Konstytucja dla spółdzielni: Ustawa prawo spółdzielcze nasza konstytucja

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.02.foto.012.200xSejmowa Komisja Nadzwyczajna przygotuje projekt zmian w ustawie Prawo spółdzielcze, która obowiązuje od 1982 r. Ustawa była już nowelizowana ponad 30 razy.

Autorzy przedłożonych propozycji: grupa posłów PO, kluby PSL i Ruchu Palikota deklarują, że członkowie spółdzielni zyskają większe uprawnienia. Nowe prawo ma obejmować wyłącznie regulacje ramowe, natomiast szczegółowe, dotyczące m.in. banków spółdzielczych powinny być zawarte w odrębnych przepisach (do czasu ich przygotowania byłyby utrzymane w mocy regulacje dotychczasowej ustawy).

W Unii Europejskiej istnieje 240 tys. przedsiębiorstw spółdzielczych zatrudniających 5 mln osób. Spółdzielczość w Polsce to 9 tys. podmiotów w 15 branżach, 10 mln członków i 400 tys. pracowników.

Specustawa z 1990 r., likwidując związki spółdzielcze, przyczyniła się do utraty przez spółdzielnie ogromnej części wspólnego majątku. Udział spółdzielczości w tworzeniu produktu krajowego brutto spadł z 9,5 proc. do niespełna 1 proc., podczas gdy w krajach Unii Europejskiej wskaźnik ten wynosi obecnie 6 proc.

Jak uspółdzielczyć… spółdzielczość? Przepisy obowiązującego Prawa spółdzielczego w art. 3 określają majątek spółdzielni jako prywatną własność jej członków. Projekt posłów PO (ustawa o spółdzielniach, druk nr 515) modyfikuje postępowanie wewnątrzspółdzielcze w taki sposób, że byłoby ono w pełni fakultatywne, a statut nie mógłby go ani wyłączyć, ani ograniczyć, ani też wprowadzić obowiązku jego wyczerpania w sprawach, w których przysługuje droga sądowa (art. 27 projektu). Zdaniem projektodawców rozwiązanie to prowadzi do wzmocnienia praw członków spółdzielni, którzy będą samodzielnie decydować o tym, czy od razu dochodzić roszczeń w drodze sądowej, czy też żądać ochrony przed organami spółdzielni. Novum stanowiłaby rezygnacja z konstrukcji deklaracji członkowskiej składanej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie do spółdzielni, członkostwo byłoby wynikiem zawarcia umowy (art. 10 projektu). Proponuje się też zmniejszenie minimalnej liczby założycieli spółdzielni z 10 do 5 osób.

KOMISJA NADZWYCZAJNA DS. SPÓŁDZIELCZOŚCI

Skład komisji sejmowej: Elżbieta Achinger, Jerzy Borowczak, Krzysztof Brejza, Borys Budka, Zofia Czernow, Brygida Kolenda-Łabuś, Arkadiusz Litwiński, Antoni Mężydło, Krystyna Skibińska, Lidia Staroń, Paweł Suski, Tomasz Szymański (Platforma Obywatelska), Edmund Borawski, Marek Gos (PSL), Gabriela Masłowska, Maria Nowak, Grzegorz Schreiber, Stefan Strzałkowski, Andrzej Szlachta, Jerzy Szmit, Łukasz Zbonikowski, Kosma Złotowski (PiS), Romuald Ajchler (SLD), Witold Klepacz, Paweł Sajak (Ruch Palikota), Andrzej Dera (Solidarna Polska).

Spółdzielnia byłaby zobowiązana poddać się lustracji raz na trzy lata, jeśli tego nie zrobi, lustrację (na koszt tej spółdzielni) przeprowadzałby związek rewizyjny KRS. Lustratorów wyznaczałaby rada nadzorcza, a ich uprawnienia nadawała specjalna komisja przy KRS (w propozycji posłów PO spośród 21 członków – 6 powoła KRS, 15 – rząd). Zdaniem posłów PO zdecydowanie wadliwe są obecnie obowiązujące przepisy o Krajowym Samorządzie Spółdzielczym obejmujące zwoływany co cztery lata Kongres Spółdzielczości. Przewiduje się zatem likwidację instytucji kongresu będącego organem fasadowym. Natomiast Krajowa Rada Spółdzielcza jako najwyższa samorządowa organizacja ruchu spółdzielczego miałaby zrzeszać wszystkie zarejestrowane spółdzielnie.

Projekt przedłożony przez PSL zawiera propozycję zmiany w przepisach ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, ustanawiając zwolnienie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI