Kobiety inwestują w obligacje dwu- i trzyletnie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

obligacje.skarbowe.01.250x183W październikowej emisji Obligacji Skarbu Państwa nabywców znalazło 1 857 167 sztuk skarbowych papierów dłużnych, z czego 59% stanowiły tzw. dwulatki. Analiza sprzedaży pokazuje również, że kobiety w ubiegłym miesiącu kupiły więcej obligacji dwu- i trzyletnich niż mężczyźni - łącznie o ponad 73 tys. sztuk.

W październiku Skarb Państwa sprzedał obligacje o wartości nominalnej 185 716 700 zł, czyli za kwotę o ponad 27 mln zł większą niż w poprzednim miesiącu. Największą popularnością wśród kupujących cieszyły się tzw. dwulatki, których wartość nominalna wyniosła 110 006 900 zł. Odnotowano również 142% wzrost sprzedaży obligacji trzyletnich w zestawieniu z wrześniem br.

131118.obligacje.01.500x322

Dwulatki nadal najbardziej popularne

Obligacje dwuletnie już od 6 miesięcy są najczęściej kupowane przez inwestorów. Ich udział w październikowej emisji wyniósł 59% – sprzedano ich 1 100 069 sztuk. To wynik o 14% wyższy niż w poprzednim miesiącu. Największy odsetek (51,3%) kupujących tzw. dwulatki stanowiły kobiety, które nabyły 563 897 sztuk o łącznej wartości nominalnej 56 389 700 zł.

131118.obligacje.02.550x306

Nasze analizy pokazują również, że październik był miesiącem, w którym sprzedaż obligacji dwuletnich wśród kobiet osiągnęła najwyższą wartość w tym roku. – mówi Kamila Gers, Naczelnik Wydziału w Ministerstwie Finansów. – Ponadto, również po raz pierwszy w tym roku kobiety kupiły więcej obligacji dwuletnich niż mężczyźni. Różnica w wartości nominalnej przekroczyła 3,16 mln zł – wyjaśnia Kamila Gers.

Rośnie sprzedaż trzylatek

Sprzedaż obligacji trzyletnich w październiku zwiększyła się o 142% w porównaniu do sprzedaży wrześniowej. Podczas ostatniej emisji inwestorzy kupili 248 795 sztuk tego papieru dłużnego o wartości nominalnej 24 879 500 zł. Również w tym przypadku kobiety były największą grupą kupujących. Nabyły one 145 141 sztuk tzw. trzylatek co stanowiło 58,3% łącznej sprzedaży.

W październiku, obligacje trzyletnie były najchętniej kupowane przez Internet. Łącznie inwestorzy nabyli 126 102 sztuki tych papierów dłużnych za pośrednictwem strony www.zakup.obligacjeskarbowe.pl. Stanowiło to 50,7% całej sprzedaży obligacji trzyletnich – mówi Kamila Gers z Ministerstwa Finansów.

Obligacje czteroletnie kupują mężczyźni

Dużym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się również obligacje czteroletnie, których wartość sprzedaży na poziomie 32 389 100 zł stanowiła 18% wartości wszystkich sprzedanych obligacji podczas październikowej emisji. Największą grupą kupujących byli mężczyźni (66,9%), którzy nabyli czteroletnie papiery dłużne o łącznej wartości 21 666 300 zł.

131118.obligacje.03.550x356

W październiku w stosunku do września odnotowano również 43,5% wzrost sprzedaży obligacji dziesięcioletnich, które zostały kupione w liczbie 184 412 sztuk, osiągając łączną wartość na poziomie 18 441 200 zł. W porównaniu do poprzedniego miesiąca, dziesięciolatki były także częściej nabywane przez Internet. W ubiegłym miesiącu 32,6% tych papierów dłużnych kupiono właśnie w taki sposób, podczas gdy we wrześniu 30,3%.

Od początku 2013 roku do października Skarb Państwa sprzedał 15 163 728 sztuk obligacji. W tym okresie kobiety nabyły ich 6 437 855 sztuk. – Sprzedaż październikowa może wskazywać na to, że kobiety są coraz bardziej świadome korzyści wynikających z inwestycji w obligacje o krótkim horyzoncie czasowym. To bardzo dobry sposób na ochronę swoich oszczędności przed działaniem inflacji, a także szansa na atrakcyjny zysk, który można przeznaczyć na sfinansowanie przyszłych potrzeb – mówi Małgorzata Jabłońska, Menedżer Zespołu Rynku Pierwotnego w Domu Maklerskim PKO Bank Polski.

Październik był miesiącem, w którym wynik sprzedaży obligacji był niemal najlepszy w tym roku – jedynie w kwietniu inwestorzy kupili więcej papierów dłużnych (1 858 205 sztuk). Analiza sprzedaży poszczególnych rodzajów obligacji pokazała, że w ubiegłym miesiącu najwięcej nabyto obligacji dwu- i czteroletnich (77% całej sprzedaży). Na dużą popularność tzw. dwulatek wpłynął z pewnością fakt, że już szósty miesiąc z rzędu ich oprocentowanie pozostało na niezmienionym poziomie, czyli 3%. Co ważne, w listopadowej emisji Ministerstwo Finansów zdecydowało o podniesieniu oprocentowania obligacji dwuletnich do 3,2%. Natomiast nabywcy obligacji czteroletnich doceniają je za konstrukcję ich oprocentowania, która gwarantuje, że zwrot z inwestycji będzie zawsze wyższy od inflacji. Inwestorzy cenią sobie też regularność otrzymywania odsetek, które wypłacane są co rok.

Źródło: Ministerstwo Finansów