Komitet Stabilności Finansowej: przez koronawirusa ryzyko kredytowe istotnie wzrosło

Komitet Stabilności Finansowej: przez koronawirusa ryzyko kredytowe istotnie wzrosło
Fot. stock.adobe.com/studio v-zwoelf
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Choć polski system finansowy wszedł w okres pandemii w dobrej kondycji, to siła i charakter szoku zw. z epidemią sprawiają, że istotnie wzrosło ryzyko kredytowe we wszystkich kategoriach i pojawiło się ryzyko nadmiernego ograniczenia podaży kredytu - podano w komunikacie po poniedziałkowym posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej dot. nadzoru makroostrożnościowego.
Choć polski system finansowy wszedł w okres pandemii w dobrej kondycji, to siła i charakter szoku zw. z epidemią sprawiają, że istotnie wzrosło ryzyko kredytowe we wszystkich kategoriach #banki #kredyty #koronawirus #COVID19

„Komitet zapoznał się z przygotowywanym przez NBP Raportem o stabilności systemu finansowego – wydanie specjalne: skutki pandemii COVID-19. W Raporcie oceniono, że polski system finansowy wszedł w okres pandemii COVID-19 w dobrej kondycji, odporny na szoki i bez znaczących nierównowag. Siła i charakter szoku związanego z pandemią sprawiają jednak, że istotnie wzrosło ryzyko kredytowe we wszystkich kategoriach kredytów i pojawiło się ryzyko nadmiernego ograniczenia podaży kredytu (credit crunch). Zjawiska te mogą mieć niekorzystny wpływ na sferę realną gospodarki i w konsekwencji także na system finansowy” – napisano.

„Biorąc pod uwagę szeroki zakres instrumentów pomocowych uruchamianych przez instytucje publiczne na rzecz systemu bankowego, Komitet oczekuje od banków utrzymania odpowiedzialnego kredytowania gospodarki i zwiększenia zaangażowania w działania wspierające kredytobiorców” – dodano.

Czytaj także: ZBP: obniżki stóp procentowych, brak wzrostu dochodów odsetkowych i odpisy zmniejszą wynik banków o 80-85 proc. >>>

Wpływ pandemii na rozwój sytuacji w systemie finansowym

W komunikacie podano, że KSF-M będzie monitorował wpływ pandemii na rozwój sytuacji w systemie finansowym oraz analizował skuteczność całokształtu działań antykryzysowych i ich wpływ na stabilność finansową w krótkim i dłuższym horyzoncie.

Na posiedzeniu omówiono dotychczasowy przebieg tzw. wakacji kredytowych oferowanych przez krajowe banki.

Przesunięcie terminu wdrożenia postanowień znowelizowanej Rekomendacji S

Komitet zgodził się z wnioskiem Przewodniczącego KNF w sprawie odroczenia do 30 czerwca 2021 r. terminu wdrożenia przez banki komercyjne i oddziały instytucji kredytowych postanowień znowelizowanej Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

Czytaj także: Rekomendacja S do zmiany: kredyt hipoteczny z 10% wkładem własnym i gwarancjami BGK >>>

Komitet zapoznał się z Zaleceniami ERRS: w sprawie monitorowania i wymiany informacji dotyczących instrumentów fiskalnych podejmowanych w związku z COVID-19; ws. powstrzymania się od wypłat (dywidend, wykupu akcji własnych oraz wypłat zmiennych składników wynagrodzenia na rzecz pracowników, których działania zawodowe mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji finansowej).

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Komitet zapoznał się z przeglądem polityki makroostrożnościowej prowadzonej przez poszczególne kraje oraz na forum Unii Europejskiej.

Kolejne regularne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na III kwartał 2020 r. 

Źródło: PAP BIZNES