KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 12,5 proc. rdr w 2019 r.

KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 12,5 proc. rdr w 2019 r.
Bank Fot. stock.adobe.com/bluraz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 14,68 mld zł w okresie styczeń-grudzień 2019 r. i był wyższy o 12,5% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.
#Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 14,68 mld zł w okresie styczeń-grudzień 2019 r. #banki #KNF @uknf

„Wynik finansowy netto na koniec grudnia 2019 r. wyniósł 14,7 mld zł i był wyższy o 1,6 mld zł (o 12,5% r/r) od osiągniętego na koniec grudnia 2018 r. Wynik finansowy netto w grudniu 2019 r. wyniósł 185 mln zł i był niższy o 1 151,1 mln zł od wyniku z listopada br. Obniżenie wyniku było przede wszystkim skutkiem obciążenia wyniku sektora bankowego w grudniu wynikiem z rezerw w wysokości -1 088,5 mln zł. vs -187,7 mln zł w listopadzie” – czytamy w prezentacji KNF.

Na koniec grudnia 2019 r. 19 banków (5 komercyjnych i 14 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 715 mln zł. Banki te miały ok. 4,5% udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 15,4 mld zł, podano także.

„Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w skali miesiąca zmniejszył się o 8,0 mld zł, przy czym największy udział w tym spadku odnotowano w przypadku przedsiębiorstw niefinansowych (o 8,2 mld zł)” – czytamy dalej.

Na koniec grudnia 2019 r. wynik z odsetek wzrósł o 9,8% do 49,22 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 13,33 mld zł i był o 8,4% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 12,4% r/r do 20,33 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły do 34,84 mld zł

Koszty działalności banków wzrosły o 4,1% r/r do 34,84 mld zł w okresie styczeń-grudzień 2019 r.

W pozycji „utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości” (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 9,02 mld zł (spadek o 4,4% r/r).

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora na poziomie 18,9% (TCR) i 17,0% (T1). „Według stanu na koniec września 2019 r. 4 banki komercyjne nie spełniały minimalnych wymogów regulacyjnych” – wskazano w prezentacji.

Portfel (brutto) kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w grudniu 2019 r. zmniejszył się o 7,2 mld zł (w poprzednim miesiącu wzrost o 1,0 mld zł). Spadek portfela (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł w grudniu 2019 r. 0,5 mld zł (w listopadzie br. wzrost o 1,6 mld zł), podano także. 

Czytaj także: KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 2,2 proc. rdr, do 14,5 mld zł, w okresie styczeń-listopad 2019 r. >>>

„Portfel kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych wzrósł w grudniu 2019 r. o 1,1 mld zł (o 0,2% m/m i 6,6% r/r); wolumen kredytów mieszkaniowych złotowych zwiększył się w miesiącu o 2,8 mld zł. Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec listopada br. wynosił 72,3%” – napisano w prezentacji.

Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) w grudniu br. wzrosła o 23,3 mld zł do 1 273 mld zł, co oznacza kontynuację wzrostów o 9,6% r/r i 1,9% m/m, podano także.

Źródło: ISBnews