Komisja Nadzoru Finansowego szykuje rewolucję w ubezpieczeniach OC i AC?

Komisja Nadzoru Finansowego szykuje rewolucję w ubezpieczeniach  OC i AC?
Fot. stock.adobe.com / Виталий Сова
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nadzór finansowy chce zmienić zasady likwidacji szkód komunikacyjnych. Dla aleBank.pl eksperci Ubea.pl wyjaśniają, jakie nowości będą dotyczyły naprawy aut w ramach OC i AC.

Branżowe media już od pewnego czasu informowały, że KNF chce się zająć zmianami dotyczącymi zasad likwidacji szkód w ramach polis komunikacyjnych.

Niedawna decyzja o wysłaniu do konsultacji publicznych projektu nowych rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń, definitywnie potwierdza te zamiary Komisji.

Regulacje proponowane przez KNF mają zostać wdrożone przez ubezpieczycieli najpóźniej do 30 czerwca 2022 roku

Można przypuszczać, że wspomniane rekomendacje dla ubezpieczycieli nie zmienią się już znacząco względem przedstawionego projektu. Właśnie dlatego eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili się im przyjrzeć. Jedno z głównych pytań dotyczy tego, czy nowe rekomendacje KNF mogą wpłynąć dodatnio na ceny polis OC i AC

Czytaj także: Przewodniczący KNF: wcześniej czy później konieczność podwyższenia składek ubezpieczeń komunikacyjnych

Zamiast wytycznych KNF teraz są nowe rekomendacje

Działania Komisji Nadzoru Finansowego wynikają z faktu, że wytyczne dotyczące likwidacji szkód z polis komunikacyjnych nieco się już „zestarzały” od końca 2014 roku. Chodzi między innymi o orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz nowe problemy pojawiające się na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.

Warto zwrócić uwagę, że zmianie uległy również ramy prawne, na podstawie których Komisja Nadzoru Finansowego może wydawać zalecenia dotyczące działalności ubezpieczycieli.

‒ Nowy dokument, który skierowano do konsultacji publicznych mówi już o rekomendacjach nadzoru finansowego, a nie wytycznych, jak poprzednio. To zmiana, która tylko z pozoru może wydawać się błaha ‒ podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Obecnie ubezpieczyciele muszą wdrożyć takie zalecenia KNF lub poinformować nadzorcę, w jaki inny sposób osiągną założony przez niego cel

Obecnie w zakresie działalności regulacyjnej i nadzorczej KNF względem ubezpieczycieli, mamy do czynienia z rekomendacjami, bo takie nazewnictwo przewiduje art. 365 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844).

Poprzednia ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1151) nie zapewniała nadzorowi finansowemu możliwości wydawania rekomendacji wiążących towarzystwa ubezpieczeń.

‒ Obecnie ubezpieczyciele muszą wdrożyć takie zalecenia KNF lub poinformować nadzorcę, w jaki inny sposób osiągną założony przez niego cel ‒ zwraca uwagę Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Czytaj także: Ubezpieczenie samochodu: jak zachować ochronę i obniżyć koszty

Towarzystwa nie będą mogły wywierać cenowej presji

Projekt nowych regulacji Komisji Nadzoru Finansowego zawiera wiele zasad dotyczących wewnętrznego zarządzania procesem likwidacji szkód komunikacyjnych przez firmy ubezpieczeniowe. Te regulacje raczej nie zainteresują przeciętnego Kowalskiego.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja związana z naprawami aut w warsztatach z tzw. sieci preferowanej ubezpieczyciela. Od pewnego czasu pojawiają się bowiem sygnały, że zakłady ubezpieczeń zaczęły stwarzać większą presję na naprawę uszkodzonych pojazdów we współpracujących warsztatach. Ma temu służyć między innymi uwzględnianie kosztów naprawy na podstawie stawek stosowanych przez sieć warsztatów współpracujących z danym zakładem ubezpieczeń.

‒ W nawiązaniu do takich budzących wątpliwości praktyk ubezpieczycieli, warto wspomnieć o zasadach, które proponuje Komisja Nadzoru Finansowego ‒ mówi Paweł Kuczyński.  

W ramach projektu swoich nowych rekomendacji KNF stwierdza, że naprawa szkód z OC może zostać kompleksowo zorganizowana w warsztacie współpracującym z zakładem ubezpieczeń (wariant „door to door”) tylko wtedy, gdy klient uprzednio wyrazi na to zgodę. Taki warsztat preferowany przez ubezpieczyciela powinien działać na rynku lokalnym względem miejsca zamieszkania klienta.

Co więcej, towarzystwo ubezpieczeń podczas ustalania należnego świadczenia nie powinno powoływać się na rabaty i opusty obowiązujące we współpracujących z nim warsztatach oraz punktach sprzedaży części (zobacz punkt 17.3 planowanej rekomendacji).

KNF stwierdza, że naprawa szkód z OC może zostać kompleksowo zorganizowana w warsztacie współpracującym z zakładem ubezpieczeń (wariant „door to door”) tylko wtedy, gdy klient uprzednio wyrazi na to zgodę

Taka zasada zaproponowana przez KNF może mieć negatywny dla kierowców wpływ na poziom składek OC.

 ‒ Wydaje się jednak, że w praktyce ważniejsze będą kwestie związane z inflacją i wzrostem wypadkowości po zakończeniu pandemii ‒ przypuszcza Andrzej Prajsnar.  

KNF potwierdza prawo do zwrotu kosztów ekspertyzy

Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl zwracają też uwagę, że w ramach swoich propozycji regulacyjnych Komisja Nadzoru Finansowego uwzględniła zwrot kosztów opinii rzeczoznawcy.

Warto przypomnieć, że wcześniejsza Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2019 r. o sygnaturze akt III CZP 99/18 potwierdziła prawo poszkodowanego oraz cesjonariusza do otrzymania w ramach polisy OC zwrotu kosztów opinii rzeczoznawcy pod warunkiem, że taka ekspertyza była celowa i uzasadniona.

‒ Nowy projekt KNF potwierdza generalny obowiązek refundowania opinii rzeczoznawcy przez zakład ubezpieczeń w ramach OC (zobacz: Rekomendacja 24) i określa przesłanki dla negatywnej decyzji w sprawie takiego zwrotu ‒ informuje Paweł Kuczyński.   

Na uwagę zasługują także rozbudowane rekomendacje numer 21 oraz 22 z nowego projektu. W ramach tych dwóch rekomendacji Komisja Nadzoru Finansowego zamierza zdyscyplinować zakłady ubezpieczeń w budzącej spory kwestii najmu samochodu zastępczego.

Nowy projekt KNF potwierdza generalny obowiązek refundowania opinii rzeczoznawcy przez zakład ubezpieczeń w ramach OC

Wedle nowych regulacji, propozycja wynajmu auta zastępczego składana przez ubezpieczyciela niezwłocznie po zgłoszeniu szkody z OC, powinna być konkretna, realna i bazująca na rzeczywistych ofertach wypożyczalni, z których uprawniony może skorzystać.

‒ Warto wspomnieć, że nowe rekomendacje dotyczące najmu pojazdu zastępczego, podobnie jak inne regulacje proponowane przez KNF mają zostać wdrożone przez ubezpieczycieli najpóźniej do 30 czerwca 2022 roku ‒ podsumowuje Andrzej Prajsnar.

Źródło: porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl

Źródło: aleBank.pl