Zaskakująco dobre dane z przemysłu; GUS: produkcja sprzedana w górę aż o 16,7 proc. rdr w grudniu

Zaskakująco dobre dane z przemysłu; GUS: produkcja sprzedana w górę aż o 16,7 proc. rdr w grudniu
Fot. stock.adobe.com/ABC Vector
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 16,7% r/r w grudniu 2021 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 2,9%.

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w grudniu 2021 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 13,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu 2020 r. i o 0,2% niższym w porównaniu z listopadem 2021 r.” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Przemysł bije rekordy >>>

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w grudniu 2021 r. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Najbardziej zwiększyła się produkcja dóbr związanych z energią – o 39,4%. W mniejszym stopniu zwiększyła się produkcja dóbr zaopatrzeniowych – o 17,6%,dóbr inwestycyjnych – o 12,6%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 7,7% oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 7,2%, podano także.

Czytaj także: Ekonomiści: dane GUS za grudzień pokazały mocno rozpędzoną gospodarkę, którą trzeba schładzać; kolejne podwyżki stóp procentowych niemal pewne?

Konsensus rynkowy to wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 13%.

W okresie styczeń-grudzień ub.r. produkcja sprzedana przemysłu była o 14,9% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 1%, podał też Urząd.

Produkcja przemysłowa wzrosła rdr w 30 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w grudniu 2021 r., poinformował GUS.

„Według wstępnych danych w grudniu 2021 r., w stosunku do grudnia 2020 r., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji metali – o 42,7%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 33,8%, napojów – o 22,1%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 23,3%, w produkcji papieru i wyrobów z papieru – o 21,7%, wyrobów z metali – o 18,5%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 17%” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Dwucyfrowy wzrost płac i produkcji przemysłowej >>>

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2020 r., wystąpił w 4 działach, w tym w produkcji odzieży – o 9,7%, podał Urząd.

„W porównaniu z listopadem 2021 r., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w grudniu 2021 r. odnotowano w 20 działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 14,5%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 14,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 13,9%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 13%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 11,2%, w produkcji metali – o 10,1%, wyrobów z metali – o 8,8%” – czytamy dalej.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem 2021 r., wystąpił w 13 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 51,3%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 19,6%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 17%, w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 13,5%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 9,4%.

Ceny producentów wzrosły o 14,2 proc. rdr

Ceny producentów wzrosły w grudniu ub.r. o 14,2% r/r, zaś w ujęciu miesięcznym zwiększyły się o 0,8%, podał GUS.

„Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2021 r. wzrosły w stosunku do listopada 2021 r. o 0,8%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku – o 14,2%” – czytamy w komunikacie.

Spośród działów przetwórstwa przemysłowego w grudniu 2021 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego najbardziej wzrosły ceny produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych, podał GUS.

GUS podał też, że w grudniu 2021 r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 7,6% r/r, a w porównaniu z listopadem – o 1%.

Źródło: ISBnews