Kongres MŚP: firmy, które inwestują osiągają większe przychody i lepsze wyniki finansowe

Kongres MŚP: firmy, które inwestują osiągają większe przychody i lepsze wyniki finansowe
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2019 Fot. Biuro prasowe EKMŚP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podstawowym celem Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (16-18.10.2019 r.) w Katowicach jest ukazanie wizerunku małych i średnich firm jako przedsiębiorstw, które w głównej mierze tworzą polską gospodarkę, a jednocześnie są podmiotami innowacyjnymi, aspirującymi do ciągłego rozwoju i wymiany doświadczeń, podbijającymi nie tylko rynek polski, ale również rynki zagraniczne.

MagdalenaZmitrowicz: Jest duży potencjał ze strony banków, natomiast mniejszy apetyt przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że to się zmieni #EKMSP2019 #KongresMSP #9EKMSP #KongresKatowice2019 #ZBP @BankPekaoSA

Organizator wydarzenia − Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach już po raz 9. zaprosiła do wzięcia udziału w Kongresie zarówno przedsiębiorców, jak też przedstawicieli świata biznesu, nauki i samorządu.

To, co Państwo z pewnością zauważą w tym roku na EKMŚP to znacząco większa liczba gości, zarejestrowanych uczestników i delegacji międzynarodowych. To są rekordowe liczby, co pokazuje, że EKMŚP stał się wydarzeniem ważnym nie tylko na gospodarczej mapie Śląska, ale również na arenie międzynarodowej. Jesteśmy z tego faktu niezwykle dumni – podkreślił Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Unia Europejska sprzyja MŚP

O znaczącej roli sektora MŚP w skali całej Europy przekonany jest prof. Jerzy Buzek. −  Kiedy w połowie lipca Ursula von der Leyen starała się o poparcie Parlamentu Europejskiego zwracała uwagę, że musimy wzmocnić małe i średnie przedsiębiorstwa – fundament naszej europejskiej gospodarki. One reprezentują wszystko, co w niej najlepsze – tworzą miejsca pracy, są innowacyjne, kreatywne, szybko reagują na zmiany, szkolą zawodowo naszą młodzież. Takie jest przesłanie z UE – mówił prof. Buzek.

Zwracał również uwagę na wyzwania stojące przed sektorem MŚP i UE, takie jak konieczność bardziej zaawansowanej cyfryzacji czy Europejski Zielony Ład, czyli plan stopniowej dekarbonizacji.

Elementem tego ostatniego ma być Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej. Prof. Jerzy Buzek wzywał do przygotowania na Śląsku programu, który dałby szansę na sięgnięcie po środki z tej puli – we współpracy biznesu (również MŚP), środowisk naukowych, samorządów, związków zawodowych, organizacji obywatelskich i świata kultury.

MŚP a Region

Nadzieje związane z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji ma również Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek. Środki z niego mogłyby stanowić uzupełnienie 62 mld złotych, na jakie opiewa obecnie budżet rządowego Programu dla Śląska.

Jesteśmy w kluczowym momencie dla przyszłości regionu. Program dla Śląska niesie bardzo konkretny zastrzyk środków finansowych, które z pewnością zostaną wykorzystane także przez MŚP – mówił wojewoda śląski.

Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii również liczy na współpracę firm sektora MŚP w kreowaniu przyszłości regionu.

To najbardziej odpowiedzialny partner do dyskusji na ten temat. MŚP tworzą trwałe miejsca pracy, identyfikują się z miejscem, w którym działają, zależy im na jakości otaczającej przestrzeni, jakości życia w niej – mówił.

Mateusz Rykała, Wiceprezes KSSE podkreślił z kolei, że bez współpracy nic się nie uda.

Ogromną nadzieję pokładam w Metropolii. To związek 41 miast w samym sercu województwa. To instrument, który może pokazać atrakcyjność tego regionu – ocenił Mateusz Rykała.

Nauka dla MŚP

Kazimierz Karolczak spodziewa się też, że jedną z branż, w której małe i średnie przedsiębiorstwa na Śląsku będą się rozwijać jest budowa bezzałogowych statków powietrznych.

Trwa obecnie dyskusja o utworzeniu „doliny dronowej”. Wydaje się, że to mógłby być jeden z motorów napędowych górnośląsko-zagłębiowskiej gospodarki – mówił.

Podobne plany chętnie wspiera śląska nauka. Bez udziału uczelni wyższych i ich wybitnych absolwentów transformacja śląskiej gospodarki w kierunku większej innowacyjności nie będzie możliwa.

Kluczowe obszary są cztery. To tworzenie na uczelniach centrów badawczo-wdrożeniowych, które powinny być partnerem dla biznesu. To międzysektorowa rada ds. kompetencji, określająca wspólnie z przedsiębiorcami  kompetencje, które będą poszukiwane na rynku.

To w końcu uczelnie działające jako inkubatory innowacyjności oraz ciała doradcze i opiniotwórcze dla różnych gremiów – mówił dr Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB.

W inauguracyjnej dyskusji panelowej „Gospodarka dziś i jutro. Odpowiedzi na dylematy polskich przedsiębiorców” wzięli udział: Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców RP, Adam Gawęda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii RP, Adam Mokrysz, Prezes Grupy Mokate, Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao, nadzorująca działalność Pionu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Marek Zuber, ekonomista, analityk gospodarczy.

MŚP a prawo

W drugim dniu Europejskiego Kongresu MŚP odbyło się blisko 50 dyskusji panelowych. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się panele prawne, w które zaangażowane były znakomite kancelarie: Żyglicka i Wspólnicy, Raczkowski Paruch, Andersen Tax&Legal, Vinci&Vinci.

O sytuacji prawnej przedsiębiorców debatowano także podczas Otwartego Posiedzenia Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

Finansowanie i rozwój MŚP

Sporo można się było dowiedzieć o finansach i możliwościach rozwoju np. na rynku kanadyjskim lub węgierskim.

Podczas warsztatu: „Kanada – rynek perspektyw dla każdej firmy”, przedstawiciele Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprezentowali korzyści płynące z podpisania CETA, czyli umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską, a Kanadą.

Dobrym rozwiązaniem jest także skorzystanie z puli dofinansowania z Funduszy Norweskich. Operatorem programu dedykowanego MŚP jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Możliwości dostępne na polskim rynku finansowym zostały przedstawione przez przedstawicieli Banku Pekao, Pekao Leasing.

Magdalena Zmitrowicz, Przewodnicząca Rady ZBP ds. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA powiedziała, że banki mogłyby więcej finansować.

Jest duży potencjał ze strony banków, natomiast mniejszy apetyt przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że to się zmieni. Rynek zabezpieczeń również zmienia się dla przedsiębiorców. Mamy trudne czasy, natomiast jest dużo projektów takich jak Program Silesia, które pomagają zabezpieczać również innowacyjne i technologiczne projekty. Rolą banków jest szukanie taniego pieniądza dla firm. Firmy, które inwestują osiągają dużo większe przychody i lepsze wyniki finansowe – uważa Magdalena Zmitrowicz .

Ekologiczne MŚP a samorządy

Poruszano ważne tematy związane z ekologią: dotyczące efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, obiegu zamkniętego, niskiej emisji. Sesje ekologiczne przebiegały pod egidą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Panele dyskusyjne dotyczące spraw miast i samorządów, były tym ważniejsze, iż wczorajszy dzień zakończony został ogłoszeniem zwycięzców programu Samorząd Wspiera MŚP. Nagrody w tegorocznej edycji programu otrzymały miasta Sosnowiec, Katowice, Mysłowice, Koszalin i gmina Jasienica. Honorowe wyróżnienia trafiły do Zabrza i Dąbrowy Górniczej. Zwycięskie miejscowości to te przestrzenie na mapie Polski, w których panuje dobry klimat dla biznesu.

Akademia Marketingu i Sprzedaży

Rekordowym powodzeniem cieszyły się panele i prezentacje odbywające się w ramach ścieżki Akademia Marketingu i Sprzedaży. Wzięli w nich udział m.in. Wiktor Balcer, Andrzej Grudziński i Marcin Wojda z Cityboard Media, Czesław Lang, organizator Tour de Pologne,  Krzysztof Sarnecki, prezes zarządu Quest Change Managers, Dawid Czechowicz z Coconut Agency, Joanna Jabłczyńska, radca prawny, ekspert w dziedzinach prawa autorskiego, ochrony dóbr osobistych i rynku kapitałowego, właścicielka Kancelarii Prawnej Joanna Jabłczyńska, insp. Mariusz Sokołowski, były rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, partner agencji R4S.

Podczas innych paneli tego zakresu tematycznego rozmawiano m.in. o emocjach w marketingu, skutecznych negocjacjach czy marketingu sportowym.

Śląski dizajn

Po raz trzeci podczas EKMSP obecny był Zamek Cieszyn ze swoim prestiżowym konkursem Śląska Rzecz, w którym co roku nagradzane są najlepsze przykłady śląskiego dizajnu.

W tym roku jak zawsze pojawiło się dużo wyjątkowo dobrego projektowania graficznego. To jest też bardzo ciekawa edycja dla wzornictwa przemysłowego, bo nagrodzone zostały meble, a do tej pory nasze województwo nie było specjalnie kojarzone z innowacjami w tym zakresie. To pokazuje, że Śląsk się zmienia – mówiła Ewa Gołębiowska, dyrektor Zamku Cieszyn.

Współgospodarzami tegorocznego Kongresu są: Województwo Śląskie, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Miasto Katowice, Wojewoda Śląski, a współorganizatorami: Politechnika Śląska, Województwo Małopolskie, Uniwersytet Śląski.

Portal aleBank.pl jest medialnym patronem branżowym Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Źródło: aleBank.pl