Kolejne fale pandemii nawet potroiły liczbę osób pracujących z domu

Kolejne fale pandemii nawet potroiły liczbę osób     pracujących z domu
Fot. stock.adobe.com/Beenis
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W szczytowym momencie pandemii pracę z domu świadczyło ponad 3 mln pracowników, czyli ok. 20 proc. zatrudnionych. Udział osób pracujących zdalnie w sektorze informacja i komunikacja wynosił nawet 80 proc., ale w przemyśle, hotelarstwie czy gastronomii nie przekraczał 16 proc - wynika z raportu, który przygotowała Konfederacja Lewiatan.

Specyfika sytuacji epidemicznej spowodowała nagły wzrost liczby osób świadczących pracę poza siedzibą firmy (najczęściej z domu).

– Wynikało to z powodu racjonalnego rozpraszania pracowników przez pracodawców oraz narzuconych zasad reżimu sanitarnego (np. nauczanie zdalne, nakaz pracy zdalnej dla pracowników administracji publicznej). W świetle danych GUS, kolejne fale pandemii podwoiły lub nawet potroiły liczbę osób pracujących z domu – mówi Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Rozpowszechnienie pracy zdalnej bardzo zróżnicowane między sektorami

W szczytowym momencie pracę z domu świadczyło ponad 3 mln osób (nawet 20% pracujących), systematycznie mniej formalną pracę zdalną. Ten udział wynika ze struktury gospodarki. Rozpowszechnienie pracy zdalnej było bardzo zróżnicowane między sektorami. O ile w sektorze informacja i komunikacja udział pracujących zdalnie sięgnął nawet 80 proc., o tyle w przemyśle czy hotelarstwie i gastronomii analogiczne odsetki nie przekraczały 16 proc.

Statystyki pracy z domu i pracy zdalnej w Polsce

 Statystyki pracy z domu i pracy zdalnej w Polsce
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BAEL GUS

Udział pracowników objętych pracą zdalną w Polsce między IV 2020 a VI 2021 według sektorów

Udział pracowników objętych pracą zdalną w Polsce między IV 2020 a VI 2021 według sektorów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Otwartą kwestią pozostaje to, jak będzie wyglądał model pracy po pandemii. W świetle badania Eurofound (2021), rozkład preferencji pracowników w UE jest dość równomierny – istnieją chętni do pracy z domu, z biura i hybrydowo, a odsetki nie uległy znaczącym zmianom między latem 2020 r. a wiosną 2021 r. W Polsce odsetek chętnych do całkowitej pracy zdalnej jest porównywalny, ale wyraźnie mniej osób chciałoby pracować całkowicie w siedzibie pracodawcy.

Preferowany model pracy po pandemii w UE-27 (lewy panel) i w Polsce  (prawy panel)

Preferowany model pracy po pandemii w UE-27 (lewy panel) i w Polsce (prawy panel)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurofound (UE-27) i Pracuj.pl (Polska)

Presja polskich pracodawców na powroty do biur rośnie

Tymczasem, jak wskazuje raport Manpower Group (2021), rośnie presja polskich pracodawców na powroty do biur. Ankietowani przedsiębiorcy zakładają, że 88% pracowników wróci na stałe do pracy w siedzibie firmy. 58% pracodawców deklaruje skłonność do uelastyczniania sposobu świadczenia pracy, głównie przez uelastycznienie godzin pracy, ewentualnie (częściowy) wybór miejsca, gdzie praca jest świadczona.

Czytaj także: GUS: w I kwartale na pracy zdalnej przebywało 14,7 proc. pracujących >>>

– Pracodawcy obawiają się o dobre samopoczucie pracowników, a także o możliwości ich współpracy i produktywność zespołu. Z kolei pracownicy cenią sobie optymalnie wykorzystanie czasu. Jeśli dowody o silnej preferencji do home office okażą się prawdziwe, stabilizacja sytuacji gospodarczej pogłębi rotacje w firmach, tym razem spowodowane niedopasowaniem preferencji, co do sposobu świadczenia pracy – dodaje Monika Fedorczuk.

Raport powstał w ramach projektu: „Wzmocnienie dialogu społecznego w Polsce – model inicjowania dialogu społecznego przez stronę pracodawców” (Improved social dialogue in Poland: a model for initiating social dialogue by employer organisations) realizowanego przez Konfederację Lewiatan, w ramach Grantu Norweskiego – Godziwa Praca (Norway Grants – Decent Work) nr 2019/101979.

Norway Grants - Decent Work
Źródło: Konfederacja Lewiatan