Koncept-L: Automatyczna Identyfikacja – nowoczesne zarządzanie w Twoim Banku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nowoczesny bank to miejsce, w którym wszystkie procedury – od obsługi klienta, po kontrolę stanów magazynowych – są wykonywane za pomocą innowacyjnych urządzeń. Ze względu na specyfikę sektora finansowego niezwykle ważne jest również spełnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości. Liderzy rynku są tego świadomi, dlatego – mając na uwadze zarówno potrzeby klientów, jak i pracowników – wyposażają swoje placówki w szybkie, niezawodne i zoptymalizowane rozwiązania do automatycznej identyfikacji (Auto ID).

Magdalena Oleszkiewicz
Specjalista ds. Marketingu w Koncept-L S.A.

Niejednokrotnie aspekty ekonomiczne i ekologiczne, wpływają na decyzje o wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów. Na tę rosnącą potrzebę cyfryza­cji firma Brother opracowała proste i kompleksowe rozwiązanie w postaci skanerów dokumentów z funkcją OCR. Zaawanso­wana technologia optycznego rozpoznawania znaków pomaga w bezbłędnym wprowadzaniu danych oraz ich konwersji na edy­towalny plik. Co więcej, zastosowanie profesjonalnych urządzeń gwarantuje bezpieczeństwo przechowywania poufnych informacji oraz umożliwia tworzenie kopii zapasowych. W rezultacie niwelu­je to konieczność ręcznego sortowania dokumentów, oszczędza przestrzeń oraz skraca czas obsługi klienta.

Redukcja czasu wykonania zadań w oddziale banku jest niezwy­kle pożądana. Dzięki niej klient zawsze docenia sprawny proces reali­zacji usługi, a pracownik może efektywniej wykorzystać czas pracy. Uznany w świecie producent drukarek kart, Entrust Datacard, od lat wyposaża instytucje w wydajne urządzenia pozwalające na wydruk spersonalizowanych kart: zarówno tych wspomagających wewnętrzną kontrolę dostępu, jak i chipowych kart płatniczych. Najnowszy model CR805 (zintegrowany z modułem laminacji lub embosserem) w szybkim tempie drukuje kompletne karty z tłem, kodowaniem, nadrukiem wypukłym lub laminacją (hologram/ tactile impression). Oprócz bogatych funkcji i wysokiego poziomu bezpieczeństwa, urządzenia te cieszą się popularnością w bankach, również ze względu na kompaktowy rozmiar i ciekawy design.

Efektywne zarządzanie wymaga kontrolowania wielu aspek­tów pracy oddziału. Coraz częściej pojawia się zapotrzebowanie na dokładne dane dotyczące ilości petentów przychodzących do banków oraz mapy ich ruchów. Kamery 3D, z odpowiednim opro­gramowaniem, wskazują liczbę osób obecnych w czasie rzeczywi­stym, wyznaczają pokonany obszar, a nawet rozpoznają szczegóły demograficzne (podział osób na dorosłych i dzieci). Uzyskane in­formacje wykorzystuje się do tworzenia statystyk, analizy trendów oraz oceny efektywności lokalizacji poprzez identyfikację udziału klientów odwiedzających, w konfrontacji z przepływem przecho­dzących obok placówki. Dzięki licznikom osób można określać m.in. skuteczność usytuowania stanowisk, wpływ sprzedaży, kam­panii marketingowych, a nawet pogody na ruch klientów oraz na bieżąco wdrażać niezbędne zmiany np. w ilości personelu.

Tworząc nowoczesny bank, nie należy zapominać o jego za­pleczu. Inwentaryzacja to proces wykonywany praktycznie w każdej placówce, zarówno w małych oddziałach, jak i dużych instytucjach posiadających wielkopowierzchniowe magazyny. Najczęściej prowadzenie ewidencji środków trwałych odbywa się metodą elektroniczną, przy użyciu komputerów przenośnych do odczytu i przetwarzania danych. Prym wiodą urządzenia takie, jak CipherLab RS50. Model pracuje w systemie operacyjnym An­droid 6.0 z GMS, co ułatwia integrację, szybkość działania, efek­tywność energetyczną i bezpieczeństwo danych. Ten niewielkich rozmiarów terminal jest wyposażony w czytnik kodów 1D/2D z możliwością szybkiego zbierania informacji, nawet gdy kod kre­skowy jest uszkodzony lub słabej jakości. Poziom zaawansowania technologicznego wybranego urządzenia zadecyduje o sprawności przebiegu inwentaryzacji.

Kluczowym warunkiem działania każdej instytucji jest prawi­dłowe zarządzanie – zatrudnianie wykwalifikowanych pracowni­ków i zorganizowanie odpowiedniej infrastruktury informatycznej. Nowoczesne rozwiązania oparte na urządzeniach do automatycz­nej identyfikacji zapewniają najwyższy poziom wykonania rutyno­wych działań oraz wsparcie przy współtworzeniu przyjaznego śro­dowiska pracy. W efekcie zapewniony zostaje komfort pracownika, satysfakcja klienta oraz korzyści dla managera i całego banku. ¨

Firma Koncept-L S.A. jest wiodącym dystrybutorem szerokiej gamy urządzeń do auto­matycznego znakowania oraz identyfikacji produktów. Na bieżąco wprowadza na rynek profesjonalne innowacyjne rozwiązania w różnych dziedzinach Auto ID: od wydruku kodów kreskowych, przez ich odczyt, aż do przetwarzania i przechowywania danych. We współpracy z partnerami, spółka Koncept-L świadczy usługi integracyjne, przepro­wadza wdrożenia rozwiązań systemowych w wielu sektorach gospodarki. Zapewnia kompleksową obsługę klienta, która oprócz dystrybucji obejmuje także: szkolenia, ser­wis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Szczegóły oferty na: www.koncept-L.pl