Kongres Obrotu Gotówki 2016

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wydaje się że konferencja zarówno frekwencją, jak i tematyką wyszła naprzeciw zainteresowaniu środowiska - powiedział na zakończenie ubiegłorocznego Kongresu Obrotu Gotówki wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Andrzej Wolski. Słowa te okazały się prorocze; tegoroczna, druga edycja konferencji w całości poświęconej najbardziej tradycyjnej formie płatności przyciągnęła tak wielu chętnych, iż wnętrza Klubu Bankowca byłyby zbyt skromne, by pomieścić wszystkich.

160908.KOG.wolski Andrzej Wolski, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Dlatego tegoroczna edycja odbyła się 8 września br. w warszawskim hotelu Novotel Warszawa Lotnisko, a uczestniczyli w niej przedstawiciele sektora bankowego, podmiotów z branży CIT i cash processing, dostawców technologii wspomagających obsługę obrotu gotówkowego oraz niezależni eksperci. Podobnie jak rok wcześniej, organizatorami spotkania byli Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji, a w roli patronów honorowych konferencji wystąpiły Narodowy Bank Polski oraz Polska Organizacja Firm Obsługi Gotówki.

Przybyłych na konferencję gości powitał wiceprezes CPBiI, Andrzej Wolski.

160908.KOG.groszekDr Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich

Następnie głos zabrał wiceprezes Związku Banków Polskich, dr Mieczysław Groszek. Przypomniał on liczne wątpliwości, jakie towarzyszyły koncepcji organizacji wydarzenia w ubiegłym roku – i finalny, olbrzymi sukces całego przedsięwzięcia. Pokłosiem ubiegłorocznego kongresu jest nie tylko obecna, druga edycja i perspektywa kolejnych, corocznych spotkań, ale również wykorzystywanie doświadczeń zdobytych podczas obrad w pracach grup roboczych ZBP, Departamentu Emisyjno-Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego czy POFOG. – Kongres nie jest w sprzeczności z promowaniem obrotu bezgotówkowego – podkreślił dr Mieczysław Groszek, wyraźnie wskazując na konieczność równoległej kontynuacji prac nad promocją nowych metod płatności oraz zwiększania efektywności i obniżania kosztów w obrocie gotówkowym. Wiceprezes ZBP odniósł się również do opublikowanego w sierpniu br. zarządzenia prezesa NBP nr 19/2016 w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki. Ocenił ten dokument jako wyraz kompromisu oraz regulację szczególnie użyteczną dla obrotu gospodarczego.

160908.KOG.bartkiewiczDr Jacek Bartkiewicz, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego

W debacie na temat obrotu gotówkowego nie mogło zabraknąć przedstawiciela polskiego banku centralnego. Dr Jacek Bartkiewicz, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, przypomniał że pomimo dynamicznego rozwoju nowych technologii płatniczych gotówka wciąż ma się dobrze. Od roku 2000 obrót gotówkowy rośnie w tempie kilkunastu procent rocznie, a jedynym okresem regresu były kryzysowe lata 2008-2012. Wiceprezes NBP wskazał również na trzy priorytety banku centralnego w zakresie obrotu gotówkowego, czyli bezpieczeństwo, sprawność obrotu i koszty. – Jeśli chodzi o bezpieczeństwo udało nam się zmodernizować polskie banknoty obiegowe. Mają one standard zabezpieczeń na poziomie europejskim i światowym – podkreślił Jacek Bartkiewicz. Zmienił się również model polskiego obrotu gotówki: część banków zaczęła tę działalność outsourcować, coraz powszechniejszym zjawiskiem jest również recycyling gotówki. Jeśli natomiast chodzi o kwestię kosztów, to – zdaniem przedstawiciela NBP – nie da się ich w istotnym stopniu zredukować bez znaczącej automatyzacji procesów obsługi gotówki. – Bank centralny to zrobił, inni też muszą zainwestować w nowoczesne technologie – zaznaczył Jacek Bartkiewicz.

„Perspektywy rynku obrotu gotówki w Polsce” – pod takim hasłem przebiegała pierwsza sesja tegorocznego Kongresu. Jakie nowe regulacje w zakresie cash processingu czekają nas w najbliższych latach? Co dla sektora bankowego i firm specjalizujących się w obsłudze gotówki będzie oznaczać dostosowanie się do nowych wymogów? O tych kwestiach mówili kolejni prelegenci.

160908.KOG.kolodziejDr Joanna Kołodziej, zastępca dyrektora Departamentu Emisyjno-Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego

Dr Joanna Kołodziej, zastępca dyrektora Departamentu Emisyjno-Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego, rozpoczęła swe wystąpienie od statystyk potwierdzających opinie o rosnącym wolumenie gotówki znajdującym się w obrocie. Na koniec sierpnia br. w obiegu znajdowało się 177 mld zł; oznacza to wzrost o ponad 14% w stosunku do roku wcześniejszego. Równocześnie wewnętrzne prognozy banku centralnego wskazują na 13-procentowy wzrost gotówki w obiegu w roku następnym. Jak wygląda obecna aktywność banku centralnego w zakresie regulacji rynku obsługi gotówki? Dr Kołodziej przywołała tu dwie najnowsze inicjatywy: wspomniane już zarządzenie prezesa NBP nr 19/2016, opublikowane 17 sierpnia 2016 r. oraz przygotowywaną nowelizację zarządzenia nr 31/2103, regulującego kwestię wymiany zużytych i nienadających się do użytku banknotów.

160908.KOG.zientekTomasz Zientek, dyrektor Centrum Obsługi Kart, Gotówki i Sieci Samoobsługowych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Tomasz Zientek, dyrektor Centrum Obsługi Kart, Gotówki i Sieci Samoobsługowych w Banku Zachodnim WBK S.A., odniósł się do nadchodzących zmian z punktu widzenia reprezentanta polskich instytucji finansowych. Wskazał na kilka aspektów warunkujących efektywność i opłacalność obrotu gotówkowego; należą do nich zarówno czynniki pozasektorowe, takie jak płaca minimalna, minimalne wynagrodzenie godzinowe, wysokość kwoty dopuszczalnej płatności gotówkowej czy wreszcie podatek bankowy, jak również presja cenowa – zarówno wewnątrzsektorowa, jak i klientowska. Z kolei Tomasz Banaszkiewicz, prezes zarządu POFOG, w swej prezentacji poświęcił sporo miejsca kwestiom z zakresu rynku pracy i wpływowi tych czynników na sektor ochrony – w tym opłacalność funkcjonowania podmiotów z branży CIT i cash procesingu.

Podsumowaniem tej części Kongresu była debata ekspercka, prowadzona przez wiceprezesa ZBP – dr Mieczysława Groszka. Udział w niej wzięli: Tomasz Banaszkiewicz, dr Marek Oleś, dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP, Bartłomiej Szymański, koordynator ds. Zarządzania Linia Produktową – Produkty Gotówkowe w mBanku S.A. oraz Tomasz Zientek.

Zdjęcia: CPBiI / Marzena Stokłosa
Tekst: Karol Jerzy Mórawski