełd jako podmiotów podlegających ścisłym regulacjom, sprawność operacyjna nie jest kwestią wyboru, lecz wymogiem i zobowiązaniem. Giełdy są na bieżąco nadzorowane w celu zapewnienia ich sprawności i wiarygodności z perspektywy szerokiej gamy scenariuszy, w tym również scenariusza pandemii.

‒ Mechanizmy kontrolne i różnorodne systemy bezpieczeństwa, w tym limity, których przekroczenie powoduje zawieszenie obrotów, działają w zwykłym trybie w odpowiednio elastyczny sposób uwzględniający potrzeby rynków.

Stabilne funkcjonowanie rynków i ochrona inwestorów

W okresach wyższej niepewności i wolumenów, giełdy wykazały się stabilnością. Dowodzi tego szereg przykładów, jak kryzys finansowy w 2008 r. czy zdarzenia dotyczące poszczególnych krajów lub sektorów powodujące wysoką, a w niektórych przypadkach rekordową zmienność.

Bądź na bieżąco – zapisz się na nasz newsletter >>>

W takich momentach, gdy inne źródła płynności zamierały (tj. inne platformy obrotu), giełdy funkcjonowały nieprzerwanie, w sposób sprawny, w ramach zwykłego harmonogramu notowań, gwarantując wiarygodność, rzetelność i przejrzystość rynków.

Zapewnianie stabilności rynków regulowanych. Rynki regulowane mają zapewniać najwyższy poziom bezpieczeństwa, rzetelności, wiarygodności i przejrzystości, a jednocześnie najwyższy poziom ochrony inwestorów.

Ich normalne funkcjonowanie gwarantuje inwestorom możliwość zawierania transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe, a także zarządzanie ryzykiem.

Wdrażanie spójnych i wiarygodnych działań. W okresie wyższej zmienności niepewności, przy wprowadzeniu procedur nadzwyczajnych, system musi funkcjonować w sposób spójny. W związku z tym nie należy zmieniać zasad operacyjnych, jak harmonogram sesji.

Zapewnianie wdrożenia sprawnych planów awaryjnych. Zaniedbanie tego obowiązku mogłoby poważnie zakłócić prawidłowe funkcjonowanie rynków pod względem przejrzystości, ochrony inwestorów i stabilności rynku.

Wymaga to zachowania przez wszystkich uczestników rynku najwyższych standardów gwarantujących wprowadzenie odpowiednich, sprawnych planów w okresie kryzysu. Giełdy w tych pracach zapewniają wszelkie możliwe wsparcie.

Wsparcie organów nadzoru. Istotne znaczenie mają podejmowane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i krajowe organy nadzoru działania mające zapewnić wprowadzenie kompleksowych planów awaryjnych oraz sprawnych rozwiązań informatycznych. Jest to niezbędne w celu realizacji usług i jednoczesnego spełnienia zobowiązań prawnych.

Źródło: Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych / FESE