Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok

Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska obniżyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt proc. wobec szacunków z listopada ub. r. do 3,5% (wobec 5,1% odnotowanych w 2018 r.), podała Komisja w zimowej prognozie. Prognoza na 2020 r. wyniosła 3,2% (wobec 3,3% poprzednio).

#KE obniżyła prognozę tegorocznego wzrostu #PKB Polski o 0,2 pkt proc. wobec szacunków z listopada ub. r. do 3,5% (wobec 5,1% odnotowanych w 2018 r.)

„Wzrost PKB spowolni stopniowo do 3,5% w 2019 r. i 3,2% w 2020 r. Ryzyka dla tej prognozy są zasadniczo zbilansowane i związane są głównie z trendami w zakresie popytu zewnętrznego i inwestycji prywatnych” – czytamy w raporcie „European Economic Forecast. Winter 2019”

Komisja spodziewa się spowolnienia inflacji wobec wcześniejszej prognozy do 2,3% w 2019 r. i 2,7% w 2020 r. (wobec odpowiednio: 2,6% i 2,7% oczekiwanych wcześniej).

Czytaj także: Świetne prognozy MFW. Polski dług ostro w dół >>>

KE obniżyła również prognozę wzrostu PKB dla strefy euro

KE przewiduje wzrost PKB w strefie euro o 1,3% w 2019 r. i o 1,7% w 2020 r., wynika z opublikowanej dzisiaj zimowej prognozy. Według prognozy jesiennej, było to odpowiednio: 1,9% i 1,7%.

„Przewiduje się, że w 2019 r. wzrost utrzyma się we wszystkich państwach UE, co oznacza więcej miejsc pracy i zwiększenie dobrobytu. Z drugiej strony prognoza została skorygowana w dół, w szczególności dla największych gospodarek strefy euro. Jest to odzwierciedleniem czynników zewnętrznych, takich jak napięcia w handlu i spowolnienie wschodzących rynków, zwłaszcza w Chinach. W niektórych państwach członkowskich w strefie euro znów pojawiły się obawy dotyczące powiązań między państwem a sektorem bankowym oraz stabilności długu. Perspektywa nieuporządkowanego brexitu zwiększa poczucie niepewności. Uświadomienie sobie narastającego ryzyka to tylko połowa naszego zadania. Druga połowa to wybór właściwego zestawu strategii, takich jak ułatwienie inwestycji, zdwojenie wysiłków w celu przeprowadzenia reform strukturalnych i prowadzenie rozważnej polityki budżetowej” – powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, cytowany w komunikacie poświęconym prognozom.

Stopniowe spowolnienie wzrostu gospodarczego

„Po tym, jak w 2017 r. gospodarka europejska osiągnęła swój szczyt, w 2019 r. nadal będziemy obserwować stopniowe spowolnienie wzrostu, który wyniesie 1,5%. Będzie ono bardziej zauważalne, niż przewidywano zeszłej jesieni, przede wszystkim w strefie euro, ze względu na niepewności związane z globalnym handlem oraz czynniki wewnętrzne, oddziałujące na nasze największe gospodarki. Podstawy naszej gospodarki pozostają solidne i wciąż jesteśmy świadkami pozytywnego rozwoju sytuacji, w szczególności jeśli chodzi o rynek pracy. Przewiduje się stopniową poprawę koniunktury w drugiej połowie tego roku i w 2020 r.” – komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, powiedział Pierre Moscovici, także cytowany w komunikacie.

Według prognoz KE, wzrost PKB w całej Unii (EU28) wyniesie w tym roku 1,5% wobec 2,1% w ub.r., zaś w 2020 r. przyspieszy do 1,7%.

Komisja oczekuje, że inflacja w strefie euro będzie umiarkowana i wyniesie 1,4% w 2019 r., a w 2020 r. nieznacznie wzrośnie do 1,5%. W UE przewiduje, że inflacja wyniesie średnio 1,6% w bieżącym roku, a w 2020 r. przyspieszy do 1,8%.

Minister Czerwińska: niższy wzrost Polski to efekt obniżenia dynamiki PKB strefy euro

Prognozy Komisji Europejskiej dotyczące dynamiki PKB są zbieżne z prognozami Ministerstwa Finansów, że tempo wzrostu PKB Polski nie będzie już tak wysokie, jak w ubiegłym roku i wyniesie odpowiednio 3,5% i 3,2% w latach 2019-2020, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. Podkreśliła, że Niewielka korekta w dół prognoz Komisji dotyczących dynamiki polskiego PKB to efekt m.in. wyraźnego obniżenia przewidywań dynamiki PKB strefy euro.

„W najnowszym raporcie Komisja Europejska pozytywnie ocenia perspektywy polskiej gospodarki, szczególnie na tle innych krajów UE. Z raportu wynika, że w 2018 r. Polska była jednym z najszybciej rozwijających się krajów Wspólnoty (3 miejsce po Irlandii i Malcie) i w kolejnych latach pozostanie w czołówce UE pod tym względem. Prognozy KE co do kierunku są zbieżne z naszymi, wskazując, że tempo wzrostu PKB Polski, w horyzoncie prognozy, nie będzie już tak wysokie jak w roku ubiegłym – odpowiednio 3,5% i 3,2% w latach 2019-2020. Niewielka korekta w dół prognoz dynamiki polskiego PKB to efekt m.in. wyraźnego obniżenia przewidywań dynamiki PKB strefy euro, do której trafia blisko 58% naszego eksportu towarów” – napisała Czerwińska w komentarzu do prognoz KE.

Źródło: ISBnews