KNF: zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-lipiec niższy o 36,3 proc. rdr

KNF: zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-lipiec niższy o 36,3 proc. rdr
Fot. stock.adobe.com/Blue Planet Studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego, zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-lipiec 2022 roku wyniósł 4,9 mld zł, co oznacza spadek rok do roku o 36,3 proc. W samym lipcu strata netto wyniosła 6,6 mld zł, do czego przyczyniły się tzw. wakacje kredytowe.

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2022 roku wyniosły 54,2 mld zł, co oznacza wzrost o 35 proc. rok do roku.

Koszty administracyjne były na poziomie 27,45 mld zł, o 33 proc. więcej niż przed rokiem.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 4,37 mld zł, rosnąc rdr o 16,4 proc.

 2022-07-312021-07-31 
Wynik z tytułu odsetek41 801 467 57525 759 632 22762,3%
Przychody z tytułu dywidend1 152 270 7861 162 391 222-1%
Wynik z tytułu prowizji10 988 793 5469 750 895 52712,6%
Całkowite przychody operacyjne, netto54 168 697 87240 051 184 38035%
Koszty działania banku27 453 015 97220 619 750 44333%
– Koszty działania banku, koszty pracownicze11 719 748 13310 455 693 08412%
– Koszty ogólnego zarządu15 733 267 83910 164 057 35854.8%
Amortyzacja środków trwałych2 714 581 8142 684 978 1021,1%
Rezerwy1 880 450 7651 943 322 887-9,7%
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości4 372 443 4053 756 045 76616,4%

Wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec lipca wyniósł 1,9 proc.

Wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec lipca wyniósł 1,9 proc. wobec 5,78 proc. w czerwcu i 1,52 proc. w lipcu 2021 roku – podała także KNF w opracowaniu.

Marża odsetkowa netto wyniosła w ujęciu miesięcznym 2,68 proc. wobec 2,66 proc. w czerwcu i wobec 2,03 proc. w lipcu 2021 roku.

9 banków komercyjnych wykazało łączną stratę w wysokości 2,3 mld zł

KNF podał, że na koniec lipca 2022 r. 9 banków komercyjnych wykazało łączną stratę w wysokości 2,3 mld zł. Banki te miały ok. 8,5 proc. udziału w aktywach sektora.

Na koniec lipca 2022 r. udział banków ze stratą wynosił:

– 11,8 proc. portfela należności od sektora niefinansowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych;

– 6,4 proc. portfela depozytów sektora niefinansowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych.

Znaczące obniżenie wyniku sektora bankowego w lipcu wynika z wakacji kredytowych

Znaczące obniżenie wyniku sektora bankowego w lipcu wynika z rozpoznania koszu wakacji kredytowych – poinformowała KNF.

Czytaj także: ZBP: wakacje kredytowe będą kosztować 18,3 mld zł w 2022 roku; zyski sektora bankowego mogą być niższe od oczekiwanych >>>

„Znaczące obniżenie wyniku mdm wynika w głównej mierze z rozpoznania w wyniku finansowym kosztu związanego z wykorzystywaniem wakacji kredytowych” – napisał KNF.

KNF: wartość kredytów wzrosła o 4,4% r/r, depozytów – o 4,2% r/r w w lipcu

Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w lipcu 2022 r. zmniejszył się o 4 mld zł (tj. o -0,3% m/m) do 1 217 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował wzrost o 4,3%, wynika z danych KNF. Wartość depozytów sektora niefinansowego w lipcu br. wzrosła o 13,2 mld zł do 1 550,7 mld zł (+0,9% m/m i +4,2% r/r)

„Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w lipcu 2022 r. zmniejszył się o 11,1 mld zł do poziomu 490,4 mld zł (-2,2% m/m i -0,7 % r/r):

* portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych w lipcu zmniejszył się (-12,7 mld zł) do 392,3 mld zł (-3,1% m/m i +2,7% r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec lipca 2022 r. wynosił 80,0%;

* portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych wzrósł o 1,6 mld zł do 98,1 mld zł (+1,6% m/m i -12,2% r/r)” – czytamy w prezentacji.

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto w lipcu 2022 r. wzrósł o 0,5 mld zł do poziomu 186,2 mld zł (+0,3% m/m i +1,9% r/r), podano również.

Portfel (brutto) kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w lipcu 2022 r. zwiększył się o 3,7 mld zł do 176,8 mld zł (+2,2% m/m i +31,4% r/r). Portfel (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w lipcu 2022 r. wzrósł o 3 mld zł do 151,9 mld zł (+2% m/m i +7,9% r/r).

„Portfel kredytów w fazie 3 w sektorze niefinansowym w lipcu 2022 r.:

* utrzymał się na zbliżonym do poprzedniego miesiąca poziomie 69,0 mld zł (+1,0% m/m i -8,1% r/r);

* produktowo dominują kredyty konsumpcyjne (17,5 mld zł) i operacyjne (16,8 mld zł);

* podmiotowo dominują osoby prywatne (30 mld zł) oraz MSP (19,9 mld zł)” – napisano w prezentacji.

Wskaźnik kredyty/depozyty na koniec lipca br. obniżył się do poziomu 75,4% (-1 pkt proc. m/m i 0 pkt proc. r/r).

„Wartość depozytów sektora niefinansowegow lipcu 2022 r. wzrosła o 13,2 mld zł do 1 550,7 mld zł (+0,9% m/m i +4,2% r/r). Wolumen dominujących w strukturze depozytów gospodarstw domowych (69,2% całości depozytów) wzrósł w lipcu br. o 3,9 mld zł (+0,4% m/m i +2,2% r/r)” – czytamy również w prezentacji.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews