Komisja Europejska: Unia Europejska wychodzi z pandemii

Komisja Europejska: Unia Europejska wychodzi z pandemii
Fot. stock.adobe.com / Eisenhans
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wyniki ostatniego badania Komisji Europejskiej pokazują, że aktywność w gospodarce UE przyspieszyła w ostatnich miesiącach, pisze Witold Gadomski.

Komisja Europejska opublikowała kolejną prognozę (Spring 2021) wskaźników gospodarczych w krajach Unii Europejskiej. Stwierdza w niej, że po historycznym spadku aktywności odnotowanym w pierwszej połowie 2020 r. i odbiciu w drugiej połowie 2020 r. gospodarka Unii stanęła w obliczu kolejnego załamania, ponieważ odrodzenie pandemii wywołało nową serię lockdownów. 

W ostatnim kwartale 2020 roku i w I kwartale 2021 Unia Europejska ponownie przeżyła recesję. Jednak spadek aktywności był znacznie łagodniejszy w pierwszej połowie 2020 r.

Pomogło lepsze dostosowanie firm i gospodarstw domowych do ograniczeń związanych z pandemią, silniejsze wsparcie ze strony globalnego wzrostu i handlu oraz silne wsparcie budżetów krajowych.

Kluczowe kwestie: szczepienia i znoszenie ograniczeń

Rozwój gospodarczy w 2021 i 2022 roku będzie zależał od tego jak skutecznie programy szczepień opanują pandemię i jak szybko rządy zniosą ograniczenia.

Dla UE prognoza zakłada, że ​​po nieznacznym złagodzeniu restrykcji w II kwartale, postęp szczepień pozwoli na wyraźniejsze złagodzenie restrykcji w drugiej połowie roku.

W 2022 roku COVID-19 pozostanie problemem, pomimo wysokiego odsetka populacji szczepionych. Dlatego zakłada się, że w razie potrzeby zostaną zastosowane pewne ograniczone środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się zakażenia.

Inflacja w UE zacznie spadać w przyszłym roku

Nadal kluczowe znaczenie będzie miała polityka rządów. Wraz z postępem ożywienia, ich uwaga będzie musiała przesunąć się z kontroli szkód na wzmocnienie ożywienia i odporności gospodarki UE.

Służyć temu będzie realizacja krajowych planów naprawy i odporności w ramach unijnego programu Next Generation. Całkowite wydatki UE, które mają zostać sfinansowane z unijnego instrumentu naprawy i odporności (RRF) w latach 2021-2022 wyniosą  140 mld euro, czyli nieco poniżej 1% PKB z 2019 r. Oczekuje się, że całkowity wpływ gospodarczy generowany przez RRF w horyzoncie prognozy wyniesie około 1 %.

Wyniki ostatniego badania Komisji Europejskiej pokazują, że aktywność w gospodarce UE  przyspieszyła w ostatnich miesiącach. Ponieważ środki ograniczające są stopniowo łagodzone, a wpływ RRF zaczyna działać, aktywność gospodarcza powinna przyspieszyć w trzecim kwartale 2021 roku, a kraje z dużymi sektorami turystycznymi, skorzystają na powrocie do normalności  w okresie letnim.

Prognozuje się, że wzrost utrzyma się na solidnym poziomie w ostatnim kwartale 2021 r., co doprowadzi do przywrócenia PKB Unii Europejskiej do poziomu sprzed kryzysu.

W sumie prognozuje się, że gospodarka UE wzrośnie o 4,2% w 2021 r. i przyspieszy do około 4,4% w 2022 r. (Odpowiednio 4,3% i 4,4% w strefie euro).

Inflacja osiągnie szczyt w 2021 r. i spadnie w 2022 r. Perspektywy rynku pracy uzależnione od dalszego wsparcia ze strony rządów.

Zagregowany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych znacznie wzrósł z około 0,5 % PKB w 2019 r. do około 7% PKB w 2020. W 2021 roku jeszcze wzrośnie do 7,5% PKB, a w 2022 roku spadnie do 3,5%.

Komisja przewiduje, że wskaźniki zadłużenia UE i strefy euro w relacji do PKB osiągną w 2021 roku szczyt (odpowiednio około 95% dla Unii i 102% dla strefy euro) po czym nieznacznie spadną w 2022 r.

Źródło: Witold Gadomski

Źródło: aleBank.pl