Komunikat w sprawie oddalenia powództwa Amber Gold Sp. z o.o. przeciwko Skarbowi Państwa

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

knf.01.356x142W dniu 20 listopada 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyroki (sygn. I C 644/12 oraz I C 648/12), na podstawie których oddalił w całości powództwa Amber Gold Sp. z o.o. w upadłości przeciwko Skarbowi Państwa, w których żądano zasądzenia na rzecz powodów publikacji przeprosin Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), sądowego zakazu publikacji ostrzeżeń publicznych przez KNF oraz usunięcia ich z archiwum strony, a także wpłaty przez Komisję 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia na cel społeczny oraz zasądził zwrot kosztów postępowania.

Sąd nie przychylił się do zarzutów kierowanych wobec KNF w związku z umieszczeniem Amber Gold Sp. z o.o. w upadłości na liście ostrzeżeń publicznych oraz wystosowaniem pisma do banków.

Sąd oddalając powództwo, w ustnych motywach wyroku wskazał m.in. że KNF działała w ramach swych kompetencji ustawowych oraz w interesie społecznym, że lista ostrzeżeń publicznych prowadzona przez KNF nie była źródłem zakazu działalności dla spółki, a jej opublikowanie nie było naruszeniem dóbr osobistych powoda a także, że pismo KNF zawierało prawdę i nie wzywało banków do rozwiązywania rachunków z Amber Gold Sp. z o.o.

Źródło: KNF