Konstytucja Biznesu przyjęta. Sejm uchwalił Prawo przedsiębiorców i inne ustawy

Konstytucja Biznesu przyjęta. Sejm uchwalił Prawo przedsiębiorców i inne ustawy
Fot. Sejm/Krzysztof Białoskórski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prawo przedsiębiorców wprowadza między innymi ulgę na start dla początkujących przedsiębiorców oraz instytucję działalności nierejestrowej. Sejm uchwalił także ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym.

Sejm uchwalił Prawo przedsiębiorców - najważniejszą ustawę Konstytucji Biznesu

Za przyjęciem ustawy Prawo przedsiębiorców głosowało 286 posłów, przeciw było 124, a 4 wstrzymało się od głosu. Prawo przedsiębiorców to najważniejsza ustawa z pakietu Konstytucji Biznesu – zastąpi obowiązującą ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Nowa ustawa wprowadza między innymi zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść. Z kolei „objaśnienia prawne” wydawane przez organy administracji mają w sposób prosty i praktyczny wyjaśniać przepisy dotyczące działalności gospodarczej.

Ponadto ma zostać wprowadzona instytucja działalności nierejestrowej, dzięki której osoba fizyczna prowadząca działalność, z przychodami nie przekraczającymi 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, nie musi rejestrować tej działalności ani płacić z tego tytułu składek ZUS.

Przyjęta przez Sejm ustawa wprowadza także tzw. ulgę na start – nowi przedsiębiorcy nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej. Nowe przepisy znoszą również obowiązek posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON w relacjach z urzędami – w większości przypadków wystarczy sam NIP.

Ustawa o Rzeczniku MŚP także przyjęta

Na Konstytucję dla biznesu składa się także ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców – głosowało za nią 253 posłów, przeciw było 147, a 11 wstrzymało się od głosu. Rzecznik ma dbać o właściwe wdrożenie w praktyce zasad Konstytucji Biznesu, w tym między innymi zapewnić lepszą ochronę interesów mikro-, małych i średnich firm oraz zapewnić „bardziej partnerskie relacje między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej”.

Za ustawą o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy głosowało 268 posłów, przeciw było 119, a 25 wstrzymało się od głosu. Nowe przepisy mają usprawnić funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który zostanie zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP).

Natomiast za ustawą o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej głosowało 270 posłów, przeciw było 119, a 24 wstrzymało się od głosu. Nowe regulacje dotyczą zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne w Polsce oraz zasady tworzenia przez przedsiębiorców zagranicznych oddziałów i przedstawicielstw w naszym kraju.

„To największą od 30 lat reforma prawa gospodarczego. Ma uwolnić polską przedsiębiorczość i być fundamentem dla wszystkich innych proprzedsiębiorczych aktywności rządu” – napisano w komunikacie Kancelarii Sejmu.

Ustawy składające się na Konstytucję Biznesu trafią teraz do Senatu.