KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 53,7 proc. rdr, do 12,13 mld zł na koniec listopada 2021 r.

KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 53,7 proc. rdr, do 12,13 mld zł na koniec listopada 2021 r.
Fot. stock.adobe.com/agcreativelab
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto banków wyniósł 12,13 mld zł na koniec listopada 2021 r. i był o 53,7% wyższy r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Stratę wykazało 7 banków komercyjnych i 17 spółdzielczych.

Wynik finansowy netto na koniec listopada 2021 r. wyniósł 12,1 mld zł i był wyższy o 4,2 mld zł (53,7% r/r) od wyniku osiągniętego na koniec listopada 2020 r.

„Wynik miesięczny w listopadzie 2021 r. wyniósł 1,6 mld zł i był wyższy o 0,2 mld zł od wyniku z października br. (1,4 mld zł)” – czytamy w prezentacji KNF.

22 banki wykazały łączną stratę w wysokości 1,2 mld zł

Na koniec listopada 2021 r. 22 banki (7 komercyjnych i 15 spółdzielczych) wykazały łączną stratę w wysokości 1,2 mld zł. Banki te miały ok. 8% udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 13,5 mld zł, podano także.

Wynik z odsetek

W okresie styczeń-listopad 2021 r. wynik z odsetek spadł o 3,8% do 41,61 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 15,56 mld zł i był o 16,4% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 43,6% r/r do 17,35 mld zł.

Koszty działalności banków

Koszty działalności banków wzrosły o 0,5% r/r do 32,01 mld zł w styczniu-listopadzie 2021 r.

W pozycji „utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości” (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 6,18 mld zł (spadek o 46,3% r/r).

Wskaźnik ROE

Wskaźnik ROE na koniec listopada 2021 r. wyniósł 2,09% (wobec 1,84% miesiąc wcześniej i 3,2% rok wcześniej), a ROA sięgnął 0,16% (wobec odpowiednio: 0,14% i 0,33%), podano też w prezentacji.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się we wrześniu 2021 r. na poziomie 19,98% (TCR) i 17,95% (T1).

„Według stanu na koniec III kwartału 2021 r., jeden bank komercyjny nie spełniał minimalnych wymogów regulacyjnych” – napisała Komisja.

Na koniec listopada 2021 r. działalność prowadziło 30 banków komercyjnych, 511 banków spółdzielczych oraz 37 oddziałów instytucji kredytowych.

Wartość kredytów wzrosła o 4,1 proc. rdr, depozytów o 7,1 proc. rdr

Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w listopadzie 2021 r. zwiększył się o 6,6 mld zł (tj. 0,5%) m/m do 1 201,6 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował wzrost o 4,1%, wynika z danych KNF. Wartość depozytów sektora niefinansowego w listopadzie br. zwiększyła się o 14,4 mld zł do 1 514,9 mld zł (+1% m/m i +7,1% r/r).

Należności od gospodarstw domowych wzrosły o 0,6% m/m do 807,6 mld zł (i o 5,1% r/r), zaś od przedsiębiorstw – wzrosły o 0,4% m/m do 385,7 mld zł (i wzrosły o 2,1% r/r), podano w prezentacji.

Czytaj także: Co przed bankami w 2022 roku? Wyższe zyski dzięki podwyżkom stóp procentowych >>>

„Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w listopadzie 2021 r. zwiększył się o 5,2 mld zł do poziomu 510,9 mld zł (1,0 % m/m i 7,1 % r/r):

* portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych zwiększył się w miesiącu o 3,7 mld zł do 399,7 mld zł (0,9% m/m i 12,7% r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec listopada 2021 r. wynosił 78,2%;

* portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych zwiększył się w miesiącu (efekt deprecjacji złotego) o 1,5 mld zł do 111,2 mld zł (1,4% m/m i -9,3% r/r)” – czytamy w prezentacji.

Czytaj także: NBP: zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-listopad 2021 roku wyniósł 12,18 mld zł, wzrost rdr o 54,7 proc. >>>

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto w listopadzie br. zwiększył się o 0,2 mld zł do 187,4 mld zł (0,1% m/m i 4,6% r/r), podano także.

Portfel (brutto) kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w listopadzie br. zwiększył się o 1,5 mld zł do 148,3 mld zł (1,1% m/m i 7,7% r/r). Portfel (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w listopadzie br. zmniejszył się o 0,6 mld zł do 140,7 mld zł (-0,4% m/m i 1,5% r/r).

„Portfel kredytów w fazie 3 w sektorze niefinansowym w listopadzie 2021 r.:

* zmniejszył się do 72,2 mld zł (-1,9% m/m i -8,7% r/r);

* produktowo dominują kredyty konsumpcyjne (18,4 mld zł) i operacyjne (17,5 mld zł);

* podmiotowo dominują osoby prywatne (31,1 mld zł) oraz MSP (21,3 mld zł)” – napisano dalej.

Wskaźnik kredyty/depozyty, na koniec listopada zmniejszył się o 0,9 pkt proc. m/m i 3,3 pkt proc. r/r do poziomu 74,9%.

„Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) w listopadzie 2021 r. zwiększyła się o 27,4 mld zł do 1 542,2 mld zł (1,8% m/m i 8,8% r/r). Wolumen dominujących w strukturze depozytów gospodarstw domowych (69,5% całości depozytów) zwiększył się w listopadzie br. o 12,9 mld zł (1,2% m/m i 7,7% r/r)” – czytamy także w materiale.

Źródło: ISBnews