Koronawirus: 1 mld zł na wsparcie dla gospodarstw rolnych

Koronawirus: 1 mld zł na wsparcie dla gospodarstw rolnych
Fot. stock.adobe.com/Minerva Studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada wsparcie dla gospodarstw rolnych, które poniosły straty w związku z pandemią COVID-19, a specjalizują się w produkcji zwierzęcej, zwłaszcza w tych segmentach, zależnych od eksportu. Wysokość wsparcia ma wynosić 1 mld zł.
.@MRiRW_GOV_PL zapowiada wsparcie dla gospodarstw rolnych, które poniosły straty w związku z pandemią #COVID19, a specjalizują się w produkcji zwierzęcej, zwłaszcza w tych segmentach, zależnych od eksportu #koronawirus

„Nie wszystkie gospodarstwa poniosły straty w wyniku pandemii koronawirusa. Dlatego pomoc została skierowana przede wszystkim do tych, gospodarstw, które specjalizują się w produkcji zwierzęcej, zwłaszcza w tych segmentach, które uzależnione są od eksportu” – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jak Krzysztof Ardanowski, cytowany w komunikacie.

W największym stopniu z powodu pandemii ucierpieli – jak podaje resort – producenci bydła mięsnego, drobiu, jagnięciny, a także roślin ozdobnych.

Przesunięcie środków z PROW

Ardanowski poinformował, że Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej o zgodę na przesunięcie niewykorzystanych do tej pory środków z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 w wysokości 1 mld euro, ale otrzymała zgodę na wydatkowanie w tej formie jedynie 1 mld złotych.

Minister zaznaczył, że około 70% środków z PROW 2014-2020 zostało już zakontraktowanych.

Nabór wniosków od gospodarstw, które poniosły straty z powodu COViD, zostanie przeprowadzony na przełomie sierpnia i września 2020 r., po zakończeniu prac legislacyjnych nad projektem ustawy w tym zakresie.

Jakie sektory zostaną objęte wsparciem?

Planuje się, że wsparciem zostaną objęci rolnicy następujących sektorów (rodzaje produkcji rolnej):

*    bydło mięsne (wołowina),

*    krowy mleczne (krowy)

*    świń (prosięta/lochy),

*    owiec,

*    kóz,

*    drobiu rzeźnego (kurczęta, gęsi i indyki),

*    drobiu nieśnego (produkcja jaj kur mięsnych) oraz

*    upraw roślin ozdobnych (pod osłonami ogrzewanymi).

Od czego uzależnione będą kwoty wsparcia?

Kwoty wsparcia uzależnione będą od spełnienia minimalnej skali produkcji w gospodarstwie:

– co najmniej 3 szt. bydła mięsnego płci męskiej, w wieku od 12 do 24 miesięcy – od 5,1 tys.  zł;

– co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcy – od 1 tys. zł;

– co najmniej 21 świń urodzonych w gospodarstwie rolnika – od 4,5 tys.  zł;

– co najmniej 10 owiec płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy – od 1,8 tys. zł;

– co najmniej 5 kóz płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy -od 1 tys. zł;

– co najmniej 1 tys. szt. drobiu rzeźnego (kurczęta, gęsi, indyki) – od 2,2 tys. zł;

– co najmniej 1 tys. szt. drobiu nieśnego (w przypadku produkcji jaj wylęgowych kur mięsnych) – od 2,2 tys. zł;

– co najmniej 25 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub co najmniej 50 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych tunelach foliowych – od 1,4 tys. zł.

W przypadku większej skali produkcji w gospodarstwie, kwoty wsparcia będą odpowiednio wyższe, maksymalnie do 7 tys. euro na rolnika.

Pomoc dla poszkodowanych w powodu suszy

Wszyscy rolnicy, uprawnieni o uzyskania wsparcia z powodu strat w gospodarstwach, wywołanych ubiegłoroczną suszą, takie wsparcie otrzymają, zapewnił także Jan Krzysztof Ardanowski.

„Nie jest prawdą, że nie ma środków na pomoc suszową. Te pieniądze są zabezpieczone”- powiedział Ardanowski, cytowany w komunikacie.

Zaznaczył, że nie jest jedynie możliwe realizowanie tej pomocy w tym roku w formule de minimis.

„Wystąpiłem do Komisji Europejskiej o zwiększenie limitu de minimis na rok 2020 lub na skorzystanie z limitu na rok następny, ale otrzymaliśmy absolutny zakaz wypłaty należnych rolnikom środków w formule de minimis. Dlatego przygotowaliśmy inne rozwiązanie, które pozwoli na wykorzystanie środków przeznaczonych na pomoc suszową. Wszyscy uprawnieni taką pomoc otrzymają w dotychczasowej, ustalonej wysokości” – zapewnił minister.

Czytaj także: GPW i KOWR powołają spółkę wspierającą innowacje w rolnictwie >>>

Przed dwoma tygodniami Rady Ministrów podjęła uchwałę (w trybie obiegowym) w sprawie ustanowienia programu pomocy dla podmiotów, które poniosły szkody w gospodarstwach rolnych lub rybackich spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Chodzi o zwiększenie wydatków na ten cel o 400 mln zł.

Dodatkowo w połowie czerwca sejmowa Komisja Finansów Publicznych wyraziła zgodę na przesunięcie 676 mln zł na pomoc dla z powodu ubiegłorocznej suszy (z rezerw celowych na realizację projektów finansowych ze środków unijnych oraz ze środków na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa).

Według stanu z I poł. czerwca, w ramach pomocy z powodu suszy wypłacono za ub. rok 1 243 mln zł, z czego 710 mln zł w ub. roku i 533 mln zł w tym roku. W roku ubiegłym rolnicy złożyli wnioski o odszkodowania na łączną kwotę 2,33 mld zł.

Odszkodowania wypłacane są producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy, huraganu, gradu deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy objętej co najmniej 30% danej uprawy.

Źródło: ISBnews