Kołobrzeg debiutuje na rynku Catalyst

Kołobrzeg debiutuje na rynku Catalyst
Źródło: Urząd Miasta Kołobrzeg
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
28 czerwca 2021 r. uchwałą nr 655/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kołobrzeg zadebiutował na rynku papierów wartościowych, poinformował Urząd Miasta Kołobrzeg.

Kołobrzeg to jedna z najstarszych miejscowości na Pomorzu, jego historia sięga VIII wieku. Istniała tam osada znana z pozyskiwania soli i solanek. W roku 1255 Kołobrzeg uzyskał prawa miejskie.

W roku 1830 otwarto tu pierwszy zakład kąpieli solankowych, a w ciągu kilkunastu lat miasto stało się znanym uzdrowiskiem w tej części Europy. Obecnie miasto liczy około 46 tys. mieszkańców, a corocznie odwiedzane jest przez dużą liczbę turystów i kuracjuszy (leczenie chorób górnych dróg oddechowych, układu krążenia, stawów i inne).

Miasto jako emitent buduje swoją wiarygodność, jako jednostka aktywna, działająca nowocześnie i korzystająca z innowacyjnych instrumentów finansowych

Do obrotu giełdowego na Catalyst wprowadzone zostały obligacje na okaziciela serii A20, B20 i C20.

Każda z serii to 10.000 obligacji o wartości nominalnej 1000 zł. W systemie notowań ciągłych będą oznaczone nazwami „KOL1126”, „KOL1128”, oraz „KOL1130”. Łączna wartość to 30 milionów złotych. Poszczególne serie różnią się terminami wykupu.

Harmonogram wykupu doprecyzowany jest we Uchwale Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2020 r. (wykup będzie trwał od 2024 do 2030 roku).

Czytaj także: Największy od 11 lat udział inwestorów indywidualnych w obrotach na Głównym Rynku akcji GPW

Czym są obligacje?

To komunalne papiery wartościowe emitowane przez samorząd. Samorząd otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne i zobowiązany jest do wypłaty odsetek oraz do wykupu obligacji w określonym czasie.

Co ważne, nie są to obligacje „ratunkowe”, tylko obligacje „rozwojowe” służące finasowaniu inwestycji miasta i wpływające na rozwój społeczno-gospodarczy Miasta. Skierowane są na:

Transport i łączność (drogi);

Oświata i wychowanie (budowa przedszkola);

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Obecnie właścicielem wszystkich obligacji jest PKO Bank Polski. Miasto ma umowę z Biurem Maklerskim PKO BP na wykonanie funkcji Agenta Emisji – czyli mówiąc wprost na umożliwienie zakupu obligacji za pośrednictwem biur maklerskich wszystkim zainteresowanym mieszkańcom naszego kraju.

Czytaj także: GPW i BondSpot rozpoczęły proces przekształcenia rynku Catalyst, co się zmieni?

Cele emisji obligacji

Celem emisji obligacji jest finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok, w tym na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Emisja obligacji ma także aspekt promocyjny. Pozwala pokazać samorząd na rynku kapitałowym wielu inwestorom i bankom. Miasto jako emitent buduje swoją wiarygodność, jako jednostka aktywna, działająca nowocześnie i korzystająca z innowacyjnych instrumentów finansowych.

Źródło: Urząd Miasta Kołobrzeg, Giełda Papierów Wartościowych / GPW