KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 57 proc. rdr, do 10,53 mld zł na koniec października 2021 r.

KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 57 proc. rdr, do 10,53 mld zł na koniec października 2021 r.
Fot. stock.adobe.com/kevers
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto banków wyniósł 10,53 mld zł na koniec października 2021 r. i był o 57% wyższy r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Stratę wykazało 7 banków komercyjnych i 17 spółdzielczych.

Wynik finansowy netto na koniec października 2021 r. wyniósł 10,5 mld zł i był wyższy o 3,8 mld zł (57% r/r) od wyniku osiągniętego na koniec października 2020 r.

„Wynik miesięczny w październiku 2021 r. wyniósł 1,4 mld zł i był wyższy o 1,2 mld zł od wyniku z września br. (0,1 mld zł)” – czytamy w prezentacji KNF.

Na koniec października 24 banki wykazały łączną stratę w wysokości 1,1 mld zł

Na koniec października 2021 r. 24 banki (7 komercyjnych i 17 spółdzielczych) wykazały łączną stratę w wysokości 1,1 mld zł. Banki te miały ok. 8% udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 11,9 mld zł, podano także.

W okresie styczeń-październik br. wynik z odsetek spadł o 5,7% do 37,36 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 14,11 mld zł i był o 16,5% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 44,7% r/r do 15,19 mld zł.

Koszty działalności banków spadły

Koszty działalności banków spadły o 0,3% r/r do 29,13 mld zł w styczniu-październiku 2021 r.

W pozycji „utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości” (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 5,7 mld zł (spadek o 46,3% r/r).

Wskaźnik ROE na koniec października 2021 r. wyniósł 1,84% (wobec 1,54% miesiąc wcześniej i 3,35% rok wcześniej), a ROA sięgnął 0,14% (wobec odpowiednio: 0,12% i 0,34%), podano też w prezentacji.

Czytaj także: NBP: zysk netto sektora bankowego wzrósł rdr o 58,4 procent, do 10,58 mld zł, w okresie styczeń – październik 2021 r. >>>

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się we wrześniu 2021 r. na poziomie 19,98% (TCR) i 17,95% (T1).

„Według stanu na koniec III kwartału 2021 r., jeden bank komercyjny nie spełniał minimalnych wymogów regulacyjnych” – napisała Komisja.

Na koniec października 2021 r. działalność prowadziło 30 banków komercyjnych, 514 banków spółdzielczych oraz 37 oddziałów instytucji kredytowych.

Wartość kredytów wzrosła o 3,1% r/r, depozytów – o 7,1% r/r w październiku

Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w październiku br. zwiększył się o 11 mld zł (tj. 0,9%) m/m do 1 195 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował wzrost o 3,1%, wynika także z danych KNF. Wartość depozytów sektora niefinansowego w październiku br. zwiększyła się o 14,4 mld zł do 1 514,9 mld zł (+1% m/m i +7,1% r/r).

Należności od gospodarstw domowych wzrosły o 0,7% m/m do 802,8 mld zł (i o 3,8% r/r), zaś od przedsiębiorstw – wzrosły o 1,4% m/m do 384 mld zł (i wzrosły o 1,6% r/r), podano w prezentacji.

„Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w październiku 2021 r. zwiększył się o 5,1 mld zł do poziomu 505,7 mld zł (1,0% m/m i 5,4% r/r):

* portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych zwiększył się w miesiącu o 4,9 mld zł do 396 mld zł (1,3% m/m i 12,6% r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec października 2021 r. wynosił 78,3%;

* portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych zwiększył się w miesiącu (efekt deprecjacji złotego) o 0,2 mld zł do 109,7 mld zł (0,2% m/m i -14,4% r/r)” – czytamy w prezentacji.

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto w październiku br. zwiększył się o 0,1 mld zł do poziomu 187,2 mld zł (0,1% m/m i 4,0% r/r), podano także.

Portfel (brutto) kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w październiku br. zwiększył się o 4,2 mld zł do 146,8 mld zł (3% m/m i 8,2% r/r). Portfel (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w październiku br. zwiększył się o 1,1 mld zł do 141,4 mld zł (0,8% m/m i 1,5% r/r).

„Portfel kredytów w fazie 3 w sektorze niefinansowym w październiku 2021 r.:

* zmniejszył się do 73,6 mld zł (-1% m/m i -8% r/r);

* produktowo dominują kredyty konsumpcyjne (19,3 mld zł) i operacyjne (17,9 mld zł);

* podmiotowo dominują osoby prywatne (31,9 mld zł) oraz MSP (21,5 mld zł)” – napisano dalej.

Wskaźnik kredyty/depozyty, na koniec października br. pozostał bez zmian m/m na poziomie 75,8% (-2,9 pkt proc. r/r).

„Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) w październiku 2021 r. zwiększyła się o 14,4 mld zł do 1 514,9 mld zł (1% m/m i 7,1% r/r). Wolumen dominujących w strukturze depozytów gospodarstw domowych (70% całości depozytów) zwiększył się w październiku br. o 6,8 mld zł (0,7% m/m i 6,6% r/r)” – czytamy także w materiale.

Źródło: ISBnews