KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 2,2 proc. rdr, do 14,5 mld zł, w okresie styczeń-listopad 2019 r.

KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 2,2 proc. rdr, do 14,5 mld zł, w okresie styczeń-listopad 2019 r.
Bank Fot. stock.adobe.com/Antonio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 14,5 mld zł w okresie styczeń-listopad 2019 r. i był wyższy o 2,2% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.
Koszty działalności banków wzrosły o 4,8% r/r do 32,05 mld zł w styczniu-listopadzie 2019 r. #banki #KNF #WynikFinansowy @uknf

„Wynik finansowy netto na koniec listopada 2019 r. wyniósł 14,5 mld zł i był wyższy o 311,8 mln zł (o 2,2% r/r) od osiągniętego na koniec listopada 2018 r. Wynik finansowy netto w listopadzie 2019 r. wyniósł 1,3 mld zł i był niższy o 132,2 mln zł od wyniku z października br.” – czytamy w prezentacji KNF.

Na koniec listopada 2019 r. 18 banków (3 komercyjne i 15 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 582,5 mln zł. Banki te miały ok. 4,3% udział w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 15 mld zł, podano także.

Czytaj także: NBP: zysk netto banków wzrósł o 1,9 proc. rdr, do 14,46 mld zł, w okresie styczeń-listopad 2019 r. >>>

W styczniu-listopadzie 2019 r. wynik z odsetek wzrósł o 10,6% do 45,12 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 12,12 mld zł i był o 6,6% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 7,4% r/r do 19,85 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 4,8 proc. rdr

Koszty działalności banków wzrosły o 4,8% r/r do 32,05 mld zł w styczniu-listopadzie 2019 r.

W pozycji „utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości” (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 8,32 mld zł (wzrost o 8% r/r).

Wskaźnik ROE

Wskaźnik ROE na koniec listopada 2019 r. wyniósł 6,42% (-0,2 pkt proc. m/m, -0,1,19 pkt proc. r/r), a ROA sięgnął 0,69% (-0,01 pkt proc. m/m, -0,04 pkt proc. r/r), podano też w prezentacji.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się we wrześniu br. na poziomie 18,9% (TCR) i 17% (T1). „4 banki komercyjne nie spełniają minimalnych wymogów regulacyjnych” – wskazano w prezentacji.

„Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w skali miesiąca wzrósł o 7,5 mld zł, przy czym największy udział w tym wzroście odnotowano w przypadku osób prywatnych (o 5 mld zł)” – czytamy dalej.

Należności od sektora niefinansowego wzrosły o 5,13% r/r do 1 145 mld zł na koniec listopada 2019 r. W przypadku gospodarstw domowych miały one wartość 745 mld zł (+5,44% r/r), a przedsiębiorstw – 392 mld zł (+4,56% r/r).

„Portfel kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych wzrósł w listopadzie br. o 3,6 mld zł (o 0,8% m/m i 6,9% r/r); wolumen kredytów mieszkaniowych złotowych zwiększył się w miesiącu o 2,5 mld zł. Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec listopada br. wynosił 71,9%” – napisano w prezentacji.

Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) w listopadzie 2019 r. wzrosła o 15,5 mld zł do 1 250 mld zł, co oznacza kontynuację wzrostów o 10% r/r i 1,3% m/m, podano także.

Źródło: ISBnews