Konkurs EKO HESTIA SPA rozstrzygnięty

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Dziś na terenie całej Polski funkcjonuje 45 miejscowości o oficjalnym statusie uzdrowiska, choć mało kto zdaje sobie sprawę, że w okresie II Rzeczypospolitej takich miejsc było aż 440! Ale i dziś to ważny element nie tylko systemu opieki i profilaktyki zdrowotnej, ale także rynku specjalistycznych usług medycznych i rehabilitacyjnych oraz ukierunkowanej turystyki uzdrowiskowej. To także ważny element zrównoważonego rozwoju poszczególnych regionów naszego kraju, mający też istotny wpływ na budowanie świadomości ekologicznej lokalnych społeczności.

Polskie uzdrowiska od dawna przestrzegają bowiem wyjątkowo restrykcyjnych norm, związanych z ochroną środowiska i czystością powietrza, budując swoją dzisiejszą tożsamość z ogromnym szacunkiem wobec historycznego i przyrodniczego dziedzictwa.

Konkurs EKO HESTIA SPA, organizowany wspólnie przez Grupę Ergo Hestia oraz Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, to przedsięwzięcie pionierskie i jedyne tego typu, skierowane wyłącznie do polskich miejscowości uzdrowiskowych. Ma on z założenia promować i wspierać najciekawsze projekty i inwestycje proekologiczne, mające bezpośredni wpływ na ochronę środowiska.

Jesteśmy jedynym w Polsce towarzystwem ubezpieczeń, którego główna siedziba jest zlokalizowana w uzdrowisku, dlatego idea zrównoważonego rozwoju jest nam bliska od początku naszej działalności – mówi Piotr M. Śliwicki, Prezes Grupy ERGO Hestia. Pomysł ufundowania nagrody EKO HESTIA SPA, promującej najbardziej proekologiczne gminy uzdrowiskowe w Polsce, to naturalna konsekwencja naszych dotychczasowych działań w sferze ochrony środowiska.

W pierwszej edycji konkursu wzięło udział 11 uzdrowisk z terenu całego kraju: Inowrocław, Nałęczów, Krynica-Zdrój, Rabka-Zdrój, Szczawnica, Sękowa, Konstancin-Jeziorna, Sopot, Busko-Zdrój, Solec-Zdrój i Uniejów. Do konkursu zgłosiły one inwestycje i działania proekologiczne, zrealizowane w latach 2010-2015. Znalazły się na tej długiej liście zarówno projekty rewitalizacyjne, związane np. z Parkami Zdrojowymi czy terenami zielonymi, programy wykorzystania odnawialnych źródeł energii (solary i fotowoltaika) czy też kompleksowe modernizacje i przebudowy oczyszczalni ścieków czy ujęć wody. Nie zabrakło też licznych działań towarzyszących, związanych z edukacją i ochroną przyrody, aktywizujących lokalne społeczności. Komisja konkursowa, składająca się m.in. z przedstawicieli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP oraz Grupy Ergo Hestia wizytowała kolejno każde ze zgłoszonych uzdrowisk, na miejscu zapoznając się ze zrealizowanymi już inwestycjami i projektami.

W ścisłym finale tej zaciętej rywalizacji znalazły się ostatecznie: Nałęczów, Busko-Zdrój, Sopot i Uniejów. I to właśnie Uniejów – najmłodsze polskie uzdrowisko (od 2013 roku) i jedyne zlokalizowane w województwie łódzkim – został pierwszym laureatem Nagrody EKO HESTIA SPA.

Doceniliśmy nie tylko realizację od podstaw nowego przedsięwzięcia „Uzdrowisko Termalne Uniejów – w przyjaźni z przyrodą”, które kompleksowo wykorzystuje złoża wód geotermalnych, ale również systematyczną działalność na rzecz upowszechnienia i wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców – podsumował podczas ogłoszenia wyników dr. Jan Golba, Prezes Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych, jednocześnie burmistrz innego polskiego uzdrowiska, Muszyny.

Uniejów otrzymał nie tylko specjalną statuetkę, ale i nagrodę finansową, ufundowaną przez Grupę ERGO HESTIA, w wysokości 100 tysięcy złotych. Jak deklaruje burmistrz uzdrowiska, Józef Kaczmarek, zostanie ona przeznaczona na budowę ścieżki dydaktycznej na zielonych terenach Uniejowa w ramach kompleksowego programu edukacji ekologicznej. To rozwinięcie i kontynuacja dotychczas działań samorządu w tej dziedzinie pod hasłem „Eko Uniejów”. Doskonały jest np. pomysł skierowany do najmłodszych mieszkańców, promujący zachowania proekologiczne poprzez… komiksy.

Cieszę się, że ta nagroda zasłużenie trafia do miejscowości, która konsekwentnie buduje swoją nową uzdrowiskową tożsamość w oparciu o rozwiązania przyjazne zarówno dla lokalnej społeczności, jak i najbliższego otoczenia – powiedział Piotr M.Śliwicki. Jestem pod ogromnym wrażeniem osiągnięć i dynamicznego rozwoju Uniejowa na przestrzeni ostatnich lat. Z jednej strony udało się kompleksowo zagospodarować na potrzeby całej gminy ogromny potencjał wód geotermalnych, ale też z niezwykłą inwencją rozwinąć program systematycznej edukacji ekologicznej.

Jak deklarują organizatorzy, konkurs „EKO HESTIA SPA” co roku wyłaniać będzie kolejnego laureata pierwszej nagrody (zwycięzcy poprzednich edycji będą już bowiem z tej rywalizacji wykluczenie). Będziemy zatem mogli się przekonać jeszcze nie raz, jak ogromny potencjał tkwi w polskich uzdrowiskach i jak wiele w nich przez ostatnie lata dokonało się pozytywnych zmian, bezpośrednio związanych z ekologią i ochroną środowiska.

Wojciech Fułek