KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 74,5 proc. rdr, do 7,67 mld zł na koniec lipca; 23 banki wykazały stratę

KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 74,5 proc. rdr, do 7,67 mld zł na koniec lipca; 23 banki wykazały stratę
Fot. stock.adobe.com/daniilantiq2010
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto banków wyniósł 7,67 mld zł na koniec lipca 2021 r. i był o 74,5% wyższy r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Stratę wykazało 6 banków komercyjnych i 17 spółdzielczych.

Wynik finansowy netto na koniec lipca 2021 r. wyniósł 7,7 mld zł i był wyższy o 3,3 mld zł (74,5% r/r) od wyniku osiągniętego na koniec lipca 2020 r.

„Wynik miesięczny w lipcu 2021 r. wyniósł 1,6 mld zł i był wyższy o 1,3 mld zł od wyniku z czerwca br. (0,3 mld zł)” – czytamy w prezentacji KNF.

Pod koniec lipca 23 banki wykazały łączną stratę w wysokości 612,6 mln zł

Na koniec lipca 2021 r. 23 banki (6 komercyjnych i 17 spółdzielczych) wykazały łączną stratę w wysokości 612,6 mln zł. Banki te miały ok. 7,9% udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 8 471,4 mln zł, podano także.

Wynik z odsetek

W okresie styczeń-lipiec br. wynik z odsetek spadł o 9,5% do 25,76 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 9,75 mld zł i był o 17,2% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 56,8% r/r do 11,01 mld zł.

Koszty działalności

Koszty działalności banków spadły o 1,7% r/r do 20,62 mld zł w styczniu-lipcu 2021 r.

W pozycji „utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości” (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 3,77 mld zł (spadek o 53,1% r/r).

Wskaźnik ROE

Wskaźnik ROE na koniec lipca 2021 r. wyniósł 1,51% (wobec 1,29% miesiąc wcześniej i 4,33% rok wcześniej), a ROA sięgnął 0,12% (wobec odpowiednio: 0,11% i 0,43%), podano też w prezentacji.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w czerwcu 2021 r. na poziomie 20,39% (TCR) i 18,29% (T1).

„Według stanu na koniec II kwartału 2021 r., jeden bank komercyjny nie spełniał minimalnych wymogów regulacyjnych” – napisała Komisja.

Na koniec lipca 2021 r. działalność prowadziło 30 banków komercyjnych, 521 banków spółdzielczych oraz 37 oddziałów instytucji kredytowych.

Wartość kredytów wzrosła o 2,1 proc. rdr, depozytów o 6,9 proc. rdr w lipcu

Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w lipcu br. zwiększył się o 11 mld zł (tj. 1%) m/m do 1 167,2 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował wzrost o 2,1%, wynika także z danych KNF. Wartość depozytów sektora niefinansowego w lipcu br. zwiększyła się o 14,8 mld zł do 1 488 mld zł (+1% m/m i +6,9% r/r).

Należności od gospodarstw domowych wzrosły o 1,1% m/m do 786,4 mld zł (i o 3,4% r/r), zaś od przedsiębiorstw – wzrosły o 0,7% m/m do 372,7 mld zł (i spadły o 0,8% r/r), podano w prezentacji.

Czytaj także: NBP: zysk netto banków w okresie styczeń – lipiec 2021 roku wyniósł 7,68 mld zł, wzrost rdr o 76 proc. >>>

„Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w lipcu 2021 r. zwiększył się o 6,3 mld zł do poziomu 493,6 mld zł (1,3% m/m i 5,5% r/r):

* portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych zwiększył się w miesiącu o 4,7 mld zł do 382 mld zł (1,2% m/m i 11,1% r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec lipca 2021 r. wynosił 77,4%;

* portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych zwiększył się w miesiącu o 1,5 mld zł (efekt deprecjacji złotego) do 111,6 mld zł (1,4% m/m i -10% r/r)” – czytamy dalej.

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto w lipcu br. zwiększył się o 1,7 mld zł do poziomu 182,8 mld zł (1% m/m i 2,1% r/r).

Portfel (brutto) kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w lipcu br. zwiększył się o 2,7 mld zł do 134,5 mld zł (2,1% m/m i -1,5% r/r), zaś portfel (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w lipcu br. zwiększył się o 1,4 mld zł do 140,7 mld zł (1% m/m i 2,4% r/r).

„Portfel kredytów w fazie 3 w sektorze niefinansowym w lipcu 2021 r.:

* zmniejszył się do 75,1 mld zł (-0,1% m/m i -5,8% r/r);

* produktowo dominują kredyty konsumpcyjne (19,4 mld zł) i operacyjne (18,4 mld zł);

* podmiotowo dominują osoby prywatne (32,1 mld zł) oraz MSP (21,9 mld zł)” – napisano też w prezentacji.

Wskaźnik kredyty/depozyty, na koniec lipca br. spadł o 0,1 pkt proc. m/m do 75,4% (i spadł o 3,6 pkt proc. r/r).

„Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) w lipcu 2021 r. zwiększyła się o 14,8 mld zł do 1 488 mld zł (1% m/m i +6,9% r/r). Wolumen dominujących w strukturze depozytów gospodarstw domowych (70,5% całości depozytów) zwiększył się w lipcu br. o 3,3 mld zł (0,3% m/m i 6,6% r/r)” – czytamy także w materiale.

Źródło: ISBnews