Komisja Europejska podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 roku

Komisja Europejska podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 roku
Fot. stock.adobe.com/Grecaud Paul
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska podwyższyła prognozę dynamiki PKB Polski w 2021 r. do 4,0 proc. z 3,1 proc. szacowanych w lutym, a w 2022 r. podwyższyła do 5,4 proc. z 5,1 proc. - podała KE w wiosennej rundzie prognostycznej. Wg Komisji, inflacja HICP w Polsce w 2021 r. wyniesie 3,5 proc., a w 2022 r. 2,9 proc.

Po spowolnieniu w pierwszej połowie 2021 r. z uwagi na ponowne wprowadzenie restrykcji epidemicznych, ożywienie nabierze tempa w II połowie roku, będąc napędzane przez odłożony popyt oraz odbudowę gospodarek głównych partnerów handlowych Polski.

„W 2022 r. inwestycje oraz reformy wskazane w Krajowym Planie Odbudowy mogą być w pełni wdrażane, co również napędzałoby wzrost PKB” – napisano w raporcie.

„Wysoki poziom oszczędności gospodarstw domowych oraz rosnące zaufanie konsumentów będą wzmacniać konsumpcję prywatną w 2021 r. i 2022 r. W szczególności, większe możliwości wydatkowania środków przez konsumentów po zakładanym zniesieniu restrykcji będzie prowadzić do stopniowego spadku stopy oszczędności – prognozujemy, ze spadnie ona do poziomu sprzed pandemii na koniec 2022 r.” – dodano.

Główne ryzyko stanowią rozwój pandemii i niski poziom szczepień

Rozwój pandemii oraz niższe od oczekiwań wyszczepienie populacji stanowią główne znaczące ryzyka dla prognozy.

KE ocenia, że inwestycje prywatne odbudują się dzięki poprawie sentymentu wśród przedsiębiorców oraz dzięki niskim kosztom kredytowania, choć opóźnienie w ożywieniu sektora budowlanego może ciążyć na tempie wzrostu w 2021 r.

Czytaj także: Główny ekonomista PZU: mocny I kwartał skłania do rewizji w górę prognoz wzrostu PKB w całym 2021 r. >>>

Komisja spodziewa się, że popyt na pracę w Polsce będzie stopniowo rosnąć, jednak wzrost zatrudnienia będzie ograniczany przez utrzymujący się brak siły roboczej oraz relatywnie niski spadek zatrudnienia w 2020 r.

„W rezultacie prognozowany jest umiarkowany wzrost stopy bezrobocia w 2021 r. do 3,5 proc. i stopniowy spadek w 2022 r. do 3,3 proc.” – napisano.

Prognoza dotycząca inflacji

Komisja prognozuje, że inflacja w ujęciu HICP w Polsce w 2021 r. wyniesie średniorocznie 3,5 proc. vs 3,7 proc. w 2020 r.

„Niższe tempo wzrostu jednostkowych kosztów pracy oraz duża podaż żywności ograniczy wzrost HICP w 2021 r., choć skala spadku będzie ograniczana przez wzrost cen energii” – dodano.

Czytaj także: Ekonomiści Santander Bank Polska podnoszą prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 roku >>>

Poniżej prognozy wybranych wskaźników KE dla Polski.

 20212022
PKB4,05,4
Spożycie prywatne4,25,9
Spożycie publiczne3,33,3
Eksport8,86,9
Import9,27,3
   
Kontrybucja do wzrostu  
Popyt krajowy3,65,2
Zapasy0,00,0
Eksport netto0,40,2
   
Zatrudnienie0,00,2
Stopa bezrobocia3,53,3
Jednostkowe koszty pracy1,80,7
Oszcędności gosp, domowych6,73,1
HICP3,52,9
Saldo C/A2,82,1

Deficyt sektora general government w Polsce

Deficyt sektora gg w Polsce w 2021 r. wyniesie 4,3 proc. PKB, a w 2022 r. znajdzie się na poziomie 2,3 proc. PKB – wynika z wiosennych prognoz Komisji Europejskiej. Dług sektora gg w 2021 r. ma wynieść 57,1 proc. PKB, a w 2022 r.: 55,1 proc. PKB.

„Pandemia COVID-19 i środki łagodzące jej skutki wywarły znaczny wpływ na deficyt sektora gg, który w 2020 r. wyniósł ok. 7,0 proc. PKB. W 2021 r. oczekujemy, że deficyt spadnie do 4,3 proc. PKB. W porównaniu do 2020 r. w relacji do PKB prognozuje się, że dochody podatkowe wzrosną, a wydatki spadną – głównie poprzez niższe wydatki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii. Ożywienie gospodarcze, dobra sytuacja na rynku pracy i czynniki cykliczne będą głównymi czynnikami wpływającymi na zmianę dochodów podatkowych” – napisano w raporcie.

Czytaj także: Ekonomiści Credit Agricole podnieśli prognozę wzrostu PKB w 2021 roku >>>

„Oczekujemy, że nowe podatki dodadzą ponad 0,4 proc. PKB do pośrednich dochodów podatkowych. Dotyczy to przede wszystkim tzw. opłaty mocowej, podatku cukrowego oraz podatku od sprzedaży detalicznej. Jednocześnie, bazując na informacjach dostępnych na moment sporządzania raportu, wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii będą w 2021 r. znacznie niższe i wyniosą 2 proc. PKB” – dodano.

Ekonomiści Komisji Europejskiej oczekują, że w 2022 r. deficyt gg zmniejszy się do 2,3 proc. PKB, głównie ze względu na oczekiwane ożywienie gospodarcze.

Z kolei dług sektora gg w 2021 r. wyniesie 57,1 proc. PKB, a w 2022 r. wyniesie 55,1 proc. PKB.

Ekonomiści zaznaczają, że ze względu na brak szczegółowych informacji o Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności w momencie sporządzania raportu, w prognozie przyjęto, że wydatki finansowane z tego funduszu wyniosą 0,4 proc. PKB w 2021 r. i 0,8 proc. w 2022 r.

Poniżej pełne, wiosenne prognozy fiskalne KE dla Polski i ich porównanie do prognoz z jesieni 2020 r.

PROGNOZAWIOSNA 2021 IJESIEŃ 2020 
   I  
 20212022I20212022
Saldo sektora gg (% PKB)-4,3-2,3I-4,2-3
Skorygowane cyklicznie saldo sektora gg (% potencjalnego PKB)-3,7-2,7I-3,5-2,7
Strukturalne saldo sektora gg (% potencjalnego PKB)-3,9-2,9I-3,7-2,8
Dług (% PKB)57,155,1I57,356,4

Prognozy dla Unii Europejskiej

PKB w Unii Europejskiej wzrośnie w 2021 roku o 4,2 proc. i o 4,4 proc. w 2022 r. – wynika z wiosennych prognoz Komisji Europejskiej. KE oczekuje też wzrostu PKB w strefie euro o 4,3 proc. w 2021r. i o 4,4 proc. 2022 r. Według KE, inflacja HICP w strefie euro w 2021 r. wyniesie 1,7 proc. i 1,3 proc. w 2022 r.

Przewiduje się, że gospodarka UE wzrośnie o 4,2 proc. w 2021 r. i umocni się do około 4,4 proc. w 2022 r. (odpowiednio 4,3 proc. i 4,4 proc. w strefie euro).

„Silniejsze niż wcześniej oczekiwano odbicie w globalnej aktywności i handlu oraz impuls wzrostowy dostarczony przez NGEU/RRF (Unijny Fundusz Odbudowy – przyp. PAP) poprawiają perspektywy dla wzrostu PKB dla wszystkich krajów UE w porównaniu z prognozą zimową. Jednak różnice między krajami w tempie wychodzenia z kryzysu pozostają znaczne” – napisano w wiosennej prognozie.

Komisja Europejska zaznaczyła, że dalsze tempo odbicia uzależnione jest od postępów w programie szczepień oraz dalszego przebiegu pandemii Covid-19.

„Rozwój gospodarczy w 2021 i 2022 roku będzie w dużej mierze zdeterminowany przez to, jak skutecznie programy szczepień okiełznają pandemię i jak szybko rządy zniosą restrykcje gospodarcze. Dla UE prognoza zakłada, że po nieznacznym złagodzeniu restrykcji w II kwartale, postęp szczepień pozwoli na wyraźniejsze złagodzenie restrykcji w drugiej połowie roku” – podano w raporcie.

„W 2022 roku COVID-19 pozostanie problemem zdrowia publicznego, pomimo wysokiego odsetka populacji zaszczepionej (w tym w razie potrzeby odświeżonej ochrony, na przykład ze względu na nowe warianty). Dlatego zakłada się, że w razie potrzeby zostaną zastosowane pewne ograniczone środki zapobiegawcze” – dodano.

Inflacja osiągnie szczyt w 2021 r.

Komisja wskazała, że inflacja osiągnie szczyt w 2021 r. ze względu na czynniki przejściowe, a następnie spadnie w 2022 r.

„Inflacja zasadnicza gwałtownie wzrosła na początku 2021 r., zarówno w UE, jak i w strefie euro, odzwierciedlając rosnące ceny energii i szereg czynników przejściowych, w tym zmiany podatkowe, efekty bazy oraz wpływ nowego schematu ważenia koszyka inflacyjnego, który lepiej odpowiada na znaczące zmiany wzorców konsumpcji wywołane pandemią” – napisano.

„Czynniki te będą nadal kształtować profil inflacji w tym roku, ale w przyszłym roku powinny stopniowo wygasać. Silne ożywienie popytu oraz, w mniejszym stopniu, wysokie koszty transportu i inne ograniczenia po stronie podaży, również powodują wzrost inflacji w horyzoncie prognozy. Oczekuje się jednak, że utrzymujący się zastój w gospodarce i na rynku pracy spowoduje, że presja inflacyjna będzie ograniczona” – dodano.

Czynniki ryzyka dla perspektyw wzrostu PKB w UE

Równocześnie KE oceniła, że czynniki ryzyka dla perspektyw wzrostu PKB w UE są dobrze zbilansowane.

„Zagrożenia związane z prognozą PKB są wysokie i pozostaną takie, dopóki pandemia oddziałuje na gospodarkę. Na froncie epidemiologicznym sytuacja w zakresie rozwoju pandemii oraz skuteczności i efektywności programów szczepień może okazać się lepsza lub gorsza niż zakładano w głównym scenariuszu tej prognozy” – napisano.

„Z ekonomicznego punktu widzenia prognoza ta może nie doceniać skłonności gospodarstw domowych do wydawania pieniędzy lub wręcz przeciwnie, chęci konsumentów do utrzymania wysokiego poziomu oszczędności zapobiegawczych. (…) Inflacja w UE może okazać się wyższa, jeśli odbicie w gospodarkach europejskich i światowych będzie silniejsze niż oczekiwano lub jeśli obecne ograniczenia dostaw okażą się trwalsze” – dodano.

Poniżej wybrane prognozy KE.

 PKB |Inflacja 
 20212022I20212022
Strefa euro4,34,4I1,71,3
Niemcy3,44,1|2,41,4
UE4,24,4I1,91,5
Świat5,64,3I  
Źródło: PAP BIZNES