KNF: zysk netto sektora bankowego to 8,85 mld zł w 2021 roku

KNF: zysk netto sektora bankowego to 8,85 mld zł w 2021 roku
Fot. stock.adobe.com/kevers
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto banków wyniósł 8,85 mld zł na koniec listopada 2021 r. wobec 0,32 mld zł straty w 2020 r., przy czym w samym grudniu 2021 r. sektor odnotował 3,3 mld zł straty netto, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Stratę wykazało w ub.r. 9 banków komercyjnych i 16 spółdzielczych.

Wynik finansowy netto na koniec grudnia 2021 r. wyniósł 8,8 mld zł i był wyższy o 9,2 mld zł od wyniku osiągniętego na koniec grudnia 2020 r.

„Wynik miesięczny w grudniu 2021 r. wyniósł -3,3 mld zł i był niższy o 4,9 mld zł od wyniku z listopada 2021 r. (1,6 mld zł)” – czytamy w prezentacji KNF.

Na koniec grudnia 25 banków wykazały łączną stratę w wysokości 4 mld zł

Na koniec grudnia 2021 r. 25 banków (9 komercyjnych i 16 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 4 mld zł. Banki te miały ok. 16% udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 13,5 mld zł, podano także.

W okresie styczeń-grudzień 2021 r. wynik z odsetek spadł o 1,2% do 46,59 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 17,11 mld zł i był o 15,3% wyższy w ujęciu rocznym.

Czytaj także: Wyniki odsetkowe banków rosną szybciej od oczekiwań, możliwe kolejne pozytywne zaskoczenia >>>

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 301,8% r/r do 14,64 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 2,2% r/r do 35,46 mld zł w 2021 r.

W pozycji „utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości” (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 6,91 mld zł (spadek o 48,2% r/r).

Wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec grudnia wyniósł 4,34 proc. 

Wskaźnik ROE na koniec grudnia 2021 r. wyniósł 4,34% (wobec 2,09% miesiąc wcześniej i -0,08% rok wcześniej), a ROA sięgnął 0,36% (wobec odpowiednio: 0,16% i -0,01%), podano też w prezentacji.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się we wrześniu 2021 r. na poziomie 19,98% (TCR) i 17,95% (T1).

„Według stanu na koniec III kwartału 2021 r., jeden bank komercyjny nie spełniał minimalnych wymogów regulacyjnych” – napisała Komisja.

Wartość kredytów wzrosła o 4,8 proc. rdr, depozytów o 8 proc. rdr w 2021 roku

Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w grudniu 2021 r. zmniejszył się o 3,7 mld zł (tj. 0,3%) m/m do 1 197,8 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował wzrost o 4,8%, wynika z danych KNF. Wartość depozytów sektora niefinansowego w grudniu ub.r. zwiększyła się o 10,9 mld zł do 1 553,1 mld zł (+0,7% m/m i +8% r/r).

Należności od gospodarstw domowych spadły o 0,5% m/m do 803,5 mld zł (ale wzrosły o 5% r/r), zaś od przedsiębiorstw – wzrosły o 0,1% m/m do 386 mld zł (i wzrosły o 4,8% r/r), podano w prezentacji.

„Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w grudniu 2021 r. zmniejszył się o 1 mld zł do poziomu 509,9 mld zł (-0,2% m/m i 6,8 % r/r):

* portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych zwiększył się w miesiącu o 4,1 mld zł do 403,8 mld zł (1% m/m i 12,8% r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec grudnia 2021 r. wynosił 79,2%;

* portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych zmniejszył się w miesiącu o 5,1 mld zł do 106,1 mld zł (-4,6% m/m i -11,3% r/r)” – czytamy w prezentacji.

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto w grudniu 2021 zmniejszył się o 0,7 mld zł do poziomu 186,6 mld zł (-0,4% m/m i 4,5% r/r), podano także.

Portfel (brutto) kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w grudniu 2021 zwiększył się o 0,1 mld zł do 148,4 mld zł (0,1% m/m i 16,3% r/r). Portfel (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w grudniu 2021 zmniejszył się o 0,9 mld zł do 141,6 mld zł (-0,6% m/m i 1,9% r/r).

„Portfel kredytów w fazie 3 w sektorze niefinansowym w grudniu 2021 r.:

* zmniejszył się do 68,8 mld zł (-4,8% m/m i -13,4% r/r);

* produktowo dominują kredyty konsumpcyjne (17,6 mld zł) i operacyjne (16,2 mld zł);

* podmiotowo dominują osoby prywatne (29,8 mld zł) oraz MSP (20,3 mld zł)” – napisano dalej.

Wskaźnik kredyty/depozyty, na koniec listopada zmniejszył się o 0,6 pkt proc. m/m i 1,9 pkt proc. r/r do poziomu 74,3%.

„Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) w grudniu 2021 r. zwiększyła się o 10,9 mld zł do 1 553,1 mld zł (0,7% m/m i 8,0% r/r). Wolumen dominujących w strukturze depozytów gospodarstw domowych (70,1% całości depozytów) zwiększył się w grudniu 2021 r. o 16,7 mld zł (1,6% m/m i 6,8% r/r)” – czytamy także w materiale.

Na koniec grudnia 2021 r. działalność prowadziło 30 banków komercyjnych, 511 banków spółdzielczych oraz 37 oddziałów instytucji kredytowych.

Źródło: ISBnews