Kolejne biuro usług płatniczych pod lupą KNF

Kolejne biuro usług płatniczych pod lupą KNF
For. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Biuro usług płatniczych działające pod firmą Tomasz Wróbel WROS z siedzibą w Nowym Tomyślu nie przekazuje środków pieniężnych otrzymanych od klientów, takie sygnały docierają do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, poinformowała KNF w piątek.

#KNF: biuro usług płatniczych działające pod firmą Tomasz Wróbel #WROS z siedzibą w Nowym Tomyślu nie przekazuje środków pieniężnych otrzymanych od klientów @uknf

„Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że otrzymuje od klientów biura usług płatniczych działającego pod firmą Tomasz Wróbel WROS z siedzibą w Nowym Tomyślu (64-300) przy ul. Wincentego Witosa 4 (nr podmiotu w Elektronicznym Rejestrze Usług Płatniczych: BP595/2012) informacje o nieprawidłowym działaniu tego przedsiębiorcy w zakresie świadczonych usług płatniczych, tj. poprzez niewykonywanie bądź nienależyte wykonywanie usługi przekazu środków pieniężnych otrzymanych od klientów”, czytamy w komunikacie KNF.

Wobec tego Komisja zdecydowała się na podjęcie w stosunku do tego biura działań, „zgodnie z posiadanymi kompetencjami”.

Szkody można zgłaszać ubezpieczycielowi

Jak przypomina KNF, „biuro usług płatniczych na podstawie art. 125 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2003 z późn. zm. – dalej „ustawa o usługach płatniczych”) jest zobowiązane do ochrony środków pieniężnych otrzymanych od użytkowników, w tym za pośrednictwem agenta lub innego dostawcy, w celu wykonania transakcji płatniczych. Obowiązek ten biuro usług płatniczych wykonuje m.in. przez zawarcie umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń. Biuro usług płatniczych działające pod firmą Tomasz Wróbel WROS posiada umowę ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej biur usług płatniczych, zawartą z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu (polisa nr 23479665) z okresem ubezpieczenia od 9 maja 2017 r. do 8 maja 2018 r. Szkody wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi przekazu środków pieniężnych otrzymanych od klientów mogą być zgłaszane bezpośrednio ubezpieczycielowi zgodnie z instrukcją na stronie https://www.concordiaubezpieczenia.pl/zglos-szkode.html.”

Ewentualne problemy związane z likwidacją omawianych szkód można zgłaszać również do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Wcześniej w czwartek KNF poinformowała o wpisaniu na listę ostrzeżeń publicznych innego biura usług płatniczych – Homapay, które również nie przekazywało zleconych mu przez klientów przelewów płatniczych.

W tamtym przypadku UKNF złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych, tj. prowadzenie nieuprawnionej działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego.