Komitet Bazylejski: w czasie pandemii koronawirusa banki mają wspierać gospodarkę, a nie wprowadzać nowe przepisy

Komitet Bazylejski: w czasie pandemii koronawirusa banki mają wspierać gospodarkę, a nie wprowadzać nowe przepisy
Fot. stock.adobe.com / MQ-Illustrations
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego oraz Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowały w piątek (27.03.) stanowiska w przedmiocie odpowiednio terminów wdrożenia pakietu Bazylea III oraz interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w odniesieniu do aktualnej wyjątkowej sytuacji walki z koronawirusem na całym świecie ‒ pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

Komitet Bazylejski: Wszystkie zasoby sektora bankowego powinny być nakierowane na działania wspierające gospodarkę, nie zaś na wprowadzanie w życie nowych przepisów #Koronawirus #SektorFinansowy #Banki #BazyleaIII

Oba te komunikaty ogłoszone z końcem marca były wyczekiwane przez sektor finansowy. Obie instytucje opracowują standardy działania na rynku finansowym, które stanowią podstawy aksjologiczne przepisów uchwalanych na poziomie krajowym i w UE.

Wyjątkowe okoliczności, z którymi mamy do czynienia, wymagają od instytucji finansowych działania szybkiego i elastycznego w celu ochrony gospodarek przed negatywnymi skutkami kryzysu.

Z tego względu istotne jest zastosowanie elastycznego podejścia do istniejących ram prawnych i regulacyjnych, które nie mogły brać pod uwagę sytuacji tak ekstremalnych jak ta obecnie.

Bazylea III późniejsze wejście w życie

Komitet Bazylejski ogłosił, że GHOS ‒ jej organ nadzorczy ‒ zatwierdziła zestaw środków, mających na celu zapewnienie bankom i organom nadzoru dodatkowej zdolności operacyjnej do reagowania na bezpośrednie priorytety stabilności finansowej, wynikające z wpływu koronawirusa Covid-19 na globalny system bankowy.

Środki te obejmują zmiany w harmonogramie wdrażania standardów Bazylei III ‒ z wcześniej ustalonego terminu 1 stycznia 2022 roku na 1 stycznia 2023 roku. Dotyczy to zarówno standardów opracowanych z końcem 2017 roku, jak i zmienionych ram dotyczących ryzyka rynkowego, które ogłoszono później, tj. z końcem 2019 roku.

Regulacje dot. tzw. output floors mają zostać wdrożone również rok później ‒ termin przesunięto z początku 2027 na styczeń 2028 roku.

Komitet Bazylejski zwrócił uwagę, że rewizja harmonogramu ma na celu umożliwienie bankom efektywnego działania w reakcji na wpływ koronawirusa na gospodarki.

Mówiąc wprost, Komitet między słowami stwierdza, że w bieżącej sytuacji wszystkie zasoby sektora bankowego powinny być nakierowane na działania wspierające gospodarkę, nie zaś na wprowadzanie w życie nowych przepisów.

Bądź na bieżąco – zapisz się na nasz newsletter>>>

Podkreślono jednakże, że jak najszybsze wdrożenie założeń pakietu pozostaje nadal priorytetem, tak aby prawidłowo zarządzać ryzykiem w sektorze bankowym ‒ obecny kryzys wywołany epidemią pokazuje, jak istotny w rozwiniętej gospodarce jest stabilny system finansowy.

Interpetacja IFRS dot. wakacji kredytowych

Tego samego dnia, 27 marca, Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała komunikat dotyczący interpretacji MSSF, którego celem nie jest zmiana czy zawieszenie stosowania Standardów, lecz zapewnienie spójnego stosowania ich wymogów.

Zwraca on uwagę na wymagania MSSF, które są istotne dla firm rozważających wpływ pandemii na ich rozliczanie oczekiwanych strat kredytowych (ECL).

MSSF 9 określa zasady określania kwoty oczekiwanych strat kredytowych (ECL), które należy rozpoznać ‒ w tym celu ECL powinno być określane dla całego okresu spłaty danego kredytu, tak aby instytucje kredytowe przedstawiały przejrzyste i aktualizowane informacje na temat zmian ryzyka kredytowego.

W obecnej sytuacji, w której poziom niepewności co do skutków gospodarczych i kondycji wielu sektorów gospodarki jest wysoki ‒ jak stwierdzono w komunikacie ‒ trudno jest oszacować właściwy poziom ECL.

Stąd istotne jest podejście z wykorzystaniem wszystkich dostępnych rozsądnych i możliwych do uwiarygodnienia informacji przy ustalaniu, czy straty w całym okresie spłaty kredytu stają się bardziej lub mniej prawdopodobne.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o wpływie koronawirusa na gospodarkę >>>

Stanowisko IASB określa, że Standardy nie przewidują sztywnych zasad w odniesieniu do interpretacji jakości danej ekspozycji kredytowej. W związku z tym, w obecnej sytuacji, instytucje finansowe muszą dostosować swoje praktyki w zakresie oceny ryzyka strat kredytowych do nowych okoliczności.

W komunikacie zwraca się również uwagę na istotną rolę nadzorców bankowych, którzy już wydali bądź pracują nad ogłoszeniem odpowiednich wytycznych co do stosowania MSSF w obecnej, nowej sytuacji przez nadzorowane podmioty finansowe.

Źródło: aleBank.pl