Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2021, dwie sesje w styczniu, jedna w lutym

Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2021, dwie sesje w styczniu, jedna w lutym
Włodzimierz Kiciński, fot. ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej to doroczne przedsięwzięcie organizowane przez Związek Banków Polskich i adresowane do członków zarządów, rad nadzorczych, obu zrzeszeń działających w Polsce. Jak również do tych, którzy na co dzień nadzorują funkcjonowanie bankowości spółdzielczej, choćby tych osób, które działają w systemach ochrony instytucjonalnej, mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

– Planujemy zorganizowanie trzech webinariów: 21, 28 stycznia i 4 lutego 2021 roku, w trakcie których chcemy omówić sytuację sektora bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem zwłaszcza tego co dzieje się w bankowości spółdzielczej, ale również skoncentrować się na wybranych zagadnieniach – zapowiada wiceprezes ZBP.

Kwestie stabilności sektora bankowego, bankowości spółdzielczej, będą omówione wspólnie z prezesami zarządów systemów ochrony instytucjonalnej BPS i SGB.

Planowane jest wystąpienie przedstawiciela Komisji Nadzoru Finansowego. Odbędzie się z całą pewnością dyskusja na temat obciążeń związanych z opłatami wnoszonymi przez banki na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Poruszone będą kwestie związane ze współpracą w zakresie technologii i projektów innowacyjnych.

– Tak więc jest to przedsięwzięcie, które będzie sumowało doświadczenia 2020 roku  banków spółdzielczych i nakreśli pewne perspektywy rozwoju, koncentrując się zwłaszcza na tym co wspólne, i co możliwe, potrzebne do osiągnięcia w sektorze spółdzielczym – mówi Włodzimierz Kiciński. 

IV edycja Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, odbędzie się w dniach:

21 stycznia 2021 r., godz. 10.30 – Sytuacja ekonomiczna BS i wyzwania stojące przed nimi – wnioski dotyczące sposobów działania BS, możliwości strategicznej współpracy w sektorze

28 stycznia 2021 r., godz. 10.30 – Wybrane wyzwania regulacyjne dla banków spółdzielczych

4 lutego 2021r., godz. 10.30 – Wdrażanie nowych technologii w sektorze bankowości spółdzielczej

Źródło: aleBank.pl