Konsument w cyberprzestrzeni – jego współodpowiedzialność za bezpieczeństwo finansowe

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ostatnio notowanych jest coraz więcej przypadków cyberataków skierowanych na klientów banków, związanych z próbą pozyskania ich danych, celem dostępu do konta bankowego czy wyłudzenia kredytu. Banki podejmują intensywne działania, zapewniając tym samym coraz skuteczniejsze metody ochrony swoich systemów i klientów przed cyberatakami.

Joanna Charlińska

dyrektor w Departamencie Rynku Detalicznego BIK S. A.

Procedury bankowe często także aktywizują samych klientów banków do dyscypliny w zabezpieczaniu własnych urządzeń, np. poprzez informowanie o tym, że mają wirusy w swoim oprogramowaniu. Trzeba pamiętać, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych leży nie tylko po stronie banków, ale także po stronie samych klientów.

Jak wynika z badań opinii1 przeprowadzonych przez BIK, konsumenci najbardziej obawiają się wykorzystania ich danych przez osoby nieuprawnione, najczęstsze negatywne doświadczenia w tym zakresie zgłaszali w obszarze posługiwania się dokumentem tożsamości. Mimo obaw, nadal blisko 60% klientów nie różnicuje haseł do wszelkich swoich kont internetowych, nie mając świadomości, że to także sposób na ochronę danych.

Bezpieczeństwo informacji w sektorze bankowym

Ryzyka związane z obszarem IT i bezpieczeństwem zaczynają być, obok ryzyka kredytowego, jednym z podstawowych obszarów działalności bankowej. Tematyka ta jest ściśle powiązana z zarządzaniem w bankach incydentami bezpieczeństwa, a prowadzone przez sektor bankowy działania zmierzają nie tylko w kierunku ochrony zasobów teleinformatycznych tych instytucji, ale przede wszystkim mają przyczynić się do podniesienia jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa klientów. Cyberprzestępczość jest przedmiotem dyskusji na agendzie większości konferencji branżowych. Podczas XI Kongresu Ryzyka Bankowego BIK w Warszawie temat ten był przedmiotem jednego z paneli dyskusyjnych. W jego trakcie skonkludowano, że zyski cybeprzestępców są coraz większe, przy czym rosną też wydatki na cyberbezpieczeństwo. Wiceprezes Biura Informacji Kredytowej Rafał Bednarek wskazał na kilka dostępnych już sposobów zabezpieczania się przed przestępcami. Wymienił wśród nich Platformę Antyfraudową, ochronę alertową dla klientów banków, wspomniał także o planowanej usłudze fingerprint, polegającej na śledzeniu urządzeń, za pomocą których klient łączy się z bankiem. Podkreślił jednocześnie, że polski sektor bankowy jest stabilny i na pewno znajdzie środki na odpowiednie zabezpieczenia.

Warto nadmienić, że poza własnymi rozwiązaniami, zaawansowanymi procesami oraz procedurami banków w zakresie wykrywania i zapobiegania zagrożeniom związanym z ryzykiem przetwarzania danych, banki edukują swoich klientów w zakresie zasad bezpiecznego korzystania z narzędzi finansowych, w tym kanałów bankowości internetowej. Ponadto wzmacniają swoje działania poprzez dostosowywanie się do przepisów nakładanych przez regulatora, np. Rekomendacja D (KNF), ustawa o ochronie danych osobowych (GIODO). Jednak bezpieczeństwo operacji finansowych zależy nie tylko od banku, ale również od użytkownika.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo

Zainteresowanie społeczne kwestiami bezpieczeństwa to dobry przyczynek do podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości obywateli, którzy w coraz większym stopniu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI