Kongres Gospodarki Elektronicznej o trendach społecznych i technologicznych

Kongres Gospodarki Elektronicznej o trendach społecznych i technologicznych
XVII Kongres Gospodarki Elektronicznej, Fot. ZBP,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"Trendy społeczne i technologiczne – obszary konwergencji i dywergencji" - taki tytuł nosiła trzecia sesja Kongresu Gospodarki Elektronicznej.

Wprowadzając do debaty, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP podkreślił, że w wielu krajach i także w Polsce w ostatnich latach nastąpił bardzo duży postęp, jeśli chodzi o wykorzystanie technologii informatycznych i informacyjnych, ale nie jesteśmy we wszystkich obszarach cyfrowych liderami.

Zwłaszcza, jeśli spojrzymy na takie dziedziny jak automatyzacja i robotyzacja, to zajmujemy jako Polska odległe miejsce. Do postępu przyczynili się absolwenci wyższych uczelni i polskie uczelnie, ale też inwestorzy zagraniczni oraz firmy konsultingowe i doradcze.

Jak dodał, jest kilka obszarów w świecie nowych technologii, które budzą zaniepokojenie. Obawy dotyczą sfery prywatności, możliwych manipulacji społecznych, kradzieży i cyberataków. To również kłopoty wielu firm z zapewnieniem ciągłości działania. Gospodarka cyfrowa, gospodarka elektroniczna może być wielką szansą i nią jest, ale w pewnych sferach może być zagrożeniem – podsumował.

Czytaj także: XVII Kongres Gospodarki Elektronicznej: o gospodarce 4.0, zrównoważonym rozwoju i edukacji cyfrowej

Jakie priorytety w rozwoju technologii?

Debatę „Trendy społeczne i technologiczne – obszary konwergencji i dywergencji” moderował Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP, a wystąpili w niej: Konrad Maj, kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym z siedzibą w Warszawie; Małgorzata Domagała, wiceprezeska ds. rozwiązań cyfrowych w Mastercard; Joanna Erdman, prezeska Fundacji Polska Bezgotówkowa i Magdalena Kasiewicz, Customer Success Lead w Microsoft.

Jak ocenił Konrad Maj, bankowość radzi sobie bardzo dobrze, jeśli chodzi o sferę digitalizacji, a innowacje pojawiają się dosłownie każdego dnia.

Jeśli chodzi o rozwój technologii, to nie brakuje tych podmiotów, które chcą inwestować w technologie komercyjne, blockchain i sztuczną inteligencję.

Jego zdaniem istotna jest kwestia postawienia pewnych priorytetów. Są nimi: nasza planeta, lekarstwa, starzenie się społeczeństwa, problemy z imigracją itp.

Problemem jest także to, że ludzie często przestają już rozumieć technologie. Nie zdają sobie sprawy, że w banku to nie człowiek podejmuje wszystkie decyzje kredytowe lub wykonuje każdą operację, ale robi to sztuczna inteligencja.

Będziemy mieli coraz więcej konfliktów społecznych związanych z kryzysem zaufania. Technologia daje nam fałszywe poczucie samowystarczalności, że nie potrzebujemy innych ludzi i możemy być niezależni.

Technologia ma służyć człowiekowi

Magdalena Kasiewicz zaznaczyła, że technologia może być i powinna być wykorzystywana w dobrych celach.

„Mamy taki problem, że jak wprowadzamy pewne zmiany, to pojawia się tzw. efekt motyla. Jedne zmiany wprowadzają wiele zmian w obszarach, których nawet nie badaliśmy w momencie, kiedy podejmowaliśmy decyzje. Tak między innymi się stało z nauką i pracą zdalną” – mówiła uczestniczka debaty.

Microsoft prowadzi badania dotyczące nowego sposobu pracy, wpływu jej na ludzi i ich zachowania. Na początku produktywność pracy zdalnej była bardzo pozytywna, ale długoterminowe konsekwencje są już różne.

To między innymi odizolowanie, gubienie relacji. Dlatego powinniśmy badać wszystkie przemiany społeczne. Według Microsoftu odpowiedzią na to jest praca hybrydowa, a nie tylko zdalna, i to nawet w obszarze nauki.

Jeśli chodzi o transformację cyfrową przemysłu, biznesu, organizacji to robotyzacja pozwala zastąpić człowieka w pracach, które są dla niego trudne lub szkodliwe. Wyzwaniem jest jednak zarządzanie tą zmianą i przekonanie do niej ludzi.

Krzysztof Pietraszkiewicz mówił o tym jak rygorystyczne są przepisy zarówno prawa bankowego, jak i telekomunikacyjnego w obszarze cyfrowym.

Zaznaczył, że do skutecznego przeciwdziałania niektórym przestępstwom w sektorze bankowym potrzebna jest bardzo ścisła współpraca z firmami telekomunikacyjnymi.

Inny przykład, który podał, to problem z wdrożeniem dobrej interpretacji regulacji dotyczącej silnego uwierzytelnienia.

Czytaj także: Kongres Gospodarki Elektronicznej o powszechnej edukacji cyfrowej

Kryzys dobrym czasem na wprowadzanie przełomowych technologii

Małgorzata Domagała mówiła o technologii płatności zbliżeniowych, które pilotował Mastercard, a które obecnie są czymś oczywistym i równocześnie bezpiecznym.

Dzięki sztucznej inteligencji transakcje i czynności realizowane przez klientów są coraz bardziej bezpieczne. Wspomniała o rosnących zagrożeniach cyberatakami, których liczba wzrasta o 30% rok do roku.

Jak stwierdziła Joanna Erdman, człowiek powinien być centrum technologii, czyli to technologia ma służyć człowiekowi – nie odwrotnie.

Przemysł 4.0 uwzględniał takie podejście, procesy automatyzacji produkcji oraz cyfryzacji miały zastępować człowieka w tych miejscach, gdzie nie chciał być. Miały usprawniać i przyspieszać procesy produkcyjne, natomiast nie miały zastępować człowieka tam, gdzie on nadal chciałby zaznaczać swoją obecność.

Zwróciła też uwagę na uzależnienia ludzi od mediów elektronicznych i powiązane z tym depresje.

Mówiła także o Gospodarce 5.0 i o nowych oczekiwaniach pracowników. W jej ocenie to jest ten moment, w którym trzeba doinwestować technologię cyfrową, tak aby ludzie nie musieli przychodzić do urzędów, aby mogli zawierać umowy na odległość.

Prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa chciałaby, żebyśmy wykorzystali obecny okres do wprowadzania przełomowych innowacji, bo każdy kryzys stwarza wiele szans, tylko trzeba umieć je dostrzec.

W trakcie dyskusji Krzysztof Pietraszkiewicz zwrócił uwagę, że na Ziemi, trzeba wdrożyć ekonomię umiaru, bo gdybyśmy wszyscy chcieli żyć na poziomie Amerykanów czy Niemców, to brakuje nam nawet pięciu kul ziemskich. Bezpowrotnie też każdego roku znika z Ziemi powierzchnia lasu odpowiadająca powierzchni naszego kraju.

Konrad Maj zwrócił uwagę na dopasowanie infrastruktury do wyzwań, przed którymi stoimy.

Na przykład, jeśli chodzi o panele słoneczne, to pojawiła się technologia, która dała nam szansę na korzystanie z energii odnawialnej, ale okazało się, że nie ma dla niej przygotowanej infrastruktury energetycznej.

Wspomniał o nowych pomysłach, takich jak m.in. latająca deska. Ta technologia rozwinęła się już do tego stopnia, że człowiek może w powietrzu utrzymywać się na niej przez kilkadziesiąt minut i jest to już wykorzystywane w sposób komercyjny.

Wspomniał też o sensorach w ciele, które będzie można wykorzystać w celach diagnostyki medycznej.

Magdalena Kasiewicz mówiła o tym, że technologia pomoże nam zlikwidować uprzedzenia, które istnieją od setek lat. W tej chwili są już algorytmy, które badają badają te uprzedzenia.

Wspomniała o sposobie mierzenia rozwoju, który wykorzystuje wskaźnik PKB i nie uwzględnia zrównoważonego wzrostu.

Czytaj także: Kongres Gospodarki Elektronicznej: technologie wspierające osoby z niepełnosprawnościami

Źródło: BANK.pl