Konfederacja Lewiatan po orzeczeniu TK wzywa rząd do porozumienia z Komisją Europejską

Konfederacja Lewiatan po orzeczeniu TK wzywa rząd do porozumienia z Komisją Europejską
Fot. Konfederacja Lewiatan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Uznanie przez Trybunał Konstytucyjny, że niektóre zapisy Traktatu o Unii Europejskiej są niezgodne z Konstytucją RP jeszcze bardziej zaostrzy konflikt Polski z Komisją Europejską i utrudni dialog z brukselską administracją.

Ten wyrok zdestabilizuje nasz system prawny, co dodatkowo negatywnie wpłynie na  klimat dla rozwoju biznesu i ograniczy nowe inwestycje.Od 17 lat UE jest naszym partnerem strategicznym na dobre i na złe. W sojuszu z innymi krajami czujemy się silniejsi, ponieważ skala współczesnych wyzwań daleko przekracza możliwości pojedynczych państw. Potrafiliśmy dobrze wykorzystać ten jeden z najlepszych okresów w historii Polski. Na członkostwie w UE zyskała polska gospodarka, przedsiębiorcy, firmy i obywatele. W 2004 roku przyjęliśmy Manifest Europejski. Napisaliśmy w nim: Polska staje się członkiem Unii Europejskiej. Marzenia wielu pokoleń Polaków stają się faktem, to ukoronowanie demokratycznych przemian w naszym kraju. Wejście Polski do UE jest wielkim świętem wszystkich obywateli, jest też świętem polskich przedsiębiorców i pracodawców. I zdania nie zmieniamy.

Członkostwo Polski w Unii jest kluczowe dla naszego bezpieczeństwa i dobrobytu.

Namacalną i być może największą korzyścią z członkostwa jest dostęp do jednolitego unijnego rynku i swobodny przepływ kapitału, pracy, towarów i usług. Dzięki temu staliśmy się częścią wielkiej fabryki o nazwie Europa. Polskie firmy i inwestorzy zagraniczni byli i są orędownikami integracji z UE. Opowiadają się za aktywną obecnością Polski we wspólnocie europejskiej i wzmacnianiem naszego uczestnictwa w instytucjach europejskich. Wspólnym wysiłkiem budują dobrobyt Polski i pozycję naszego kraju w UE.

Czytaj także: To gospodarczy sabotaż – przedsiębiorcy o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego >>>

Lewiatan z przedsiębiorcami z innych krajów, zrzeszonych w BusinessEurope, od lat zabiega w Brukseli o umacnianie systemu rynkowego, walczy o gwarancje swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz ograniczenie ingerencji państwa w gospodarkę. Od 20 lat działa biuro Lewiatana w Brukseli.

Nasze doświadczenia jasno pokazują, że nie można budować silnej gospodarki bez ścisłej współpracy z UE.

Przeciągające się spory Polski z Komisją Europejską osłabiają naszą pozycję w Europie i zagrażają nie tylko inwestycjom przewidzianym w Krajowym Planie Odbudowy, ale inwestycjom w ogóle, gdyż bez poszanowania prawa wspólnotowego, trudno będzie zdobyć nowych inwestorów zagranicznych i utrzymać istniejące.

W trosce o przyszłość musimy zadbać, aby nasz kraj dalej podążał drogą rozwoju. Dlatego wzywamy rząd do zaprzestania eskalacji konfliktu i jak najszybszego porozumienia z Komisją Europejską.

Źródło: Konfederacja Lewiatan