Konkurs Wiedzy o Gospodarce i Finansach

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

sggw.logo.350xZakończył się pierwszy etap Konkursu Wiedzy o Gospodarce i Finansach organizowanego przez Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wraz z Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

 

Program konkursu składa się z następujących bloków tematycznych:

 • Makroekonomia

Podstawowe pojęcia makroekonomii, tj. produkt krajowy brutto, konsumpcja, inwestycje, cykl koniunkturalny, popyt i podaż, bezrobocie, inflacja, bankowość centralna i polityka pieniężna, budżet państwa i polityka fiskalna, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, eksport, import, kursy walutowe, europejska unia gospodarcza i walutowa.

 • Prywatny i publiczny system finansowy

Aktualna sytuacja systemu finansowego i obowiązujące w nim podstawowe regulacje dotyczące m.in. sektora bankowego, sektora ubezpieczeń, sektora funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, pośredników finansowych, rynku pieniężnego, rynku kapitałowego, rynku walutowego, sektora finansów publicznych.

 • Gospodarka oraz finanse przedsiębiorstw i gospodarstw domowych

Podstawowe zagadnienia związane z polityką gospodarczą, tj. polityka rozwoju gospodarczego, polityka strukturalna, polityka przemysłowa, polityka regionalna, rynek pracy, konkurencja, Unia Europejska – struktura instytucjonalna i zasady funkcjonowania, unia walutowa, finansowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, pozyskiwanie kapitałów, emisja papierów wartościowych, ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, planowanie i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych, leasing.

Testy odbyły się:

 • 11 kwietnia 2015 r. (sobota) dla studiów niestacjonarnych
 • 14 kwietnia 2015 r. (wtorek) dla studiów stacjonarnych

Osoby, które zdobyły najlepszy wynik zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu.

 

Zobacz wyniki I etapu

 

II etap odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. o godz. 14.00 (w sali nr 21, bud. 7).

Finał konkursu i ogłoszenie wyników, godz. 15.00 – aula (bud. 7).

Nagroda główną w konkursie jest laptop ufundowany przez współorganizatora, Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Kontakt w sprawie konkursu:
Dr hab. Sylwester Kozak
Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW
e-mail: sylwester_kozak@sggw.pl

 

Kilka słów o konkursie…

 • Konkurs Wiedzy o Gospodarce i Finansach ma na celu promowanie i utrwalenie wiedzy z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinach naukowych: ekonomia i finanse.
 • Znajomość podstawowych procesów zachodzących w sektorze realnym i sektorze finansowym jest niezbędna w efektywnym zdobywaniu kolejnych zasobów wiedzy akademickiej, a przede wszystkim w podejmowaniu decyzji, w życiu zawodowym i prywatnym. Konkurs przyzwyczaja studentów do stałego śledzenia informacji nt. sytuacji w gospodarce oraz jej finansowym i prawnym otoczeniu.
 • Konkurs jest jednym z narzędzi wykorzystywania wiedzy akademickiej w praktycznym życiu zawodowym i zarządzaniu finansami własnego gospodarstwa domowego. Interakcja pomiędzy uczelnią a podmiotami gospodarczymi i instytucjami publicznymi pozwala studentom wyselekcjonować obszary wiedzy oczekiwane przez przedsiębiorców, a przedsiębiorcom zasygnalizować jakiej wiedzy i umiejętności oczekują od absolwentów.
 • Konkurs jest formą pobudzenia studentów do rywalizacji w zakresie znajomości problemów gospodarczych i finansowych. Dla przedsiębiorców jest platformą nawiązania współpracy z najbardziej aktywnymi uczestnikami Konkursu.
 • Program Konkursu obejmuje obszarem zainteresowania przedmioty realizowane głównie na specjalnościach ekonomia, finanse i rachunkowość.
 • Program Konkursu obejmuje zagadnienia z przedmiotów niezbędnych dla studentów mających zamiar ubiegać się o pracę, m.in. w: instytucjach finansowych, administracji publicznej, komórkach zarządzających finansami przedsiębiorstw, przedsiębiorstwach doradztwa i pośrednictwa finansowego.
 • REGULAMIN KONKURSU – pobierz