Kontynuacja długookresowego trendu wzrostowego. Pengab w czerwcu w górę

Kontynuacja długookresowego trendu wzrostowego. Pengab w czerwcu w górę
Fot. stock.adobe.com/vege
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 5 pkt m/m do 30,7 pkt w czerwcu, wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar TNS. Rok temu wartość wskaźnika wynosiła 22 pkt - poinformowały Związek Banków Polskich oraz Kantar TNS.

Kontynuacja długookresowego trendu wzrostowego. #Pengab w czerwcu w górę

– W czerwcu indeks Pengab odnotował m/m wzrost o 5 pkt i wynosi obecnie 30,7 pkt, kontynuując długookresowy trend wzrostowy. Indeks ocen wzrósł m/m o 8,7 pkt, indeks wyprzedzający m/m jest wyższy o 1,4 pkt. Zmiana aktywności klientów wynika z silnego wpływu czynników sezonowych, które w czerwcu mają pozytywny wpływ na rynek, jednak w perspektywie kwartału przyczynią się do okresowego spadku aktywności klientów. W czerwcu m/m wzrosła aktywność zarówno przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych na rynku depozytowym jak i kredytowym. Indeksy prognostyczne m/m odnotowały spadki w przypadku kredytów konsumpcyjnych, kredytów mieszkaniowych oraz kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Prognoza makroekonomiczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju m/m uległa korekcie. Prognozy sześciomiesięczne dla rynków usług bankowych utrzymują poziom sprzed miesiąca – powiedział Marcin Idzik z Kantar TNS.

– Pierwsze półrocze 2018 roku okazało się w ocenie respondentów pozytywne w większości monitorowanych obszarów, a poziom 30,7 punktów, który osiągnął w czerwcu indeks Pengab należy do jednego z wyższych w ostatnich latach pułapów głównego wskaźnika koniunktury. Na uwagę zasługują również pomiary szczegółowe, przede wszystkim te związane z rynkiem kredytów  gospodarstw domowych. Ocena rynku kredytów mieszkaniowych i kredytów konsumpcyjnych utrzymują się na rekordowym, w perspektywie ostatnich lat, poziomie. Z drugiej strony nieznacznej korekcie uległy prognozy sześciomiesięczne rozwoju sektora bankowego oraz prognozy makroekonomiczne – dodał Krzystzof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Czytaj także: Pengab w maju w dół. Sezonowa korekta koniunktury>>

Wskaźnik ocen wzrósł o 8,7 pkt m/m do 29,1 pkt w czerwcu, zaś wskaźnik prognoz zwiększył się o 1,4 pkt do 32,4 pkt.

Szczegóły badania Pengab

Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł o 19 pkt m/m. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych jest wyższe o 16 pkt m/m i o 13 pkt r/r. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych wzrosło o 26 pkt m/m i o 18 pkt r/r. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych zmalało o 11 pkt m/m, a w przypadku kredytów mieszkaniowych – o 6 pkt. W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen wzrosło o 17 pkt, a prognoz o 1 pkt, podano w raporcie.

„Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 3 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m wzrost o 10 pkt, a r/r o 18 pkt. Saldo ocen depozytów terminowych m/m wzrosło o 6 pkt, a r/r jest wyższe o 15 pkt. W przypadku depozytów bieżących saldo prognoz wzrosło m/m o 11 pkt, a saldo prognoz depozytów terminowych m/m jest niższe o 2 pkt” – czytamy dalej.

Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych wzrósł o 5 pkt m/m i wynosi 10 pkt. W przypadku kredytów inwestycyjnych indeks ocen wzrósł o 7 pkt m/m, a r/r jest niższy o 1 pkt. Indeks kredytów obrotowych m/m wzrósł o 14 pkt., r/r jest niższy o 4 pkt. Indeks prognostyczny kredytów inwestycyjnych spadł o 13 pkt m/m, a kredytów obrotowych jest wyższy o 5 pkt m/m.

„Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie 6 pkt, m/m wzrósł o 5 pkt. Wartość indeksu wyprzedzającego wzrosła m/m o 5 pkt. Na poziomie szczegółowym obserwujemy m/m wzrost o 11 pkt. indeksu ocen depozytów bieżących oraz o 5 pkt indeksu ocen depozytów terminowych. Indeks wyprzedzający dla depozytów bieżących m/m wzrósł o 4 pkt, a dla depozytów terminowych m/m jest wyższy o 5 pkt” – czytamy dalej.

Indeks prognostyczny dla kredytów mieszkaniowych oraz konsumpcyjnych spadł odpowiednio o 1 m/m oraz 2 pkt, lokat długoterminowych osób indywidualnych – wzrósł o 3 pkt m/m, kredytów inwestycyjnych – zmalał o 6 pkt., a obrotowych pozostał bez zmian m/m.

Sondaż został przeprowadzony 7-22 czerwca br. W badaniu wzięło udział 122 placówki bankowe, reprezentujące wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: ISBnews