Koniec z luką płacową, kobiety powinny zarabiać tyle co mężczyźni

Koniec z luką płacową, kobiety powinny zarabiać tyle co mężczyźni
Henryka Bochniarz Fot. Konfederacja Lewiatan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Firmy będą musiały ujawniać różnice w zarobkach między kobietami i mężczyznami - zaproponowała Komisja Europejska. Projekt ustawy ograniczającej lukę płacową w Polsce przygotował też Kongres Kobiet. Konfederacja Lewiatan postuluje, aby zajęła się nim Rada Dialogu Społecznego.

Kobiety od lat zarabiają mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Zjawisko dyskryminacji płacowej kobiet w Polsce jest powszechne, pomimo istnienia zapisów konstytucyjnych, kodeksu pracy, dyrektyw unijnych.

– Aby je zlikwidować potrzebne są regulacje, które nałożą określone obowiązki na pracodawców. W tym kierunku idzie inicjatywa KE i do tego też zmierza projekt ustawy Kongresu Kobiet ograniczający lukę płacową  w Polsce – mówi Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Kobiety zarabiają w UE  średnio 14% mniej niż mężczyźni

Według danych Komisji Europejskiej kobiety zarabiają w Unii Europejskiej  średnio 14% mniej niż mężczyźni, jeśli porównamy tylko pensje zasadnicze. Z premiami i bonusami finansowymi jest jeszcze gorzej. W Polsce, według danych krajowych, mężczyźni zarabiają ok. 19% więcej niż kobiety w pensjach, a ok. 30 proc. więcej w dodatkowych elementach wynagrodzenia.

Firmy będą musiały ujawniać różnice w zarobkach

Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie obowiązku przedstawienia w ogłoszeniach o pracę informacji o początkowym poziomie wynagrodzenia lub jego przedziale. Pracodawca zatrudniający więcej niż 250 osób musiałby sporządzać sprawozdanie dotyczące różnic w wynagrodzeniach ze względu na płeć, a pracownik miałby prawo do zwrócenia się do pracodawcy o informacje o poziomie wynagrodzenia w podziale na płeć.

Czytaj także: PwC: pandemia COVID-19 pogorszy sytuację kobiet na rynku pracy w wielu krajach OECD >>>

Projekt ustawy ograniczającej różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce, którego pomysłodawcą jest Kongres Kobiet,  zakłada że pracodawca  miałby obowiązek sporządzania i przekazywania  najpóźniej do 31 marca każdego roku, rocznego sprawozdania o procentowej różnicy w wysokości wynagrodzeń brutto kobiet i mężczyzn za ubiegły rok.  Obowiązek ten dotyczyć miałby informacji o wynagrodzeniach uzyskanych z  umowy o pracę. Jeżeli z tych sprawozdań wynika, że na poziomie zakładu pracy istnieje taka luka płacowa, pracodawca musiałby przygotować plan naprawczy.

W poniedziałek, 8 marca, Konfederacja Lewiatan organizuje konferencję online „Polska równych płac. Propozycja rozwiązań prawnych”.

Źródło: Konfederacja Lewiatan